Понеділок, червня 24, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Перший проректор з наукової роботи

Призначення


Перший проректор з наукової роботи

 

Наказом ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 21 червня 2013 року № 0104–2/1332 першим проректором з наукової роботи призначено Віктора Олександровича КАТРИЧА.

Віктор Олександрович народився 18 вересня 1944 р. в м. Мерефі  Харківської області. В 1967 р. закінчив радіофізичний факультет Харківського університету за спеціальністю «Радіофізика та електроніка». У 1981 р. захистив кандидатську,  в 2005 р. – докторську дисертації.

Проф. В. О. Катрич  відомий у наукових колах української та світової спільноти як фахівець у галузі теорії і техніки випромінюючих систем НВЧ і КВЧ діапазонів, збудження і поширення електромагнітних хвиль, фізики і техніки надвисоких частот.

Результати його наукових досліджень опубліковані у 290 наукових працях, з яких    114 входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, близько 40 надруковані у провідних наукових виданнях США. Опубліковано 5 монографій, з яких 2 видано у міжнародному науковому видавництві «Springer» (США) та одну монографію – у видавництві «Nova Science Publishers» (США), а також опубліковано розділи в 7-ми тематичних виданнях PIER «Electromagnetic waves» видавництва Cambridge, Massachusetts (США).

Він є автором та співавтором 5 навчальних посібників, з них 2 – з грифом МОН України. Має 7 патентів та авторських свідоцтв на винахід.

Під керівництвом Віктора Олександровича за Постановами Державних органів, Кабінету Міністрів України (СРСР) та Міністерства освіти і науки України виконано понад 40 науково-дослідних робіт.

В. О. Катрич є також організатором науки. З 1983 по 1995 рр. – заступник декана з наукової роботи радіофізичного факультету. З 1995 по 2013 рр. – начальник науково-дослідної частини. Він – голова Наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія». За його активної участі створена нова спеціальність «Біомедична електроніка», здійснюються наукові зв’язки з інститутами НАН України, Академії медичних наук України, Української аграрної академії наук та галузевими інститутами.

Віктор Олександрович є Віце-Президентом наукової Асоціації України «Антени», співголовою та членом програмних і організаційних комітетів міжнародних конференцій з радіофізики, антенних систем, широкосмугових сигналів. Під його керівництвом захищено 2 кандидатські та докторська дисертації. Нагороджений медаллю СРСР, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Знаком МОН України «Відмінник освіти України», Знаком МОН України «За наукові досягнення», Відзнакою Верховної Ради України, Почесною грамотою Президії Національної академії наук України, Грамотою Верховної Ради України.