Четвер, грудня 07, 2023

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Призначення

Призначення

ВОВК Руслан Володимирович

 

одностайно обраний факультетською вченою радою деканом фізичного факультету. Руслан Володимирович вихованець фізичного, який закінчив у 1990 р. Кар’єрною дорогою дійшов до вершини:  1998 р. - кандидат фізико-математичних наук; 2002 р. - старший науковий співробітник;  2006 р. - доцент; 2008 р. - доктор фізико-математичних наук. Нині професор двох кафедр: кафедри фізики низьких температур та кафедри експериментальної фізики. З 2012 р. - очолює кафедру фізики низьких температур.  За сумісництвом працює на посаді професора кафедри «Фізики» Української державної академії залізничного транспорту.

Основний напрямок наукової діяльності - проблеми еволюції анізотропних систем квазічастинкових збуджень в квантових рідинах, високотемпературна надпровідність. Розвинув наукові основи нового напрямку фізики низьких і наднизьких температур - динаміки підсистем квазічастинкових збуджень в умовах структурної і кінематичної анізотропії. Вперше розробив експериментальну технологію роздільного детектування високо- і низькоенергетичних фононів у надплинних квантових рідинах, а також встановив закономірності генерації «гарячих» h-фононів на різних етапах поширення «холодного» l-фононного імпульсу. Постійно читає чотири авторських курси лекцій з «Медичної і біологічної фізики», «Фізики надпровідності», «Фізики квантових рідин» та «Загальної фізики». Керує науковою роботою низки вітчизняних та іноземних аспірантів. Автор понад 150 наукових праць. Відзначений спеціальними нагородами, зокрема 5-ма дипломами Російської Академії наук. За визначні успіхи у науковій і педагогічній діяльності доктору фізико-математичних наук, професору Вовку Р.В. у 2008 році присуджено звання лауреата першої премії імені Каразіна, а у 2011 році - премії імені Каразіна.  Дипломант конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена»  2012 року.  З 2002 по 2004 рр. проходив наукове стажування в університеті м. Ексетер (Великобританія) у всесвітньо відомій групі «Квантових рідин» під керівництвом Королівського академіка професора А.Ф.Дж. Віатта.

Проф. Р. В. ВОВК, декан фізичного:

- Планів на майбутнє не перерахувати! Оновлення матеріальної бази. Посилення роботи з підготовки кадрів вищої кваліфікації. Відкриття нових спеціальностей у напрямку комп’ютерної і медичної фізики. Розширення міжнародної колаборації, як у галузі науки, так і залучення до навчання іноземних студентів ближнього і далекого зарубіжжя. Тримаю курс на розширення академічного обміну, наукове співробітництво, отримання нових іноземних грантів з відомими світовими науково-дослідницькими установами (університет м. Ексетер (Великобританія), Інститут ім. Макса Планка (Дрезден, Німеччина), університет ім. П.Й. Шафаріка (м. Кошице, Словаччина), Інститут фізики твердого тіла «Демокрітос» (Афіни, Греція), Інститут Дон Альфонсо ІІІ (Португалія), університет Нью-Брансвік (Канада) тощо). Важливий напрямок роботи - укладання договорів про отримання подвійних дипломів з провідними європейськими університетами. Впевнений, що тільки наполеглива праця зможе забезпечити «сонячне завтра» для нашого факультету і рідного Каразінського університету!

 

Розмовляла Ліна ТИМАРСЬКА.