Понеділок, липня 15, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Інновації

Веб-забезпечення навчальної та наукової роботи університету: 
створюймо актуальні можливості для успішної діяльності

ВІД РЕДАКЦІЇ: В університеті розпочато впровадження Програми розвитку веб-забезпечення навчальної та наукової роботи, розробленої Центром веб-комунікацій Центру зв’язків з громадськістю. 27 вересня 2016 року програму затверджено Вченою радою університету. Про актуальність та особливості реалізації положень програми редакції газети «Харківський університет» розповів один із розробників програми, доповідач на Вченій раді університету, директор Центру зв’язків з громадськістю, доцент Максим  Анатолійович ФОЛОМЄЄВ.

У документі акцентується на актуальному інструментарії інтернет-комунікацій, що широко використовуються у світовому академічному середовищі. Використання кращих світових практик інтернет-комунікацій в університетській діяльності може забезпечити додаткові інформаційні можливості для роботи з абітурієнтами, формування відкритої, доступної інформаційно-довідкової бази для забезпечення якості навчального процесу, допоможе нашим науковцям у просуванні та популяризації власних наукових ідей та відкриттів, результатів наукових досліджень.

Серед іншого, виконання положень програми дозволить забезпечити академічну, адміністративну, фінансову прозорість університету, зокрема, завдяки відкритості інформації на веб-ресурсах університету та його підрозділів.

З 2013 року працює веб-сайт для абітурієнтів, що став першим в Україні університетським спеціалізованим веб-ресурсом для інформаційного забезпечення вступної кампанії. З року в рік змінюються правила прийому, що потребує постійного оновлення інформації. Зокрема, своє відображення в оновленій версії веб-сайту знайшла інформація щодо вступу на навчання за освітньо-науковими програмами для здобуття ступеня доктора філософії. Крім того, розпочата робота зі створення інформаційно-довідкової веб-платформи для роботи з іноземними студентами.

Окремої уваги потребують веб-сайти факультетів, що мають надавати відкриту, актуальну та вичерпну інформацію щодо організації освітнього процесу. Напевно, кожного першокурсника цікавить перелік та зміст навчальних дисциплін, інформація про викладачів, студентські проекти - все це інформаційно-довідкове забезпечення навчального процесу. Тож на сайтах факультетів має бути обов’язково зазначено розклад занять, інформацію про науково-педагогічних працівників, зміст навчання, навчально-методичні матеріали, можливості працевлаштування.

Що стосується інформаційного забезпечення академічної мобільності, необхідно посилити веб-ресурси на базі Центру міжнародного співробітництва, де будуть представлені наявні можливості для студентів: стипендії, гранти, практики тощо. Важливо, щоб ці веб-ресурси були відкритими, а інформація на них постійно оновлювалась.

Невід’ємною складовою програми є використання сучасного веб-інструментарію для представлення результатів наукової діяльності вчених та науково-дослідних колективів університету в сучасному глобальному академічному просторі. Зокрема, важливо, щоб науковці університету використовували можливості, які їм надає бібліографічний профіль Google Scholar - індикатор цитованості їх наукових праць, представлених у мережі інтернет, та один з інструментів для обрахування індексу Хірша. Фактично, цей профіль - наукова візитівка вченого. Крім того, використання власного ідентифікатору в міжнародному реєстрі вчених ORCID дозволяє належним чином «закріпити» авторство наукової праці, а цифрових ідентифікаторів об’єктів (DOI) - забезпечити їх постійну й унікальну ідентифікацію та коректне врахування цитування. Тобто, ORCID та DOI - це атрибути сучасної наукової діяльності, що вже активно використовуються вченими світового рівня.

Важливо відмітити, що університет запроваджує та розвиває сучасні веб-платформи, наприклад, веб-сайт наукової періодики (Open Journal System) та репозитарій (DSpace), використання яких надає можливості ефективної репрезентації наукових надбань представників університетської спільноти.

Таким чином, Open Journal System та DSpace - веб-інструменти поширення, ORCID та DOI - ідентифікації, а Google Scholar - обрахування результатів наукової діяльності.

Сучасний університет, тим більше Каразінський, має дати адекватну відповідь на виклики інформаційної доби. Зважаючи на те, що наш університет є одним із найстаріших та найавторитетніших, саме ми повинні стати взірцем для наслідування. Невже ми не варті того, щоб про нас знав весь світ?

Розмовляла А. МАЙСЬКА.