Неділя, червня 16, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Результати зимових жнив

Успішно та у встановлений термін


Зимова екзаменаційна сесія тривала у стінах Каразінського із четвертого по 25 січня, а складав її 9051 студент денної форми навчання (це на 117 студентів більше, ніж торік). З них за держзамовленням − 5947 студентів, за контрактом 3104. До сесії були допущені 8966 студентів денної форми навчання, що на 138 студента більше, ніж минулого року (8828 студ.).  Мали пропуски з поважної причини 18 студентів, без причини − 190 студ. (найбільша кількість − 31 − на економічному, 26 − на філологічному). Були не допущені до складання  24 студента.

Загалом успішно та у встановлений термін склали сесію 7960 студента, що на 3% краще, ніж у попередній рік (у минулому році на 390 студентів менше). Успішність студентів на етапі закінчення сесії становить 89 % (за держзамовленням − 74%, за контрактом − 15% ), а показник якості знань − 41 % (% від загальної кількості оцінок) та 10,7% (% студентів, що склали сесію лише на 5) і 30,1% (лише на 4 та 5). Найвища загальна успішність на таких факультетах: історичному 99%, соціологічному 98%, юридичному 98%, іноземних мов 94%, фізико-енергетичному 94%, радіофізики 93%, геології, географії, рекреації та туризму 90%. При цьому якісна успішність найвища на історичному факультеті 56%, філологічному 56% та фізико-технічному 51%. Ці результати засвідчують зростання рівня успішності навчання порівняно із минулим роком приблизно на 4%. Результати цьогорічної підтверджують значне підвищення успішності − на 8% (у минулому році було 82%, якісна 34%), зараз 90 %. При цьому результати зимової сесії підтвердили рівень тих першокурсників, у яких був високий середній бал сертифіката при вступі.

Кількість студентів із середнім рівнем успішності досягла 46,8%, що на 0,4% менше, ніж торік. Відносна кількість студентів, які навчаються на добре та відмінно, становить по університету 30,1%. Лідерами за цим показником виступають історичний факультет − 47,2%, філологічний − 44,6% та екологічний − 39,7%. При цьому кількість студентів, які отримують стипендію зменшилась на 137 студентів і складає 4457  (стипендію отримують 74,8%).

Академічну заборгованість по закінченні сесії мали 854 (10%) студента (у минулому році 1023 (12%)). Занепокоєння викликає той факт, що максимальна кількість незадовільних оцінок була отримана студентами II курсу: 315 студентів отримали “двійки”, що складає 14,4% (44% медичний, 31% фізичний, 25% математики ). По курсах: 1 − 9%, 163 студенти (35% факультет  психології, 30% геолого-географічний,  30% медичний); 3  −  11%  222 студ. (36% комп’ютерних наук, 31% математики, 28% фізтех); 4 курс − 6% 101 студ. (42% екологічний); 5 курс − 5% 40 студ. (22% комп’ютерних наук); 6 курс − 2% 5 студ. (7% медичний)). Цього року відраховано 249 студентів ( 3%),  з них за академічну  неуспішність  (за держзамовленням − 98 студентів, за контрактом − 111),  ( минулий рік − 258 ( 3,2%).

Особливо слід підкреслити, що зимова екзаменаційна сесія пройшла  на належному високому рівні, а якість знань, підготовка наших студентів підтвердили високий  престиж Каразінського університету.

Л.ІВАНЕНКО, начальник навчального відділу.