Четвер, червня 20, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Нагороди

Орден «За заслуги»

ВІД РЕДАКЦІЇ. Указом Президента України державною нагородою України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм орденом «За заслуги» ІІІ ступеня було відзначено декана філологічного факультету, доктора філологічних наук, професора Юрія Миколайовича БЕЗХУТРОГО. Орден «За заслуги» III ступеня − є державною нагородою України для відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності. До нагороджених орденом «За заслуги» прирівнюються особи, нагороджені Почесною відзнакою Президента України (заснованої 18 серпня 1992 року).

З університетом Юрій Миколайович пов’язаний з 1971 р., коли прийшов сюди студентом філологічного. Викладати почав після закінчення аспірантури при кафедрі історії української літератури у 1974 р. За три роки по цьому захистив кандидатську дисертацію на тему «Творчість Олександра Ільченка (проблеми індивідуального стилю)». Докторську дисертацію на тему «Художній світ Миколи Хвильового» захистив у 2003 р.

Проф. Ю. М. БЕЗХУТРИЙ: «Звичайно, дуже приємно бачити результати своєї роботи у вигляді таких нагород, але, я вважаю, що таким чином відзначили не тільки мене особисто, а й увесь факультет. Філологічний − це одна родина, тож і відзнака в нас спільна».

Професор очолює колектив філологічного 17 років. До того три роки працював заступником декана з наукової роботи, головою факультетської навчально-методичної комісії, з 1988 завідує кафедрою історії української літератури, у 1997-2004 рр. працював головою Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Історія української та російської літератури», чотири роки − член Експертної ради при Міністерстві освіти України,  член редакційної колегії «Вісника Харківського університету. Серія Філологія», а з 1998 р. − голова редакційної колегії «Вісника». Філологи обрали Юрія Миколайовича деканом у важкий у фінансовому плані час. В країні того десятиліття була помітна економічна криза і просування науки було дуже незначним. Результатом його роботи є, безперечно, просування щорічних конференцій, які проводить філологічний: студентських, аспірантських та викладацьких, приділяється велика увага роботі факультетського Студентського наукового товариства.

Декан − це посада, від якої часто «болить голова» у того, хто її обіймає. Бо декан відповідає за все. В тому числі і за розв’язання господарських питань: за час  керівництва факультетом Юрієм Миколайовичем зроблено: ремонт аудиторій, відкрито іменні аудиторії на честь Григорія Сковороди та Олександра Потебні, попереду відкриття аудиторії, яка носитиме  ім’я Олеся Гончара. Відбулася модернізація та комплектація комп’ютерного класу.

Декан філфаку активний науковець: автор понад 80 наукових публікацій, у тому числі  монографії. Тільки протягом цього жовтня факультет провів дві наукові конференції, а в листопаді ще одну − до 180-річчя від дня народження О.О. Потебні. Приділяється важлива увага науковій роботі на кафедрі. Захищено три кандидатські дисертації. Випущена велика кількість викладачів, лінгвістів та журналістів. Працюють на факультеті науковці, які тут  захищалися: Савчук Г.О., Шураєва Н.Б, Головко Л.В., Полумисна О.О., Кудря Г.М., Нечаєва Н.В., Ротова Н.В.
Головними науковими результатами його власних наукових досліджень є роботи по з’ясуванню жанрово-стильових особливостей так званої «химерної прози» в українській літературі ХХ століття та висвітлення своєрідності художнього світу Миколи Хвильового. Результати досліджень спряли визначенню місця і значення творчості М. Хвильового в українській літературі, встановленню закономірностей формування літературних напрямів і стилів.

Доцент Ніна Іванівна ГНОЄВА, заступник декана філологічного факультету з навчально-методичної роботи:

− Це тип сучасного керівника, який визначається прагненням до модернізації факультету, він включає використання всіх новітніх технологій. Має високий як фаховий, так і літературознавчий авторитет, свідченням цього є його членство в Експертній раді. Безперечно, він має високі моральні якості: інтелігентність, коректність, готовність відгукнутися на будь-які проблеми членів колективу. Юрій Миколайович людяний, завжди уважно ставиться до проблем кожного працівника та студента.

Ми вітаємо Юрія Миколайовича з нагородою!

А. МАКСИМОВА.