Субота, травня 18, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Біологічний факультет

Біологічний факультет

Наш факультет – ровесник університету. Серед чисельних за 210 років випускників, якими пишається біофак, багато видатних науковців, у тому числі й Нобелевський лауреат І.І. Мечников.

Сьогодні підготовка студентів за напрямом 6.040102 – Біологія відбувається на восьми випускаючих кафедрах за чотирма спеціальностями: «Біологія», «Біохімія», «Генетика», «Фізіологія людини і тварин» та за десятьма спеціалізаціями: біоекологія і ботаніка; біохімія; генетика і цитологія; зоологія і екологія тварин; лабораторна діагностика; мікологія і фітоімунологія; мікробіологія і вірусологія, молекулярна біологія і біотехнологія; фізіологія і біохімія рослин; фізіологія людини і тварин. Розроблено пакет документів для ліцензування ще одного напряму підготовки: 6.051401 – Біотехнологія, на який факультет планує почати набір у наступному 2015/2016 навчальному році.

Факультет здійснює навчання за денною та заочною формами.  Є можливість отримати другу вищу освіту на контрактній основі. З 2014 року проводить прийом на другий курс на базі освітньої кваліфікації молодшого спеціаліста  споріднених спеціальностей.

Для якісної підготовки майбутніх фахівців-біологів на біологічному факультеті наявний потужний науково-педагогічний потенціал.

Вагомим здобутком і гордістю нашого факультету є статус Національного надбання  України, який отримали Гербарій Харківського національного університету CWU та унікальна колекція дрозофіл кафедри генетики та цитології.

Пріоритетом для факультету є зміцнення матеріально-технічного забезпечення кафедр та баз практик.

Загалом у професійно-практичній підготовці фахівців-біологів важливе значення надається численним практикам. Свої перші науково-дослідні роботи студенти виконують саме під час навчально-польової та виробничої практик.

У мальовничих місцях Харківщини знаходяться структурні підрозділи біологічного факультету: лабораторія екології водних організмів у с. Мартове на Печенізькому водосховищі та біологічна станція у с. Гайдари Зміївського району на річці Сіверський Донець, які застосовуються як у навчальній, так і науковій діяльності.

У 2014 році виповнилося 100 років з дня заснування Сіверсько-Донецької біологічної станції імені професора В.М. Арнольді. До цієї славетної події була приурочена Міжнародна наукова конференція, яка відбулася 24-27 вересня 2014 року безпосередньо на біостанції.

У цьому році біологічний факультет відсвяткував ще один ювілей – 125 років кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів. Цим урочистостям була присвячена Ш Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти» (11-12 листопада 2014 р.)

На факультеті активно працює студентське наукове товариство. Саме студенти СТН організували та провели 18-20 листопада 2014 року традиційну вже ІХ  Міжнародну конференцію молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери».

Студенти нашого факультету  беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, турнірах і конкурсах.  Так, п’ятикурсниця  Шулік Вікторія, яка є стипендіатом  Ю. Сапронова, здобула диплом Ш  ступеню у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі біології (Запоріжжя, 2014 р.)

Свідченням того, що біологічний факультет здійснює якісну підготовку майбутніх фахівців-біологів також є те, що група студентів-старшокурсників  за власною ініціативою підготувала дві команди харківських школярів, які здобули перемогу (І та Ш місця) у Всеукраїнському  турнірі юних біологів (Вінниця,  2014 р.).

Випускники факультету викладають біологічні дисципліни в середніх і вищих навчальних закладах, працюють науковими співробітниками в науково-дослідних установах біологічного, медичного, фармацевтичного, сільськогосподарського, природоохоронного профілів. Кращі випускники продовжують навчання за кордоном та в аспірантурі факультету за спеціальностями «Біохімія»,  «Біотехнологія», «Ботаніка», «Генетика» і «Фізіологія» .

 

 

 

Декан біологічного факультету проф. Л.І. Воробйова