Понеділок, червня 24, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Університетська продукція

Доц. Н. В. МАКСИМЕНКО: «Ландшафтна екологія цікава будь-кому»

ВІД РЕДАКЦІЇ. XVI виставка-конкурс навчальної літератури відзначила  дипломом ІІ ступеня завідувача кафедри моніторингу довкілля та природокористування екологічного факультету, доц. Н. В. МАКСИМЕНКО, разом із співавторами професором кафедри фізичної географії та раціонального природокористування Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, проф. Василем ГУЦУЛЯКОМ та доцентом кафедри екології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки Національного авіаційного університету (м. Київ) Тамарою ДУДАР,  за підручник «Ландшафтна екологія».

Екологічна українська спільнота, яка розробляє саме нормативну базу підготовки екологів насправді невелика, а тому Надія Василівна знайома із співавторами вже давно і знає їх як провідних фахівців. Тамара ДУДАР, наприклад, має декілька публікацій англійською мовою з міжнародної класифікації ландшафту, а Василь ГУЦУЛЯК — класик геохімії ландшафту (однієї із складових ландшафтної екології). Над підручником «Ландшафтна екологія» автори працювали сім років. За той час, поки Надія Василівна МАКСИМЕНКО збирала матеріали для цього підручника, вона встигла підготувати ще три, які теж отримали гриф Міністерства освіти і науки України. «Ландшафтну екологію я викладаю вже близько 20 років. Це природознавча дисципліна для екологів, яка дає базові уявлення про природні системи. Найважливіше для еколога — не окремо вивчати повітря, воду, ґрунт, а сприймати довкілля як систему, що реагує як одне ціле на антропогенний вплив», — розповідає Надія Василівна.

Підручник «Ландшафтна екологія» призначений для студентів усіх вищих навчальних закладів України. Він має багато ілюстрацій ландшафтних зон з антропогенним навантаженням і без нього, серед яких достатньо комплексів розташовані саме на території Харківської області. Більшість фотографій належить Надії Василівні, яка самостійно робила знімки, подорожуючи Україною.

А. ОРЛОВА.

 

Бронза для фізико-технічного

ВІД РЕДАКЦІЇ. XVI виставка-конкурс навчальної літератури відзначила  дипломом ІІI навчальний посібник «Фізичний практикум з механіки та молекулярної фізики» трьох авторів  фізико-технічного факультету: декана факультету,  завідувача  кафедри прикладної фізики та фізики плазми, проф. І. О. ГІРКУ,  професора кафедри прикладної фізики та фізики плазми В. О. ГІРКУ  та старшого  викладача  Р. І. СТАРОВОЙТОВА.

Навчальний посібник «Фізичний практикум з механіки та молекулярної фізики» написаний для студентів молодших курсів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальностями «Фізика і астрономія» та «Прикладна фізик та наноматеріали». Він містить описи до виконання лабораторних робіт із перших розділів загальної фізики: механіки та молекулярної фізики, а також методичні поради до їхнього виконання та питання для самоперевірки. Посібник укладено на основі методичних пора, викладачів за попередні десятиліття викладання фізичного практикуму на фізико-технічному, факультету комп’ютерних наук та фізико-енергетичного. Посібник ставить за мету: сформувати науковий світогляд майбутніх фахівців із фізики; ознайомити студентів із найпоширенішими методами та прийомами вимірювань фізичних величин; набути навичок використання основних універсальних вимірювальних приладів; набути навичок із обробки результатів вимірювань із урахуванням систематичних і випадкових похибок; набути навичок грамотного ведення робочих записів під час проведення досліду та правильного представлення остаточних результатів вимірювань.

С.АЛІНКІНА.

 

Медики  —  диплом І ступеня

ВІД РЕДАКЦІЇ. XVI виставка-конкурс навчальної літератури відзначила  дипломом І ступеня  за напрямом «Навчальна література для вищої школи» навчальний посібник «Laboratory Tests and Diagnostic Procedures» («Лабораторні тести та діагностичні процедури»), завідувача кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету проф. О. С. ПРОЦЕНКО, завідувача кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії і топографічної анатомії медичного факультету, проф. І. В. БЄЛОЗЬОРОВА та доцента кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Н. О. РЕМНЬОВУ.

Наталія Олексіївна: «Ми працювали командою, але рішення подати посібник на конкурс прийняв саме Ігор Вікторович Бєлозьоров. Цей навчальний посібник єдиний в Україні довідник такого рівня. Виданий посібник англійською мовою, а до кінця цього навчального року повинен вийти аналог російською. Робота над посібником була складною і зайняла два роки. Довідник складається із 600 сторінок дрібного шрифту, де перелічені всі діагностичні процедури та тези. На початку кожного методу ми даємо коротку інформацію, щоб студентам було легше орієнтуватися. Усі показники ми даємо в різних системах вимірювання, покриваючи різницю між нашою системою та європейсько-американською. Ми подали старі діагностичні методи і нові, які навіть ще не використовуються у нас в країні. Для зручності та структурованості посібник містить все в алфавітному прядку та має 2 частини: «Методи дослідження»; «Хвороби. Симптоми». Таким чином, завдяки великій кількості пояснень та послідовності науковий посібник стає зрозумілим навіть звичайній людині. Навчальний посібник «Laboratory Tests and Diagnostic Procedures» стане у нагоді  будь-кому, наприклад, при здаванні аналізів можна самостійно дізнатися значення тих чи інших показників або подивитись, яке необхідне лікування чи які є протипоказання. Російською мовою все це буде доступно вже влітку».

— Чи плануєте підготовку нового  посібника чи підручника?

— Ідей багато. Ми плануємо зробити атлас мікроскопічних препаратів по гістології та патологічній анатомії. Адже наочне вивчення краще, ніж читання тексту, іноді необхідно побачити малюнок. Кафедра вже почала працювати над цим атласом.

В. ДУБОВА.

 

 

Гармонія теорії та практики

 

ВІД РЕДАКЦІЇ. На XVI виставці-конкурсі навчальної літератури дипломом ІІ ступеня нагородили авторів навчального посібника «Прикладна психологія». Колектив очолила доцент кафедри прикладної психології, кандидат психологічних наук Валентина Миколаївна ПАВЛЕНКО.


Ідея створення посібника належала доктору психологічних наук, проф. О.М. Лактіонову, колишньому завідувачу кафедри прикладної психології та декану факультету у 2000-2008 рр. «У цій книжці - досвід співробітників нашої кафедри, широке розмаїття прикладних дисциплін. Завдяки своїй багатоаспектності, посібник буде корисний студентам-психологам впродовж усіх років навчання в університеті, - говорить Валентина Миколаївна ПАВЛЕНКО. - Розділи з екологічної психології та практичної психології в маркетингу підготувала проф. І. В. Кряж, я написала про етнопсихологію та патопсихологію, розділи з психодіагностики та психофізіології розробила доц. О. Л. Луценко, про психологію соціально роботи - проф. Н. І. Кривоконь, про політичну психологію написала. доц. В. В. Москаленко, розділ з психології здоров’я підготовлено проф. Т. Б. Хомуленко та Ю. М. Олександровим, про психологію конфліктів написала С. Г. Яновська, розділ з психології малих груп розробила доц. О. Є. Поліванова, про юридичну та пенітенціарну психологію - проф. Н. П. Крейдун та доц. А. В. Сорока».
Посібник зорієнтований на вирішення конкретних психологічних проблем зі сфери виробництва, медицини, юриспруденції, сервісу. Корисну для майбутніх психологів книжку можна знайти в бібліотеці університету. 

О. ЯКОВЧЕНКО.