Четвер, грудня 07, 2023

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Моя сторінка до 210-річчя Харківського університету

Університетська наука

Дослідження, яке фінансується Європейською Спільнотою

 

 

У нашому університеті продовжується виконання ряду науково-дослідницьких проектів спільно із закордонними організаціями. Ми вам розкажемо про НДР міжнародного співробітництва  на фізичному факультеті. Руслан Володимирович ВОВК, доцент фізико-математичних наук, професор, є координатором від Харківського регіону 7-ої Міжнародної дослідницької програми академічного обміну (IRSES) у рамках проекту NoWaPhen «Новітні хвильові явища в магнітних наноструктурах», що фінансується Європейською Спільнотою.

Під керівництвом Руслана Володимировича досліджувалися такі дві теми: «Транспортні властивості сильно корельованих анізотропних систем», «Розробка та дослідження новітніх матеріалів на основі нанокомпозитивного діоксину цирконію і ВТНП-сполук полі функціонального призначення». Погоджуюсь, що звучить доволі незвично, але сподіваюсь, що Руслан Володимирович надасть нам необхідні роз’яснення:

- Спочатку планувалося, що академічний обмін ми розпочнемо ще до початку 2008-го року, але світова економічна криза відтягнула старт нашого проекту більше ніж на два роки. Не дивлячись на це, на теперішній час в нашому університеті було проведено цілий комплекс досліджень з вищезгаданої наукової тематики. Зокрема, було розроблено технологію синтезу високодосконалих монокристалічних ВТНП-зразків (високотемпературних надпровідників), здійснено їх обробку тиском і досліджено механізми локалізації носіїв і еволюцію електротранспортних параметрів в процесі легування ізовалентними домішками (зокрема гольмієм, скандієм і празеодимом). Також було досліджено структурні характеристики, теплопровідність і лінійне теплове розширення нанокомпозитів на основі діоксиду цирконію в інтервалі 77-300 К.

- Яке ж значення мають ці розробки для нас у нашому повсякденному житті?

- Отримані при виконанні НДР високодосконалі зразки на основі нанокомпозитних матеріалів і ВТНП-монокристалів з заданою топологією двійникових меж та встановлені в результаті проведених досліджень їх резистивні характеристики складуть підґрунтя для розробки нових функціональних матеріалів із заданими параметрами електротранспорту, забезпечення компонентів для виготовлення і випробовування елементів пам'яті, надчутливих елементів зчитування і надшвидкісних ліній зв'язку з метою їх подальшого використання при створенні новітніх зразків електрообладнання, моделювання відповідних технологічних процесів та розробки алгоритмів їх оптимізації на виробництві.

Слід також зазначити, що участь нашого університету в міжнародній програмі академічного обміну IRSES дозволила, спільно з нашими зарубіжними партнерами, провести у вересні 2012 року в Італії тижневу школу підвищення кваліфікації для талановитих молодих науковців, аспірантів і студентів. Для читання циклу лекцій з сучасної магноніки було запрошено провідних фахівців світового рівня з США, Великобританії, Італії, Німеччини, Голландії та інших країн, що дало можливість відкрити нові горизонти наукових досліджень для всіх учасників цієї міжнародної школи. Необхідно також відзначити, що така міжнародна кооперація дає можливість для українських студентів отримувати подвійні дипломи нашого університету і провідних світових ВУЗів, виїздити за кордон на стажування, а також проходити там навчання в аспірантурі.

О. БОБРИК.