Неділя, червня 16, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

Трибуна декана

Факультет готує висококваліфікованих програмістів, системних аналітиків, системних адміністраторів, фахівців в галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій, кібербезпеки, комп'ютерної інженерії, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»:

Ліцензований обсяг (термін навчання 4 роки):

- 122   Комп'ютерні науки та інформаційні технології - 75 осіб (30 заочно);

- 123   Комп'ютерна інженерія - 60 осіб;

- 125  Кібербезпека - 60 осіб.

- 151  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  30 осіб.

Перелік конкурсних предметів (базовий рівень):

- укр. мова та літ.: вага - 0,3, мін. кількість балів - 100;

- іноземна мова (англійська, фран., нім.) або фізика: вага - 0,2, мін. кількість балів - 100;

- математика: вага - 0,4, мін. кількість балів - 100.

- Вага атестату про повну загальну освіту - 0,1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»:

Ліцензований обсяг (термін навчання 1,5 роки):

- 122   Комп'ютерні науки та інформаційні технології - 50 осіб (30 заочно);

- 123   Комп'ютерна інженерія - 60 осіб ( з 2020 року)

- 125  Кібербезпека - 50 осіб.

- 151  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  30 осіб.

Аспірантура та докторантура:

За спеціальностями 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи та 05.13.06 - інформаційні технології.

Навчання на факультеті

Специфіка факультету полягає в підготовці кадрів для наукоємних технологій, що пов'язані з комп'ютерним управлінням сучасними інформаційними системами, моделюванням процесів і управлінням у радіаційних та плазмових технологіях, розробкою і експлуатацією комп'ютерних систем управління складними комунікаційними та радіоелектронними комплексами, комп'ютеризованих систем управління та безпеки інформаційних і комунікаційних систем.

Студентам факультету надається можливість паралельно з основним навчанням пройти військову підготовку офіцерів запасу за контрактом. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень протягом двох років починаючи з 3 курсу.

Партнерами факультету є провідні компанії у галузі IT-технологій, зокрема Sigma Ukraine, Qualium Systems, NIX Solutions, TEAM International, ватеїой, Data Art, Nika ENTERTAINMENT, W3, GlobalLogic Ukraine, CS LTD, Insoft Ukraine та інші. В рамках програми міжнародної співпраці студенти мають можливість отримати диплом магістра міжнародного зразка в університеті Linnaeus, Швеція.

Фундаментальна підготовка та вільне володіння сучасними комп'ютерними технологіями гарантують швидку адаптацію випускників факультету до будь-яких конкретних видів наукової та практичної діяльності.

Проф. В. ЛАЗУРИК, декан факультету комп’ютерних наук.