Субота, червня 15, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Призначення

Перший проректор


4 травня 2016 року на посаду першого проректора університету призначено Юрія Валентиновича ХОЛІНА.


Холін Юрій Валентинович народився у 1962 році в Харкові, в 1984 році закінчив хімічний факультет Харківського університету, в 1987 році захистив кандидатську, а в 2000 році - докторську дисертацію. З 1991 року працює на кафедрі хімічного матеріалознавства (до 2004 року - кафедра технічної хімії) на посадах доцента, завідувача кафедри, професора. З 2004 року працював на посадах проректора з навчально-методичної та науково-педагогічної роботи.


Проводить наукові дослідження в галузях фізичної хімії поверхні, хемометрії та аналітичної хімії. За активною участю проф. Ю.В. Холіна отримано важливі результати в хімії органо-кремнеземних гібридних матеріалів та якісного хімічного аналізу. Автор та співавтор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, з яких 84 зареєстровані наукометричною системою Web of Science, 5 монографій, 15 навчальних посібників. Член Національної команди експертів з реформування вищої освіти. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України.

 

 

Проректор з адміністративно-господарчої роботи


4 травня  2016 р. проректором з адміністративно-господарчої роботи призначено Володимира Степановича ПАХАРЕНКА.


Після навчання у ХІБІ, який закінчив у 1987 році за спеціальністю інженер-будівельник, Володимир Степанович  працював слюсарем, будівельником, служив в армії. З вересня 2000 р. працює в університеті на посаді заступника проректора з  адміністративно-господарчої діяльності. У 2002 р. - начальник відділу капітального будівництва та реконструкції, з лютого 2006 - головний інженер Каразінського  університету. На відповідальності головного інженера провідного університету держави -  координація роботи технічних відділів, служби головного механіка,  головного енергетика, ремонтно-експлуатаційної служби, служби водопостачання та водовідведення, студмістечка;  контроль за виконанням технічно правильної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж університету, реконструкції, капітального та поточного ремонтів; планово-попереджувальні ремонти котелень та обладнання; економія енергетичних та матеріально-технічних ресурсів, підготовка навчальних корпусів до навчального року та експлуатації в осінньо-зимовий період та багато ін. За його участі проведені роботи з перенесення бронзової постаті засновника альма матер Василя Назаровича Каразіна, встановлення пам’ятників видатному історику Дмитру Багалію та математику Олександру Ляпунову, бюстів лауреатів Нобелівської премії - І.І. Мечникова, Л. Д. Ландау та Саймона Кузнеця. Наразі Володимир Степанович керує роботами зі встановлення у 2017 р. монумента видатному українському письменнику П. П. Гулаку-Артемовському. Завдяки професійній організації всіх відділів,  синхронізації всіх технічних складових,  ми працюємо та навчаємось у затишних приміщеннях увесь рік.

 

 

Проф. В. В. ЖМУРКО


24 червня 2016 р. на засіданні Вченої ради університету був обраний деканом біологічного факультету. Доктор біологічних наук, професор, який має 30 років стажу педагогічної роботи. З 2010 р. та по сьогодні -  професор кафедри фізіології та біохімії рослин і мікроорганізмів, її завідувач. Василь Васильович викладає три нормативних дисципліни та вісім спецкурсів. Автор 11 навчально-методичних посібників, серед яких підручник з грифом МОН. Під керівництвом ученого захищено шість  кандидатських дисертацій.


Проф. В. В. ЖМУРКО активно займається науковою роботою. Був керівником держбюджетних тем НДР кафедри (1993-2014рр.) та тем Фонду розвитку і модернізації наукового та навчально-наукового обладнання ХНУ ім. В.Н. Каразіна (2008,2009 та 2015рр). У 2015-2016 рр. учасник індійсько-українського та латвійсько-українського конкурсів наукових досліджень. Має 173 наукові публікації та п’ять патентів на винаходи.


З 1995 по 2010 рр. був заступником декана біологічного факультету з наукової роботи. З 2010 по 2014 - член Наукової  ради МОН секції «Біологія, біотехнології, харчування», а з 2016 р. -  член  НМК МОН - біологія.  Василь Васильович працює головою Харківського відділення українського товариства фізіологів рослин та є членом Президії цього ж товариства, членом Президії Всеукраїнського товариства біологів рослин, членом FESPB. Нагороджений у 1999 р. Грамотою ХНУ ім. В.Н. Каразіна, а у 2015 р. - Грамотою Президії НАНУ.

 

 

Доц. С.Д. ЛИТОВЧЕНКО


одностайно обраний університетською Вченою радою деканом історичного факультету. Сергій Дмитрович - вихованець історичного, який закінчив у 1994 р. з відзнакою.

З 1997 по 2010 рр. працював вчителем історії у Харківському університетському ліцеї. На кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків підготував кандидатську дисертацію «Римсько-вірменські відносини в I столітті н. е.», а у 2003 здобув науковий ступінь кандидата історичних наук.


З 2002 р. працював на посаді викладача кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, а з 2004 - на посаді доцента кафедри. У 2012 отримав звання доцента. Викладає загальний спецкурс «Практична педагогіка», кафедральні спецкурси «Вступ до біблеїстики», «Східна політика Риму», веде переддипломні семінари для бакалаврів та магістрів, а також практичні заняття на першому та другому курсах бакалаврату. З 2013 р. доц. С. Д. ЛИТОВЧЕНКО - заступник декана з навчальної роботи.


На рахунку у вченого  90 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі два навчальні посібники з грифом «МОН». Основний напрямок його наукової діяльності - історія Риму та країн Східного Середземномор'я в I столітті до н. е., методика викладання історії в середній школі.
Неодноразово нагороджений грамотами Харківської облдержадміністрації, харківського міського голови. Вчитель-методист, «Відмінник освіти України» (2004 рік).