Субота, травня 18, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Трибуна декана

Складна мить вибору… Що обрати коли перед тобою безліч шляхів, відкриті усі двері одного з найстаріших  університетів країни, а за тими дверима -  омріяні можливості  реалізації найамбітніших бажань, професійності, впевненості в собі та своєму майбутньому, вектор усього подальшого життя. Будь-який з факультетів Каразінського університету - це гідний вибір розумної особистості.

А якщо ця особистість до того ж:

-  зацікавлена законами,  за якими  живе довкілля;

- має  звичку підмічати цікаві речі та аналізувати зміни природного середовища;

- замислюється над тим як, чому і з яким майбутнім розвиваються взаємовідносини людини і навколишнього середовища;

- і, найголовніше, впевнена,  що у людства вистачить розуму та бажання жити задля збалансованого спільного розвитку Біосфери і (в т.ч.) та Людини, то екологічний факультет чекає на вас!!!

Підготовку екологів Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна розпочав у 1989 р. у відповідь на виклик ринку праці.  З 2007 р. фахова екологічна підготовка здійснюється на екологічному факультеті, який готує бакалаврів, магістрів та докторантів за освітніми та освітньо-науковими програмами у галузі знань «Природничі науки»  за спеціальністю 101  «Екологія».

В межах магістерської програми  «Екологія та охорона навколишнього середовища» можна отримати спеціалізації: «Екологічна безпека», «Екологічний менеджмент та аудит», «Економіка природокористування», «Прикордонний екологічний контроль», «Ландшафтний дизайн» та «Заповідна справа».

Є денна, заочна та дистанційна форми навчання з фінансуванням за рахунок державного бюджету та бюджету фізичних і юридичних осіб. Існує можливість вступу на освітню програму «Бакалавр» на основі отриманої освіти  за програмою  «Молодший спеціаліст» за скороченим терміном навчання.

До складу факультету входять три кафедри: екології та неоекології, екологічної безпеки та екологічної освіти, моніторингу довкілля та природокористування. Також на факультеті функціонують дві навчально-наукові лабораторії: лабораторія аналітичних екологічних досліджень та лабораторія еколого-токсикологічних досліджень.

Підготовку майбутніх фахівців-екологів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету із залученням провідних фахівців спеціалізованих наукових установ, підприємств-замовників та органів державного управління в галузі екології. Факультет тісно співпрацює з провідними державними та науковими установами: ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії. О. Н. Соколовського» УААН, УкрНДІ екологічних проблем, Департаментом екології та охорони навколишнього середовища Харківської Облдержадміністрації, Національними природними парками «Слобожанський», «Дворічанський», «Гомільшанські ліси» та з багатьма іншими, де студенти проходять виробничу практику.

На факультеті відбуваються щорічні міжнародні та всеукраїнські конференції та олімпіади, здійснюється активна видавнича діяльність, працює аспірантура і докторантура. Викладачі та студенти факультету беруть участь у реалізації різноманітних міжнародних проектів наукового та освітнього спрямування. Серед них:  проект TEMPUS «Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах», "Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries", «Regional Seminar for Excellence in Teaching», проекти British Council “Alternative Energy: Education and Science” и “Assessing the Environmental Impacts of unconventional hydrocarbon exploration and production”, Програма Swedish Institute - Seed funding «Якість поверхневого стоку: зниження навантаження на  водні об`єкти та адаптація до зміни клімату» тощо. За програмами подвійних дипломів та іншими формами міжнародного співробітництва щорічно студенти  навчаються або проходять практику у провідних європейських ВНЗ, серед яких: Університет природничих ресурсів та наук про життя (м. Відень, Австрія), Політехнічний університет м.Лодзь (Польща), Технічний університет м. Луллео (Швеція) та інші.

Невеликий дружній факультет з неформальним втіленням у повсякденне життя провідної ідеї творчого партнерства студентів та викладачів, чекає на розкриття найрізноманітніших здібностей, талантів, реалізацію сміливих та амбітних мрій нового покоління студентів! Наш сайт: www-ecology.univer. kharkov.ua

Доц. Г.  ТІТЕНКО,  декан екологічного факультету.