Понеділок, липня 22, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Трибуна приймальної комісії

Харківському національному університету імені В.Н.Каразіна - 212 років!

СКІЛЬКИ У ХАРКОВІ УНІВЕРСИТЕТІВ? ОДИН - КЛАСИЧНИЙ - КАРАЗІНСЬКИЙ!

Гімн Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

У Каразіна мріях зродилася ти -

Слобожанська духовна твердиня.

І летить твоя слава в далекі світи

Від минулих віків і донині.

Приспів:

Альма матер свята,

Даленіють літа…

Тільки духу прийдешнє належить.

А студентська пора

Нас у юність збира,

«Гавдеамуса» співом бентежить.

Твоя сила від рідних ланів і гаїв.

Твої старти - з майдану Свободи.

Ти наснажуєш Харків натхненням своїм

І торуєш шляхи між народи.

Приспів.

Хай щаслива зоря нам сіяє завжди

І веде на звитяжні вершини.

Наші вірні серця, наші думи й труди

Несемо на олтар України.

Приспів.

Слова проф. В.КАЛАШНИКА, муз. Л.ДОННИК.


Особливості прийому до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2017 році

(Доц. О. АНОЩЕНКО, відповідальний секретар приймальної комісії)

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

У 2017 році прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання починається 12 липня і закінчується 26 липня о 18.00 годині для тих, хто не складає вступних випробувань в університеті. Для осіб, які мають право складати вступні іспити, що проводить університет, прийом заяв та документів закінчується 20 липня. Строк проведення університетом вступних випробувань - з 21 липня по 26 липня. Оприлюднення рейтингового списку вступників відбудеться 01 серпня 2017 року. Термін зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету - 07 серпня, за кошти фізичних, юридичних осіб - не пізніше 23 серпня.

Прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання починається 12 липня і закінчується 20 липня для тих осіб, які мають право складати вступні випробування в університеті і вступають на місця державного замовлення. Для абітурієнтів, які мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів і вступають на навчання за контрактом, кінцевий термін подання заяв і документів - 31 липня. Вступні іспити проводяться: з 21 липня по 26 липня для вступників за державним замовленням і з 01 серпня по  07 серпня для вступників за контрактом. Для вступників на заочну форму навчання за державним замовленням, які не складають вступних випробувань в університеті, термін прийому заяв і документів закінчується 26 липня, а для тих, хто вступає на навчання за контрактом, -  07 серпня 2017 року. Рейтинговий список вступників на місця державного замовлення оприлюднюється 01 серпня 2017 року, за контрактом - 08 серпня. Зарахування на навчання за кошти державного бюджету здійснюється 07 серпня, за кошти фізичних, юридичних осіб - не пізніше 23 серпня.

Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти або право на зарахування за квотами-1, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти або право на зарахування за квотами-1  і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу і громадянство;

військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу і громадянство;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Вступники на хімічний і медичний факультети у зв‘язку із специфічними умовами здобуття вищої освіти, зумовленими особливостями отримання кваліфікації, при поданні оригіналів документів повинні надати медичну довідку за формою 086-о.

У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ Правил прийому, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 5 розділу IV Правил прийому, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені Правилами прийому терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами четвертим - дев’ятим пункту 5 розділу IV Правил прийому, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу VІІІ Правил прийому або при укладанні договору про надання освітніх послуг між Університетом та фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

Організація і проведення конкурсу

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра (магістра медичного спрямування), зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), математики, історії України або біології за вибором  Університету (другий предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (Університет може передбачити право вступника на вибір з двох предметів) (третій предмет) (додаток 5 до Правил прийому). Додатком 5 встановлюється мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета (вступного іспиту), з яким вступник допускається до участі у конкурсі.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2, П3 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів, ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів Університету для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (додаток 4 до Правил прийому).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються Університетом (додаток 5до Правил прийому) з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,01 для конкурсних пропозицій Університету;

ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в додатку 4 Правил прийому, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;

ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Надання рекомендацій для зарахування та реалізація права вступників на обрання місця навчання

Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, перевіряються відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році  та затверджуються рішенням приймальної комісії.

Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм) формується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти на основі конкурсних балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних та мінімальних обсягів державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та копії інших документів, передбачених у пункті 6 розділу VІ Правил прийому (для вступників, які подавали заяву в електронній формі), до приймальної комісії Університету.

Особи, які в установлені строки  не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням.

Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за кошти державного бюджету формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Доц. О.АНОЩЕНКО, відповідальний секретар приймальної комісії.

Karazin university classics ahead of time!

Каразінський університет - класика, що випереджає час!