Субота, липня 20, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Інтерв’ю в номер

Працевлаштування випускників: досвід роботи біологічного факультету

ВІД РЕДАКЦІЇ. Завершилися звіти факультетів про роботу з працевлаштування випускників, що відбувалися на засіданнях ректорату упродовж декількох місяців. У лютому звітував біологічний факультет, який традиційно має високий (майже 100%) рівень працевлаштування своїх вихованців. Пропонуємо Вашій увазі інтерв’ю із заступником декана з навчальної роботі доц. В. В. МАРТИНЕНКО за підсумками звіту.


— Віро Володимирівно, зупиніться, будь ласка, на найважливіших здобутках та перспективах факультету у цьому важливому напрямку діяльності.

— Студенти біологічного факультету опановують найшляхетнішу з наук — біологію — науку про життя у всьому його різноманітті від молекули до біосфери та шляхи його збереження. Факультет готує бакалаврів, магістрів, спеціалістів за напрямом «Біологія» за денною та заочною формами навчання. Розпочато підготовку бакалаврів за напрямом «Біотехнологія» у 2015 р. Звіт, відповідно, стосувався лише випускників першого напряму. Підготовка магістрів здійснюється за чотирма спеціальностями: «Біологія», «Біохімія», «Генетика», «Фізіологія людини і тварин». За спеціальностями «Біологія», «Генетика», «Фізіологія людини і тварин» відбувається також підготовка спеціалістів. Усі 8 кафедр біологічного факультету є випускаючими. На кафедрах відбувається спеціальна підготовка магістрів за 10 спеціалізаціями. Магістри, які навчаються за спеціальністю «Біологія», отримують кваліфікацію — Біолог, Викладач ВНЗ, Науковий співробітник (біологія). Після закінчення університету вони мають офіційне право займатися не тільки дослідницькою, а й викладацькою діяльністю.

За звітний період (2013-2015 рр.) біологічний випустив 335 студентів: 310 співвітчизників та 25 іноземних громадян. Із 310 вітчизняних фахівців-біологів (264 магістра, 46 спеціалістів) 180-випускники денної та 130-випускники заочної форм  навчання. За звітний період загальна кількість випускників знизилася на 20 осіб. Це зумовлено меншим загальним числом виділених Міністерством освіти і науки бюджетних місць та відмовою факультету від заказу бюджетних місць спеціалістів, на  які не хотіли вступати студенти стаціонару, при наявності місць магістратури з однаковим 1-річним терміном навчання, та зростанням вартості навчання за контрактом. Як відомо, обов’язковому працевлаштуванню  підлягають  лише студенти-бюджетники денної форми навчання. Працевлаштування випускників різних спеціальностей має свою специфіку. Відрізняється і кількість випускників спеціальності у різні роки. Але не зважаючи на це стабільним є високий показник кількості працевлаштованих випускників факультету кожного року: 2013 — 96%, 2014 — 93%, 2015 — 96%.

Із 180 випускників бюджетної форми навчання стаціонару за 3 роки не були працевлаштовані лише 9 осіб. Але всі вони мали право на вільне працевлаштування (декретна відпустка, дитина до 3-х років).

— Віро Володимирівно, виходить, що працевлаштовано практично 100% випускників?

— Так, кожного року усі випускники факультету, які підлягали працевлаштуванню, були працевлаштовані на 100%. Випускники-біологи працюють в установах  як державної, так і недержавної форм власності (відповідно 52%  — у державних; 48%  — у недержавних). 29% місць працевлаштування випускників — біологів останніх 3-х років припадає на наукові, медичні, природоохоронні та інші державні установи. 13%  випускників  залишилися  в  університеті навчатися в аспірантурі (спеціальності: біохімія, ботаніка, генетика, фізіологія) або працювати співробітниками кафедр факультету та НДІ біології. 47% випускників біологічного працевлаштувалися у різноманітних комерційних установах.  10% випускників  викладають біологічні дисципліни у навчальних закладах І-Ш рівнів. 1% вирішили реалізуватися в інших недержавних, зокрема, громадських організаціях. Слід зазначити, що досить високий рівень працевлаштування випускників біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна зумовлений багатьма  як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. Один із них — це широкий спектр галузей їх потенційного працевлаштування. Провідними галузями,  в  яких працюють фахівці-біологи є наукова робота в НДІ в галузі біології, медицини, фармакології, екології, сільського господарства, харчової промисловості; продовження навчання в аспірантурі; викладацька діяльність; практична медицина (біохімічні, мікробіологічні лабораторії); харчова промисловість; санітарно-епідеміологічна та фітосанітарна служби; біотехнологічні виробництва, промислове культивування грибів; сільське господарство (карантин та захист рослин, селекційна робота, агрономія); аквакультура, в тому числі рибні господарства; природоохоронна діяльність, ландшафтний дизайн; консультування щодо утримання тварин, у т.ч. екзотичних  (зоопарки, екопарки).

Біологічний факультет у багатоплановій роботі з працевлаштування випускників  керується принципами системності, систематичності, зворотного  зв’язку та інформаційної прозорості. Розроблена та реалізується Програма працевлаштування випускників, яка  об’єднує роботу зі студентами, роботу з роботодавцями, міжнародне співробітництво, використання веб-сайту факультету  та соціальні мережі.

Важливою є діяльність у всіх цих напрямках. Але, в першу чергу, слід докладати багато  зусиль до підготовки конкурентоспроможного на ринку праці фахівця-біолога. Цього можна досягти лише тоді, коли сам студент мотивований на особистісне та освітньо-професійне зростання. З урахуванням цього пріоритетною є діяльність факультету, яка спрямована на підтримку мотивації студента до особистісного та освітньо-професійного зростання для працевлаштування за фахом і подальшої успішної кар’єри. За даними соцопитування студентів-старшокурсників, які були наведені у доповіді ректора про минуле та сьогоднішнє студентство на урочистостях з нагоди 211-річчя університету, 73% студентів біологічного планують працювати за фахом. Це досить високий показник, який свідчить про те, що переважна більшість вважає, що не помилилися з вибором професії та факультету. Але лише 7% з них гадають, що роботу  випускнику-біологу в сучасних умовах знайти легко. Слід якісно готувати висококваліфікованого фахівця та всебічно сприяти його працевлаштуванню. Сподіваємося, що і надалі 100% випускників біологічного факультету будуть працевлаштовані за фахом  та вноситимуть  свій вклад у розвиток  науки  БІОЛОГІЇ.

Розмовляла Л. ЩЕРБАК, наш спецкор.