Четвер, червня 13, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Зимові жнива-2016

На фізичному

Проф. ПОЙДА В.П., завідувач кафедри експериментальної фізики:

− У осінньому семестрі я викладав навчальну дисципліну «Механіка» для студентів першого курсу фізичного факультету. Предметом вивчення механіки є закони механічного руху, а також причини, які викликають чи змінюють цей рух. «Механіка» є складовою частиною курсу загальної фізики. Загальна фізика є основним базовим курсом у системі сучасної підготовки фізиків-професіоналів. Його головним завданням є створення фундаментальної бази знань, на основі якої в подальшому можна розвинути більш поглиблене і деталізоване вивчення всіх розділів фізики у рамках циклу курсів з теоретичної фізики і спеціалізованих курсів.

На лекціях з «Механіки» студенти ознайомлюються з основними механічними явищами, методами їх теоретичного опису та способами їх використання на практиці. Курс супроводжується практичними заняттями, на яких студенти вчаться розв’язувати задачі. Навички практичної роботи з фізичними приладами, планування та постановка експериментів, які спрямовані на дослідження механічних явищ та процесів, студенти одержують на заняттях з лабораторного практикуму з механіки. Курс механіки в Харківсьому університеті існує ще з моменту його заснування. Я особисто викладаю цю дисципліну з 1990 року. Практичні з механіки за моїми лекціями проводить досвідчений викладач і шанований ветеран кафедри експериментальної фізики старший викладач Шарапов А.І., а лабораторні заняття крім Шарапова А.І. проводять доцент Шурінова О.В. та старші викладачі Скляр В.В. і Лебедєв С.В. Ми всі прагнемо до того щоб студенти І курсу отримали ґрунтовні знання з механіки і навчилися працювати самостійно. У цьому навчальному році для того, щоб наповнити новим змістом лабораторний практикум із «Механіки» наш новий співробітник старший викладач Литвинов Ю.В., готує до впровадження у навчальний процес новий вид експериментальних лабораторних установок, при використанні яких існує можливість знімати інформацію не у вигляді аналового сигналу, а у вигляді цифрового сигналу. Це відбувається завдяки використання різноманітних спеціальних перетворювачів. Підключивши персональний комп’ютер до установки, можна, наприклад, одразу ж побачити як змінюються з часом чи в залежності від зміни інших параметрів, досліджувані фізичні величин безпосередньо під час експерименту. «Механіка» на фізичному факультеті читається протягом семестру і закінчується для студентів семестровим іспитом. До початку екзаменаційної сесії студенти першого курсу фізичного факультету вже успішно написали 2 рубіжні контрольні роботи. Підсумкова оцінка залежить від кількості балів, які студенти одержали за результатами 2 рубіжних контролів та балів, одержаних за складений ними іспит. Найкращі досягнення за результатами вивчення «Механіки» мають особливо старанні та здібні студенти − це Мазанов Максим, Сікачина Ігор, Салатська Анна, Федоренко Олексій, Шеховцова Анна, Головня Яна, Котвицька Лілія та Вовсянікер Марк.

На філософському

Доц. М. Є. ШИЛЬМАН:

− Викладав профільну дисципліну «Філософія історії» у студентів-магістрів 5 курсу (ОФ-51). Група досить маленька − всього шість чоловік. Упродовж семестру мали  декілька семінарів, але найголовнішою складовою цього предмету була  робота з текстами. Що мається на увазі? Разом зі студентами ми читали конкретний текст, обговорювали окремі його положення, будували загальну схему, знаходили тему та ідею, розбирали детально деякі частини, а також проводили паралелі з іншими текстами й наводили приклади. Загалом це схеми та моделі всесвітньої/загальної історії у контексті класичної філософії, концептуалізації історії у контексті некласичної філософії, структуралістські підходи до історії та історіографії та наративну філософію історії. Курс закінчився письмовим іспитом. «Відмінно» отримали Ольга Чистотіна та Олександра Савченко, двоє студентів дещо відстали від програми.

− Чим цей курс відрізняється від інших?

− Мабуть, тим, що із шести чоловік хоча б двоє, дійсно, читали тексти та ставили важливі, цікаві питання. Тобто, незалежно від того, що передбачалося на іспиті.

Три контроль-колоквіуми

Проф. А.Н. НЕКОС, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти:

− Читала лекції з дисципліни «Загальна екологія та неоекологія» у групах ДЕ-21 та ДЕ-22. У цьому семестрі курс закінчився заліком та захистом курсової роботи. Предмет методично забезпечений, крім електронного тестування, є підручник, методичний посібник та словники з цієї дисципліни, викладені чотирма мовами (російська, українська, англійська та китайська). Кращими студентами, які вивчали дисципліну у цьому семестрі були: Катерина ШЕРЕМЕТ, Марія ОСТРІКОВА, Надія ЧЕГРАХЧІ, Наталія ЧИЖИК, Олена ГРИГОРЕНКО, Вікторія ДОРОГАНЬ, Олексій ПОПОВИЧ та Марія МИРОНЕНКО. Для студентів заочного навчання пропонується дистанційне опанування предмету.

Під час вивчення дисципліни студенти виконували різні види навчальних робіт. Зазвичай, за семестр я проводила три письмових тест-контролі та три усних контроль-колоквіуми, а наприкінці − підсумковий електронний тестовий контроль. Цього ж року навчальний план змінився, а тому у студентів були дві письмові контрольні роботи у тестовій формі, два колоквіуми та багато практичних занять, що складалися з двох частин. На початку семестру студенти працювали з понятійно-термінологічним апаратом екології. Після цього проходили тематичні навчально-наукові семінари. Я намагалася максимально урізноманітнити навчальний процес, щоб у студентів не було часу нудьгувати.

З другим курсом я знайома ще з літа −  була з ними на польовій практиці в спортивно-оздоровчому таборі «Фігуровка», де студенти вчилися виконувати польові дослідження. Тому у рамках виконання науково-дослідних робіт кафедри щодо вивчення екологічного стану басейну р. Лопань, восени було проведено декілька експедиційних виїздів викладачів кафедри зі студентами цього курсу для відбору зразків річкової води ґрунтів та донних відкладів. До експедиційної групи екологів увійшли студенти другого курсу Юлія ЧЕРКАШИНА, Вікторія ДОРОГАНЬ, Олексій ПОПОВИЧ, Владислава БОГАТИР, Марина МИРОНЕНКО, Наталія ЧИЖИК.

Майже всі студенти груп ДЕ-21 та ДЕ-22 захистили курсові роботи з дисципліни «Загальна екологія та неоекологія» на «відмінно» та «добре». Так, наприклад, Юлія ШПАК отримала 96 балів, Катерина ШЕРЕМЕТ − 95 балів, Юлія ЧЕРКАШИНА − 92 бали, Наталія ЧИЖИК − 91.

За результатами опанування дисципліни, 98% студентів залік склали успішно.


Наукова робота − з першого курсу

Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології управління та соціальної роботи Олена Миколаївна ПЛАХОВА веде два профільні предмети: «Методи соціальної роботи» та «Теорію соціальної роботи». Ці дисципліни читаються протягом другого семестру першого курсу (завершуються заліком) та першого семестру другого курсу (завершуються екзаменом). Група СР-27 у складі 26 чоловік усвідомлює важливість  цих предметів, адже у майбутньому студенти складатимуть за ними держіспит.

Олена Миколаївна дає завдання, які пробуджують креативний підхід студентів (наприклад, ділові ігри, теми яких можуть обирати самі студенти). Важливим завданням є рецензування статей із наукових видань. Це привчає студентів до справжньої, добросовісної наукової роботи: знаходити, аналізувати статті та робити власні висновки.  «В межах «Теорії соціальної роботи» студенти пишуть курсову, а навички рецензування допомагають їм  знаходити цікаві матеріали, а не «клікати» на першу знайдену статтю в Інтернеті, − говорить Олена Миколаївна. − До того ж, дуже серйозно ставлюся до самостійності написання робіт: курсові перевіряються на плагіат».

Обидва предмети мають міждисциплінарний характер, бо поєднують в собі знання з філософії, соціології, психології, права. Тому в Навчальному плані були внесені зміни щодо курсу «Теорія соціальної роботи», який буде викладатися не з першого, а з другого курсу. Оскільки на першому курсі студенти вивчають філософію, соціологію, психологію, і вже з отриманими знаннями їм буде легше засвоювати дисципліну. Під час цієї сесії студенти не отримають оцінок-букв, але їх це не засмучує, бали лишаються ті ж самі. Ще одне нововведення: якщо студент без поважної причини був відсутній на екзамені, перездача відбудеться у присутності комісії. Комісія збиратиметься і під час захисту курсових робіт.

Олена Миколаївна задоволена роботою групи: студенти активні, сформувалося ядро найбільш мотивованих: Анастасія Харченко, Юлія Овдієнко, Дар’я Сухініна, Анна Поліщук. Вони зацікавлені не лише в оцінках, а і у справжніх знаннях, хочуть працювати за спеціальністю. Викладач очікує, що 70% групи отримають оцінки «відмінно» та «добре», а 30% − задовільно.

Перша сесія − позитивний урок

Проф. І. О. ГІРКА, декан фізико-технічного факультету:

− Викладаю першокурсникам нашого факультету предмет «Загальна фізика», частина перша «Механіка». Загальна фізика є базовою природничою дисципліною у професійній освіті фахівця у нових галузях фізики. Без достатнього рівня підготовки з неї є неможливим свідоме та якісне засвоєння знань з теоретико-фізичних та спеціальних дисциплін, які становлять основу освіти майбутнього спеціаліста у галузі медичної фізики, ядерної фізики, фізики плазми, фізичного матеріалознавства та наукоємних фізичних технологій. Протягом першого семестру студенти фізико-технічного факультету вивчають розділ загальної фізики − механіку, яка є базовою складовою класичної фізики. Цю дисципліну вивчають на нашому факультеті від початку − з 1947 року. Особисто я читаю лекції з неї з 1992 року, а практичні заняття веду з 1986 року.  Оскільки математичний апарат цього розділу загальної фізики є найбільш розвиненим, то важливість його вивчення з точки зору навчання методиці використання основ математичного аналізу та векторної алгебри важко переоцінити. Вивчення курсу механіки з огляду на широке використання методу аналогій є корисним для вивчення інших розділів класичної фізики: електрики та магнетизму, оптики, атомної та ядерної фізики. Без знань механіки неможливо сформувати науковий світогляд фахівця у нових галузях фізики.


Розмовляли О. ЯКОВЧЕНКО, А. ОРЛОВА, Д. КАЛЬНІЦЬКА, А. СПАСІБКО, Л. ЩЕРБАК.