П'ятниця, липня 19, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Захисти

Захисти

Засвідчення наукової спроможності

 

ВІД РЕДАКЦІЇ. У березні в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ) докторську дисертацію захистила кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури філологічного факультету Олена Юріївна МАТУШЕК.

Досьє науковця

1990-1995 рр. - студентка філологічного факультету. 1995-1998 рр. - аспірантка кафедри історії української літератури (науковий керівник - проф. Ю. А. ІСІЧЕНКО). 1999 р. - захист кандидатської дисертації «Символіка Богородиці в метатексті барокової літератури». 2008-2011 рр. - навчання в докторантурі кафедри історії української літератури (науковий консультант - професор Ю. М. БЕЗХУТРИЙ). 2014 р. - захист докторської дисертації «Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського бароко».

- Я займаюся вивченням проповідницької спадщини архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського Лазаря Барановича понад десять років, - говорить Олена Юріївна. - Перша моя стаття, присвячена цій тематиці, вийшла ще у 2000 році. Під час навчання у докторантурі я розробляла цю тему. І ось моє дослідження закінчилося захистом.

- Чому така тема?

- Я зацікавилася темою українського бароко ще під час навчання в університеті. Також мене завжди цікавив Чернігів, його історія, діячі, культурна спадщина. Кандидатську дисертацію я присвятила Чернігову як культурному центру України ХVІІ століття. У докторській - я продовжила розвивати ці дві теми і дослідила творчу спадщину Лазаря Барановича - одного з найбільш активних культурних діячів Чернігова епохи Бароко.

- У чому її актуальність?

- У сучасному українському літературознавстві немає цілісної наукової картини епохи Бароко. Це пов’язано з тим, що недостатньо вивчені життя і творчість її окремих діячів, серед яких і Лазар Баранович. Він репрезентував тип барокової людини, яка жила в ситуації політичної й соціальної нестабільності. Варшава й Москва боролися за Київ, гетьмани змінювалися часто, нападали татари. І в такий час Лазар Баранович шукав тихої гавані в Євангелії та церкві.

- Олено Юріївно, чому саме Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Ви обрали місцем захисту своєї дисертації?

- Бо цей заклад вважається центром вивчення давньої літератури.

Офіційними опонентами Олени Юріївни стали проф. В. І. АНТОФІЙЧУК (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), проф. Б. С. КРИСА (Львівський національний університет імені Івана Франка), провідний науковий співробітник відділу української давньої літератури Ю. В. ПЕЛЕШЕНКО (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка). Ці науковці у сфері давньої української літератури високо оцінили дисертацію Олени Юріївни.

В. І. АНТОФІЙЧУК: «Не боячись перебільшення, можна сказати, що рецензована дисертація є найкращим на сьогодні прочитанням проповідницької творчості Лазаря Барановича».

Ю. В. ПЕЛЕШЕНКО: «Дисертація О. Ю. Матушек «Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського бароко», подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, є першим окремим всебічним дослідженням проповідницької спадщини чернігівського архієпископа не тільки в українському, але й у слов’янському літературознавстві».

Б. С. КРИСА: «Дисертація «Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського бароко» - актуальне, глибоке й цілком самостійне, новаторське дослідження».

Рецензенти, 7 докторів наук з провідних університетів України та Польщі, які оцінювали автореферат Олени Юріївни, також надіслали позитивні відгуки. Проф. Н. М. ПОПЛАВСЬКА (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка): «Хотілося би одразу відзначити масштабність поданої на захист дисертації за глибиною дослідження проблеми, оскільки проповідницька спадщина архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського Лазаря Барановича цілісно не досліджувалася».

Під час захисту між науковцями виникла жвава дискусія про основні підходи та методи вивчення давньої літератури.

Спеціалізована вчена рада у складі 21 людини проголосувала «за» присудження Олені Юріївні наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

- Так, «чорних кульок» у мене не було, - ділиться враженнями Олена Юріївна. - Під час дискусії було наголошено на спірних моментах, підкинуто багато цікавих ідей, тому роботи в мене ще багато. Надалі планую продовжити займатися вивченням літературної спадщини епохи Бароко.

А університет, факультет і кафедра будуть і надалі всіляко підтримувати науковця. Юрій Миколайович Безхутрий:

- Олена Юріївна - цілеспрямована, зосереджена, добрий викладач, активна учасниця наукового процесу України. Її ім’я відоме серед українських та світових літературознавців. Захист дисертації - засвідчення Оленою Юріївною її наукової спроможності.

Л. ГРУБНІК.