Субота, червня 15, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Трибуна декана

Юридичний факультет Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна - один з найстаріших факультетів університету. Він бере свій початок від моменту заснування Харківського імператорського університету (1804 рік).

На юридичному факультеті сьогодні здійснюється підготовка фахівців за рівнями вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальностями 081 «Право» та 082 «Міжнародне право». За спеціальністю  081 йде підготовка студентів на денній та заочній формі навчання, а за спеціальністю 082 фахівців готують лише на денній формі. З 2015 року навчання на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 081 «Право» відбувається також за спеціалізацією «Альтернативне вирішення спорів».

Під час навчання студенти юридичного факультету проходять виробничу практику в органах державної влади та місцевого самоврядування, прокуратурі, суді, органах поліції, суб’єктах господарювання та педагогічну - на факультеті та в загальноосвітніх школах, адже поєднання наукових знань і практичного досвіду, тісна взаємодія юристів-практиків і юристів-учених дозволяє студентам заглибитися у специфіку майбутнього юридичного фаху й у подальшому вирішувати найскладніші юридичні проблеми.

На факультеті створено потужний професорсько-викладацький колектив. У складі факультету працює 5 кафедр, співробітники яких мають ступені доктора та кандидата юридичних наук, вчені звання професора та доцента, а також великий досвід практичної роботи у сфері юриспруденції. Кафедри юридичного факультету мають широкі творчі зв’язки з провідними ВНЗ України та інших країн.

На факультеті відкрито постійно діючу аспірантуру та з 2015 року - спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук. З 2016 року відкрито постійно діючу докторантуру за спеціальностями. Юридичний факультет є організатором та активним учасником щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, майстер-класів, конкурсів з правової тематики тощо.

Студенти факультету мають можливість втілювати будь-які бажання щодо свого дозвілля на факультеті - беруть участь у святкуванні «Alma Mater», «День юриста», «День факультету», «Красуня Університету», «Містер Універ», а, отже, сумувати їм не доводиться.

Випускники юридичного факультету класичного Каразінського університету мають суттєві переваги з-поміж інших, оскільки отримують повний спектр знань з усіх галузей права, тобто у майбутньому націлені на широку спеціалізацію, що дає можливість займати будь-які посади у юридичній галузі; зі студентських лав є учасниками міжнародних програм, що реалізуються в Університеті і націлені на сприяння міжнародному співробітництву; та отримують диплом європейського зразка з детальною інформацією про обсяг і зміст засвоєних знань, що сприяє їх мобільності на ринку праці.

Проф. Т. КАГАНОВСЬКА, декан юридичного факультету.