Четвер, червня 20, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Рейтинг кафедр

Альфа і омега роботи


ВІД РЕДАКЦІЇ: Продовжуємо презентувати кафедри університету, що посіли перші місця в рейтингу кафедр. Інтерв’ю в номер із завідувачем кафедри економічної теорії факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
проф. Є. М. ВОРОБЙОВИМ.
– Євгене Михайловичу, за результатами загальноуніверситетського рейтингу кафедр ваша кафедра виборола третє місце серед кафедр економічного напрямку та входить у десятку кращих кафедр гуманітарного профілю. Чим зумовлені такі результати?
– Альфа і омега університетської роботи це кадровий склад. Кілька років тому ми запросили на роботу наших колишніх випускників, які успішно захистили докторські дисертації. Це проф. С. І. АРХІЄРЕЄВ та проф. В. Є. ЛАЗАРЕНКО. Тому сьогодні викладацький колектив нашої кафедри – це сплав молодості і досвіду: у нас працює близько 35 % викладачів старшого покоління (проф. Л. П. КРУПСЬКА, проф. І. Я. ТКАЧЕНКО), 30 % – середнього (проф. В. І. СИДОРОВ) та 35 % - молодого – випускники останніх років (доц. Т. І. ЛУЧКО, доц. Т. ?. САЛТЕВСЬКА та інші). Викладачі кафедри читають курси на всіх 20 факультетах. Викладаємо спецкурси: Проблеми сучасного менеджменту», «Маркетинг», «Основи підприємства» та ін. Кафедра підготувала близько 20 спецкурсів, але зараз на факультетах дуже зменшили кількість годин з економічної теорії. Я вважаю, що це неправильно. Адже за словами колишнього міністра освіти України С. М. НІКОЛАЄНКА, 70 % випускників вузів України не працюють за спеціальністю. Вони ідуть в малий бізнес, перевчаються основам підприємства і т. п. Тому, ми бачимо своїм завданням, дати хоча б основи елементарної економічної грамотності всім студентам.
У нас обмежені можливості у проведенні наукових конференцій. Але у цій справі ми зазвичай кооперуємося із кафедрою економічного факультету. Гадаю, у нашої кафедри є всі можливості мати показник рейтингу ще вищий. Колись у нас була кафедра політичної економії. Потім вона розділилась на загальноуніверситетську кафедру економічної теорії та на кафедру економічної теорії та економічних методів управління економічного факультету. І багато заходів ми проводимо разом, як ми жартуючи говоримо, із «сумісно-розділеною» кафедрою.
– Підбийте підсумки минулого 2009 року.
– Минулому році вийшов методичний посібник «Економічна теорія (модульний курс)», що повністю відповідає вимогам Болонського процесу. Саме цей посібник нагородили дипломом дев'ятої виставки-конкурсу навчальної літератури університету. У 2009 році побачив світ і навчальний посібник С. А. ГРИЦЕНКА, М. М. КІМА, В. М. ЛІСОВИЦЬКОГО та Є. М. ВОРОБЙОВА з курсу лекції «Економічної теорії», який також відповідає вимогам Болонського процесу. У цьому ж році викладачі нашої кафедри проф. В. І. Сидоров, доц. Т. Є. Шедякова та Т. В. Тарасенко видали монографію «Єдність традицій і інновацій в системі трудових мотивацій трансформаційної економіки». За 2009 рік наша кафедра випустила чотири навчальних посібника, два з яких з грифом МОН України, два навчально-методичних видання, підручник з грифом МОН України, чотири монографії, вісім статей у наукових виданнях, з яких дві – у міжнародних. Викладачі кафедри підготували близько восьми тез доповідей, взяли участь у тринадцяти конференціях, в тому числі і міжнародних. Цього ж року захистили дисертації аспірант нашої кафедри С. А. ГРИЦЕНКО, Н. Н. ГУБАНОВА, О. В. ПОПАДИНЕЦЬ.
– Які плани маєте на 2010 рік?
– Плануємо довести до захисту кандидатські дисертації двох аспіранток –
М. В.ОЛІЙНИК та І. О. ДЕРІД. Будемо працювати над підготовкою нових спецкурсів, науково-методичної та навчальної літератури. Продовжуватимемо працювати над науковою бюджетною темою кафедри «Інституційні перетворення в умовах ринкової трансформації та їх особливості в Україні» з можливою видачею монографії.


В. ЖЕДЕНКО.