П'ятниця, червня 14, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Рейтинг кафедр

Кафедра теоретичної фізики в п’ятірці лідерів!

ВІД РЕДАКЦІЇ. За результатами загальноуніверситетського рейтингу кафедра теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця минулого навчального року посіла п’яте місце, хоча у 2008-2009 і 2009-2010 роках завойовувала перше місце серед кафедр природничого профілю. Що вплинуло на результат минулорічних «змагань» кафедр наш кореспондент дізналася від завідувача кафедрою, кандидата фізико-математичних наук, доцента Георгія Ілліча РАШБИ.

Процедура встановлення рейтингів кафедр була започаткована у 2006 році за для виявлення інтегральним чином діяльності кафедри за всім спектром видів роботи. Кожен вид роботи належним чином індексується та оцінюється, за нього нараховують бали в залежності від результативності цього виду роботи. Основні блоки: навчально-методична робота, видані підручники та посібники, а також досягнення студентів кафедри.

Кафедра фізиків-теоретиків, яку у 1944 році заснував видатний вчений, лауреат Ленінської премії, академік І.М. Ліфшиць готує спеціалістів, які можуть виконувати наукову роботу в будь-якому напрямку теоретичної фізики. Випускники кафедри працюють співробітниками науково-дослідних інститутів Харкова та інших міст України, викладачами фізики в університетах, академіях, технікумах, школах. Деякі з них працюють в країнах СНД і провідних наукових центрах світу. Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру за спеціальністю «Теоретична фізика».

Область досліджень співробітників кафедри - теоретична фізика, зокрема теорія конденсованого стану речовини, невпорядковані системи, мезоскопіка, надпровідність, магнетизм, квантова теорія поля, гравітація, нелінійна фізика, спінтроніка, низькорозмірних магнітних і нормальні наносистеми, зокрема вуглецеві та напівпровідникові нанотрубки - перспективні матеріали сучасних нанотехнологій. Наукова продукція кафедри складає майже 100 робіт щорічно (статті, огляди, монографії, навчальні посібники).

«На мою думку, ми опинилися саме на п’ятому місці саме за результатами наукової роботи - публікацій статей з імпакт-фактором. Це такі журнали як: «Фізика низьких температур», «Physical Review», «Journal of Low Temperature Physics» та інші. Монографії публікувалися у видавництвах наукової літератури Elsevier, Springer, Wiley, Gordon and Breach Science Publishers,  Kluwer, Plenum Press, Pergamon, Allerton Press, CRC Press, Wiley, Begell House, Harwood Academic Publishers, Royal Society, Bentham Science Publishers, Blackwell Publishing Ltd, Наука, Медицина, Международные отношения, Металлургия, Недра, Радио и связь, Смысл, УРСС, Физматлит, Финансы и статистика, Химия, Экономика, а також у видавництвах провідних університетів світу. Саме за рахунок балів за публікації ми отримали п’яте місце.

Велику роль зіграв пункт «Визнання кваліфікації», за ним нараховуються  бали на професорів, член-корів та лауреатів державних премій. На нашій кафедрі працюють лауреати державних премій у галузі науки і техніки - проф. І.В. Кріве, проф. О.С. Ковальов, проф. В.Г. Піщанський, проф. В.А. Ямпольський. Останній є також членом-кореспондентом НАНУ. Також слід відзначити, що Доц. З.О. Майзеліс отримав подяку Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації за високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток і підтримку обдарованої учнівської молоді Малої академії наук України, а проф. В.О. Ямпольський був нагороджений медаллю імені В. Н. Каразіна.

На кафедрі проходять захисти дисертацій, наприклад, Т.М. Рохманова 13 жовтня 2015 р. успішно захистила дисертацію кандидата наук у спеціалізованій раді при ФТІНТ НАН України», - зазначає Георгій Ілліч.

Щодо сприяння науковій роботі студентів, то студенти отримують різноманітні іменні стипендії: М. Вовк отримує стипендію фонду імені Юрія Сапронова. Також він є співавтором трьох статей у наукових журналах з імпакт-фактором. Студентка 3-го курсу Н. Квітка у першому семестрі 2015-2016 н. р. отримувала стипендію Президента України.Студентка 4-го курсу О. Ткаченко у другому семестрі 2015-2016 н. р. отримувала стипендію Президента Україна.

В 2015/2016 навчальному році студент 2-го курсу Д. Шимків виборов друге місце на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіаді з навчальної дисципліни «фізика» у м. Дрогобич і друге місце на Всеукраїнському турнірі фізиків у складі команди, а також він посів друге місце у V International Student Scientific Conference «Academic and Scientific Challenges of Diverse Fields of Knowledge in the 21st Century».

А.СПАСІБКО.