Четвер, червня 20, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Трибуна профкому

Із потужною, сильною профспілкою

Профспілка університету − діє! Відбулася звітна конференція Первинної профспілкової організації університету. На Ваше прохання публікуємо витримки із звіту голови профспілки проф.  О. Ф. ТИРНОВА про напрямки та результати роботи організації у період з  лютого 2016 по лютий 2017 рр. Звіт підтверджує слова ректора університету, академіка В.С.БАКІРОВА, які пролунали на конференції: «Без потужної, сильної профспілкової організації, активу відданих працівників, Каразінський університет не зміг би досягнути високих результатів, які ми маємо сьогодні».

Шановні делегати! Минулий рік завдав багато проблем новаціями в законодавстві, децентралізаційними моментами, соціальними змінами.  Профспілка працівників освіти і науки України брала активну участь в законотворчому процесі при розгляді нормативно-правових актів, що торкалися  прав та інтересів працівників галузі.

З травня по грудень заробітна плата працівників помітно виросла: середній розмір посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників  зріс на 20%. Відповідно діючому законодавству з 1 січня розміри посадових окладів всіх працівників навчальних закладів  визначаються розміром посадового окладу працівника 1 тарифного розряду. Середній розмір посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів, робітників навчальних закладів  з урахуванням доплати до розміру мінімальної заробітної плати з січня 2017 року зріс на 44%. На 30% зросли обсяги витрат загального фонду Міністерства освіти та науки України.

Профспілка працівників освіти і науки України в 2016 році підтвердила свою репрезентативність та отримала відповідне Свідоцтво. Свідоцтво про репрезентативність  − визнання державою повноважень Профспілки та ще один важіль  вирішення проблем освіти видом ефективного соціального діалогу на вищому  рівні.

Наша Профспілка продовжує вважати, що переговорний процес є найбільш перспективним та конструктивним видом соціального партнерства. Знаковою подією в цьому напрямку стало підписання в листопаді 2016 р. нової Галузевої угоди на 2016-2020 рр. Свої підписи під документом поставили Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та Голова Профспілки Георгій Труханов.

 

В 2011-2015 рр. в рамках попередньої Галузевої угоди внесено понад півтори тисячі пропозицій щодо корекції різних нормативних документів, значна частина яких врахована при їх затвердженні. 1 грудня минулого року відбувся IV пленум обласної організації нашої профспілки, на якому було прийнято Регіональну угоду між Департаментом науки та освіти облдержадміністрації і Харківською обласною організацією нашої профспілки на 2016-2020 рр. 9 лютого на V пленумі обласного комітету прийнято звернення до органів місцевого самоврядування про недопущення соціальної нерівності  в сфері освіти. Нормативно-правове забезпечення освітньої  галузі потребує подальшого удосконалення  законодавчої бази. Враховуючи ситуацію, яка склалася у  сфері законодавчого регулювання нашої роботи, обком профспілки неодноразово звертався до Кабінету Міністрів та до Міністерства освіти та  науки України з вимогами узгодження  роботи між законодавчою та виконавчою гілками влади.

Наша профспілкова організація активно підтримувала ініціативи Центрального та обласного комітетів Профспілки, спрямовані на удосконалення законодавчих норм та дотримування соціальних гарантій працівників освітньої сфери. Ми зверталися до міських органів влади, Кабінету Міністрів,  до Міністерства освіти та науки України, до Комітету з питань науки та  освіти Верховної Ради з підтримки всіх ініціатив Центрального та обласного комітетів Профспілки. У червні 2016 р. Харківський міський голова Геннадій Кернес проводив особистий прийом у  нашому університеті. Профспілкові комітети сприяли  розгляду  60 звернень співробітників та студентів, з переважної більшості були прийняті позитивні рішення.

Минулого року профспілковий комітет традиційно працював, перш за все, в тих напрямках, які по праву вважаються пріоритетними для профспілкової роботи:

•захист трудових та соціальних прав співробітників;

•допомога співробітникам і дітям в організації відпочинку та культурного дозвілля, підтримка  розвитку спорту, надання  матеріальної допомоги;

•взаємодія із вищими  профспілковими організаціями та органами державної  влади різного рівня з метою захисту інтересів науки та вищої школи.

У складі профкому працювало 5 комісій: із соціально-економічних питань; охорони праці; культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи; роботи з дітьми; організаційної та інформаційної роботи. На засіданнях профкому розглядалися всі напрямки профспілкового життя, проводився аналіз роботи профбюро окремих підрозділів. Всього відбулося  14 засідань профкому та 4 засідання президії; було заслухано 44 питання. За участі  адміністрації університету відбулося 3 засідання, спільно із студентським профкомом − 2.

В центрі уваги профкому постійно знаходилися питання соціального захисту співробітників університету: контроль виконання трудового законодавства, хід виконання Колективного договору, поліпшення умов  праці та  охорони праці,  питання, пов’язані із оздоровленням та відпочинком співробітників та їх дітей. Ми приділяли увагу питанням педагогічного навантаження викладачів, оптимізації розкладу занять, виконанню норм діючого трудового законодавства щодо прийому та звільнення співробітників, надання їм відпусток, порядку ведення трудових книжок, роботи у вихідні дні. Наш університет − це   навчальний заклад нового покоління, він стабільно входить до числа провідних вузів світу. Профспілковий комітет завжди надавав першочергове значення питанням становлення та розвитку соціального партнерства в нашому університеті і, незважаючи на непросте фінансове становище, вирішувалось багато проблем дотримання прав і гарантій співробітників. Соціальне партнерство в ім’я розвитку університету і турбота про його колектив − це головне в роботі  адміністрації  і  профспілки.

В сучасних умовах зростає роль Колективного договору. В листопаді-грудні 2016 р. узгоджувальна комісія провела значну роботу з вдосконалення Колективного договору, з вивчення змін в діючих законодавчих актах і у зв’язку  з прийняттям нової Галузевої угоди. 27 грудня 2016 р. на конференції трудового колективу були внесені зміни та доповнення до цього документу. Комісія профкому з соціально-економічних питань постійно контролювала хід його виконання, адміністрація повністю виконала свої зобов’язання. На виконання Колективного договору в 2016 році виділено майже 28 млн. грн.

Так, велика увага приділялася економічному стимулюванню праці: встановленню надбавок та премій співробітникам, проведенню атестації робочих місць із важкими та шкідливими умовами праці, за результатами атестації співробітники отримують надбавки до заробітної плати, додаткову відпустку. Такі доплати склали близько 700 тис. грн. Співробітники, що працюють в шкідливих умовах, щорічно проходять медогляд в НДІ гігієни праці та профзахворювань, на проходження медогляду було виділено 73 тис. грн.

Профком звертав увагу на доцільність надання пільг співробітникам, що працюють у шкідливих умовах: спецхарчування, спецодягу, додаткової відпустки, скороченого робочого дня, проведення медогляду; контролював проведення необхідних заходів з  охорони праці при підготовці експедицій для роботи в польових умовах; брав участь в проведенні атестації робочих місць із шкідливими умовами праці, в перевірці готовності приміщень університету до роботи в зимових умовах та ін...  Понад 200 співробітників нашого університету безкоштовно пройшли флюорографію. Ефективним інструментом в діяльності відповідної комісії профкому є «Комплексні заходи з охорони праці». Щорічно комісія з охорони праці спільно з адміністрацією університету оновлюють цей документ. Виконання заходів двічі на рік заслуховувались на  спільних засіданнях профкому та адміністрації, в яких брали активну участь проректор з економічних та соціальних питань Удод Анатолій Миколайович, проректор з адміністративно-господарської роботи

Пахаренко Володимир Степанович,   керівники відділів охорони праці, радіаційної безпеки та служби головного інженера. Витрати на виконання «Комплексних заходів»  в 2016 р. склали 682 тис. грн. (за планом  621 тис.  грн.). Всі 20 пунктів «Комплексних заходів» виконані. Проведено атестацію 13 робочих місць. На 2017 рік заплановані витрати на 697 тис. грн.

Регулярно розглядалися заяви членів профспілки про надання грошової допомоги. У 2016 р. допомога була надана на суму близько 300 тис. грн. Всього допомогу отримали 498 членів профспілки.

Щодо оздоровлення співробітників  та їх дітей. Дотація на оздоровчі путівки за звітний період склала близько 250 тис. грн. В університетський спортивно-оздоровчий табір «Фігуровка» в літні місяці було оформлено 63 путівки для співробітників та членів їх сімей. Загальна сума дотацій із профбюджету склала близько 65 тис. грн. Влітку 2016 р. співробітники та члени їх сімей відпочивали в пансіонатах Одеської області. Було видано 24 путівки, дотація членам профспілки та їх дітям склала кожному до 1800 грн, загальна сума дотацій склала  понад 31 тис. грн. Дотації на дитячі оздоровчі путівки за звітний період склали 106 тис. грн. Видано 36 путівок, з них  20 − до санаторію  «Бермінводи». А на  обласному  огляді-конкурсі серед первинних профспілкових організацій вузів III-IV рівнів акредитації на кращу організацію оздоровлення дітей та підлітків влітку 2016 р. наша організація виборола III місце.

На спортивну роботу за звітний період профком виділив близько 50 тис. грн.

На культурно-масову роботу і роботу з дітьми із профбюджету було виділено близько 350 тис. грн. За заявками співробітників було організовано 4 екскурсії  пам’ятними місцями України. Профспілковий комітет сплачує частину вартості екскурсій. На відвідування театрів було виділено понад 64 тис. грн., придбано понад тисячу квитків. В дні шкільних канікул на дитячі екскурсії надано понад 15 тис. грн. На квитки на новорічні свята = понад 100 тис. грн. На проведення виставки-конкурсу дитячої творчості та новорічних заходів було виділено близько 30 тис. грн.

Ветеранська організація університету на сьогодні налічує 403 ветерана. Основний склад організації − діти війни. Традиційно до Дня Перемоги ветерани преміювалися і профспілковим комітетом, і  обкомом профспілки.

Голова профкому очолює комісію із соціального страхування. Засідання комісії проходили регулярно тричі  на  місяць.  За звітний період оформлено 1195 лікарняних.  Комісія соціального страхування щоквартально проводить моніторинг захворювань співробітників за профілями та спільно із відділом охорони праці пропонує  рекомендації для  проходження медогляду, а також оздоровленню та відпочинку співробітників.

Висловлюю щиру вдячність всьому складу профспілкового комітету, головам профбюро, профактиву університету за роботу у звітний період і бажаю, щоб сьогодні склад профкому у такий непростий для України час досягав реальних результатів в підвищенні рівня соціального захисту співробітників університету, що можливо лише  в міцному соціальному партнерстві з адміністрацією.

Проф. О. Ф. Тирнов