Субота, червня 15, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Історичний факультет

Історичний факультет

Є одним із провідних факультетів гуманітарної спрямованості, які акредитовані за вищим, ІV рівнем. Готує фахівців за трьома спеціальностями – «Історія», «Археологія» та «Архівознавство». Загалом, студентам факультету читається більше 150 курсів та спецкурсів. Серед наших випускників чимало державних, громадських і політичних діячів, працівників правоохоронних органів та засобів масової інформації.

2014 рік був для факультету плідним. За університетським рейтингом він вже традиційно посів високе місце. Всі п’ять кафедр факультету визнані одними з найкращих серед підрозділів гуманітарного профілю. Реалізовуючи інформаційні технології, ми йдемо в ногу з часом. На факультеті продовжує роботу навчальна лабораторія історичної інформатики, функціонує сайт, наші викладачі розробляють курси у системі електронного навчання, кафедра історіографії, джерелознавства та археології запровадила власний медіа-проект «Кафедральних кафетерій». Протягом року було видано чимало наукової та навчальної літератури. М. В. Любічев успішно захистив докторську дисертацію археології, чотири співробітника факультету отримали наукові ступені кандидата наук. Було проведено декілька міжнародних конференцій, зокрема 67-мі Каразінські і ХІV Кирило-Мефодіївські читання, IХ конференцію «Проблеми історії та археології України», ХІІІ Астахівські читання, міжнародну конференцію «Євреї в етнічній мозаїці українських земель», регулярно організовувалися методологічні, методичні та науково-практичні семінари за участю відомих вчених.

На факультеті продовжують працювати два музеї – Археології та етнографії Слобідської України, а також історії Харківського університету, які протягом року презентували декілька цікавих виставок. Археологічні розкопки в Харківській, Полтавській областях здійснювало шість експедицій. Під час музейно-архівної практики студенти відвідали кращі музеї Харкова і Полтави. У цьому навчальному році планується відкрити нову експозиційну залу Музею археології та етнографії Слобідської України.

Історичний факультет успішно розвиває свої міжнародні зв’язки. Зокрема, група студентів брала участь у «Архівознавчому об’їзді Польщі», який організовує  Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін). Студенти, аспіранти та викладачі взяли участь у престижних наукових конференції, що проходили у Канаді, Росії, Великій Британії, Польщі.

Плідно працювали Студентське наукове товариство та Рада молодих учених. Минулого року було опубліковано два збірника студентських наукових робіт – матеріали Міжнародної конференції «Каразінські читання», а також сімнадцятий випуск фахового щорічника молодих учених «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії». Досягнення молодих науковців історичного факультету були відмічені на міжнародних конференціях і конкурсах. Зокрема студентки Ольга Корнієнко і Ангеліна Яцина отримали дипломи за кращу доповідь відповідно на конференціях «Clio-2014» (Російський державний архів суспільно-політичної історії) і «Ломоносов – 2014» (Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова), а Анастасія Фінартів та Вікторія Конюшок отримали 1 місце на конкурсі «Харківський університет – місту, Україні, світу!».

На факультеті функціонують наукові гуртки, клуби за інтересами, видається студентська газета, ефективно працює студентське самоврядування. Цього року першокурсники перемогли у конкурсі творчої самодіяльності «Аlma mater-2014».

 

Проф. С. ПОСОХОВ, декан історичного факультету