Середа, грудня 06, 2023

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Факультети

Доц. Г. В. ТІТЕНКО, декан екологічного: «На рік ми подаємо понад 10 заявок на різноманітні проекти…».

Ганна Валеріївна ТІТЕНКО: «У 1989 р. вступила на геолого-географічний факультет, спеціальність «охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів». Кураторами нашої спеціальності були проф. Некос В.Ю., завідувач кафедри неоекології та конструктивної географії та проф. Черваньов І.Г., завідувач кафедри охорони природи та раціонального використання природних ресурсів. На нашому 2 курсі Володимир Юхимович Некос  запропонував декільком студентам альтернативну «дорослу» практику, і ми поїхали не з усією групою, а в експедицію, виконувати науково-дослідну тематику. І це були мої найперші враження та перший досвід експедиційних досліджень. З 3 курсу я стала працювати у науково-дослідній групі зі співробітниками кафедри геоекології. В експедиціях ми відбирали зразки води, ґрунту, робили геохімічні дослідження депонуючих середовищ. Тоді ми працювали над оцінкою екологічного стану атмосферного повітря за рахунок індикації снігового покриву у м. Харкові. На 5 курсі я обрала тему, яка згодом і стала темою моєї дисертації − «Екологічний стан ґрунтів  міських територій». У 2003 році на геолого-географічному факультеті я захистила кандидатську дисертацію.

Проф. В. Ю. Некос був креативним, харизматичним та непростим керівником, він задавав стратегію, головний напрямок, а тактичні шляхи та методи  необхідно було знаходити самому, і це не завжди вдавалось з першого разу. Ми часто змінювали хід роботи, концепцію, враховуючі нові дослідження, результати експериментів. Це було складно, і часом, болісно, але захоплювало…  Окрім Володимира Юхимовича, глибоко вдячна мудрим вчителям та глибоким вченим проф. І. Г. Черваньову та проф. В. В. Медведєву за безцінні  поради, консультації, просто роздуми. Мені дуже пощастило вчитись з не просто у найкращих представників академічної науки, а з у справжніх ентузіастів Науки. І мені ще дуже багато необхідно зробити, щоб «відпрацювати»  кредит отриманого знання. На  сьогодні маю понад 150 наукових робіт, які опубліковані  у фахових журналах України, і за кордоном. Зараз готую трьох аспірантів, причому вони працюють в абсолютно різних напрямках, але їхні дисертації все ж таки об’єднує тематика екологічного ґрунтознавства та дослідження стану міських територій, адже саме це пріоритет моїх власних досліджень.

Після заснування екологічного факультету, ми взяли курс на активне  міжнародне співробітництво. Подали кілька заявок на міжнародні гранти, і одна із них виграла. Це був проект програми Темпус. Паралельно був розпочатий проект NEAR4 «Мережа з екологічної оцінки та ремедіації водних систем», який фінансувався Швейцарським науковим фондом. З цих двох проектів й стартували… Сьогодні на рік ми подаємо понад 10 заявок на різноманітні проекти, серед яких є як освітні, так і наукові. Це досить велика кількість, адже кожна заявка це складна  корпоративна робота з партнерами, яка потребує багато часу, зусиль, комунікації, значної концентрації сил. Звичайно, ККД від цих заявок становить не більше 10%, це 2-3 програми. За 10 років налагоджені зв’язки з партнерами з різних установ і країн, і географія міжнародного співробітництва постійно розширюється. До участі у наукових проектах, до академічної мобільності залучені і студенти, і викладачі факультету. Так, нещодавно декілька викладачів стажувались у провідних університетах Австрії, Польщі, Іспанії та Італії за проектом Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах (Qualifications Framework in Environmental Science at Ukrainian Universities, QANTUS), отримала нагороду Фонду Виговського та пройшла 4-місячне стажування у провідних ВНЗ Польщі завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування  Н. В. Максименко, за проектом програми Ерасмус+  минулого року понад п’ятеро студентів побували на тренінгах, нарадах, у Літніх школах… Міжнародне співробітництво  − це ефективна мотивація  і студентів і викладачів. І це не тільки вивчення  іноземних  мов, це перш за все особистісне зростання та наявність нових завдань, які цікаво вирішувати.

Екологічний
Наймолодшому факультету − 10 років…

ВІД РЕДАКЦІЇ. Екологи святкують 10-річчя від дня заснування екологічного факультету в класичному університеті, що стало знаковою подією для вищої екологічної освіти в Україні. За ці роки факультет став підрозділом нового покоління: активна міжнародна проектна діяльність, інновації з підвищення якості навчального процесу, наукові досягнення студентів та викладачів. А навчальні та виробничі практики у студентів проходять не лише в Україні, а й за кордоном та залишають незабутні спогади на все життя...

Коротко про факультет

З 2011 року факультет очолює доц. Г. В. ТІТЕНКО: «Підготовку екологів Каразінський університет розпочав 1989 року у відповідь на виклик ринку праці. З 2007 року фахова екологічна підготовка здійснюється на екологічному факультеті, який готує студентів за спеціальністю «Екологія». Першим деканом та фундатором факультету був проф. В.Ю. Некос. До складу факультету входять кафедри: екології та неоекології, екологічної безпеки та екологічної освіти, моніторингу довкілля і природокористування, а також навчально-наукові лабораторії: аналітичних екологічних досліджень та еколого-токсикологічних досліджень.

Підготовку майбутніх фахівців-екологів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету, який налічує 62 особи. З них науково-педагогічного складу − два академіка НАН України; 10 професорів, докторів наук; 17 доцентів, кандидатів наук; шість викладачів без ступеню; шість аспірантів.

До навчального процесу залучені провідні фахівці спеціалізованих наукових установ, підприємств-замовників та органів державного управління в галузі екології, у тому числі ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімімії О. Н. Соколовського» УААН, УкрНДІ екологічних проблем, Департамент екології та охорони навколишнього середовища ХОДА, Національні природні парки «Слобожанський», «Дворічанський», «Гомільшанські ліси» та ін.

Сьогодні на факультеті навчаються 260 студентів. Всього за дев’ять років було підготовлено: бакалаврів − понад 500, спеціалістів − 172, магістрів − 238. За роки підготовки фахівців-екологів в Каразінському університеті понад 20 випускників захистили кандидатські дисертації та двоє отримали ступінь доктора наук.

Наука у житті фахівців з екології

К. Б. УТКІНА, доц. кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти: «На факультеті функціонує аспірантура та докторантура. Також є дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальністю «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів»  та «Екологічна безпека». 2016 року була затверджена освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (PhD) зі спеціальності «Науки про Землю» (спільно з факультетом геології, географії, рекреації і туризму).

− А як щодо публікацій у наукових виданнях?

− Кожного року наші співробітники видають декілька підручників, посібників, монографій та понад 100 статей. На факультеті є два фахових видання (географічні науки): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія» й «Людина та довкілля. Проблеми неоекології». Обидва видання зареєстровані в системі Open  Journal   Systems  (OJS), Науковій періодиці України (URAN), ВІНІТІ РАН, бібліотеці Вернадського, науковій періодиці Каразінського університету, Google scholar, і що важливо, мають власні сайти. Крім того, щороку ми видаємо збірку статей «Охорона довкілля» та збірки тез двох наших конференцій. З цього року також виходить збірник наукових праць «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки», який включено до Переліку наукових фахових видань (технічні та географічні науки) спільно з науково-дослідною установою «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».

− Які конференції проводить факультет?

− Щороку ми проводимо міжнародну конференцію «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта − наука − виробництво», Таліївські читання, конференцію студентів та молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та англомовну конференцію «Ecology is a priority».

−  Які основні досягнення Ви хотіли б відзначити?

− Головним досягненням 2016 року є отримання Навчально-дослідною лабораторією  екологічних аналітичних досліджень та Навчально-дослідною лабораторією еколого-токсикологічних досліджень свідоцтв про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005. Це свідчить про високий рівень наших лабораторій та відкриває нові можливості виконання наукової та госпдоговірної тематики.

Окремо хочу відзначити Навчально-дослідну лабораторію еколого-токсикологічних досліджень, яка за останні п’ять років виконала угоди, загальна сума яких складає близько 900 тисяч гривень. Це є дуже гарним показником. Приємно, що університет нас підтримує. Так, 2016 року було закуплено додаткове обладнання на суму 175 тис. грн. Також протягом останніх двох років ми активно співпрацюємо з Харківською обладміністрацією, наші фахівці брали участь у розробці «Стратегії розвитку Харківської області на 2015-2017 роки» та програми «Екологія Харківщини». Ці програми є визначальними для нашої області.

− Які перспективи вашого факультету у науковій площині?

− Цього року на факультеті розпочинається виконання НДР «Мінімізація екологічних ризиків при ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф (аварій) в системі екологічної безпеки». Це надасть змогу виконати низку експериментів, створити базу емпіричних даних про останні сучасні природні й техногенні катастрофи (аварії) з екологічними наслідками та інформаційний ресурс для накопичення й обробки даних наукових досліджень.

 

Міжнародна діяльність, студентська мобільність

Оскільки екологічні проблеми не мають кордонів, тому екологія та охорона навколишнього середовища є дуже актуальним питанням не тільки для України, але й для закордонних партнерів. Тож протягом останніх років факультет взяв участь у восьми міжнародних проектах.

«Окремо хочу зупинитися на програмі Темпус, в рамках якої у 2009-2012 роках ми виконували проект «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту», а зараз − «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах». Ця програма дала нам змогу відкрити нову спеціалізацію, розробити та оновити змістовну частину навчальних дисциплін, підготувати методичну та навчальну літературу, створити на факультеті декілька комп’ютерних класів. Також на факультеті створено тренінг-центр, який буде використовуватися для підвищення кваліфікації викладачів. Зараз програма Темпус трансформувалася, і називається Еразмус+. Факультет кожного року подає декілька проектних заявок. Сподіваємося, що найближчим часом ми розпочнемо новий проект вже за оновленою програмою», − розповідає К. Б. Уткіна, координатор роботи з міжнародного співробітництва.

Спільно з хімічним факультетом та факультетом геології, географії, рекреації та туризму на замовлення компанії Шелл ми відкрили спільну магістерську програму «Екогеохімія нафти та газу». У вересні 2016 року розпочали виконання проекту «Політичні та економічні аспекти збереження біорізноманіття в країнах Вишеградської групи», який фінансується міжнародним Вишеградським Фондом. Восени наші колеги з Угорщини, Польщі та Словаччини вже прочитали нашим студентам курс лекцій, за результатами якого студенти підготували та захистили проекти.

Факультет має широкі можливості щодо короткотермінового стажування. Так, у 2016 році декілька викладачів проходили стажування в Академічному товаристві Міхала Балудянського, м. Братислава, Словаччина. А восени 2016 року завідуюча кафедрою моніторингу довкілля та природокористування Н. В. Максименко отримала грант від Фонду Виговського та проходила тримісячне стажування у двох польських університетах: у Політехнічному університеті м. Лодзь та у Вармінсько-Мазурському університеті, м. Ольштин.

Студенти залучені у міжнародну діяльність, більш того, вони прослуховують лекції закордонних партнерів, наші оновлені дисципліни, мають можливість отримати  сучасні знання. Крім цього, у нас доволі активна студентська мобільність. Так, вже третій рік поспіль влітку студенти мають можливість проходити практику у Політехнічному університеті м. Лодзь, з яким у нас підписано договір про співпрацю. Також студенти можуть отримати другий бакалаврський диплом у цьому університеті. У 2016 році студентка Анастасія Бехтер проходила навчання за програмою Еразмус, а потім вступила до магістратури. Наразі двоє наших випускників навчаються в аспірантурі цього університету.

На питання відповіла Катерина Богданівна УТКІНА, координатор роботи з міжнародного співробітництва.

 

Майбутня наукова еліта

Студентське  наукове  товариство екологів організовано з дня заснування екологічного факультету. Зараз СНТ налічує понад 60 студентів з різних курсів. Серед переможців минулих років − випускники факультету Є. Гладких, О. Жолтікова, О. Кравченко, К. Кузнєцова, Я. Заіченко, К. Бабанська, Б. Матвєєва, О. Руковичка, П. Воскобойнікова та багато інших.

З часу існування факультету 10 студентів отримали стипендії Харківського міського благодійного фонду Юрія Сапронова, одну стипендію від Фонда Віктора Пінчука, три стипендії Фонду міського голови, троє студентів стали переможцями загальноуніверситетського конкурсу «Кращий студент університету» у номінації «Наукові дослідження».

Слід зазначити, що за минуле десятиріччя члени СНТ екологічного факультету взяли участь у десятках міжнародних і всеукраїнських студентських конференціях, опублікували сотні статей і тез, у тому числі й у фахових вітчизняних та закордонних виданнях. Лише у 2011-2012 н. р. було опубліковано понад 100 наукових робіт. Також студенти факультету разом з викладачами публікують результати своїх наукових досліджень у збірці «Охорона довкілля» матеріалів Таліївських читань.

У 2015-2016 н. р. на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів за різними галузями науки та Всеукраїнських олімпіадах загалом одержали перемогу 16 студентів факультету. Це високі показники майже для усіх екологів, які навчаються у різних ВНЗ країни. Серед переможців −  М. Кривицька, І. Кузьміна, О. Мальчук, А. Бехтер, Г. Яхно, Г. Шеремет, Ю. Медведєва, А. Пшенічна, К. Матвєєва, Ю. Малій, Ю. Юрченко, Д. Варченко. У цьому навчальному році отримали перемогу у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні-2016» (м. Київ) у різних секціях О. Іванов, В. Воронін, Ю. Медведєва, А. Якушева, а у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» ІІ місце посіла М. Кривицька, ІІІ місце − К. Шеремет. Куратором наукового товариства є завідуюча кафедрою екологічної безпеки та екологічної освіти проф. А. Н. НЕКОС.

 

Талановиті й спортивні

Посаду заступника декана з виховної роботи займає Іветта Анатоліївна КРИВИЦЬКА:

− Серед найулюбленіших свят можна відзначити такі: щорічний університетський конкурс творчості першокурсників «Alma mater»; за роки існування факультету ми п'ять разів виборювали призові місця серед 20 факультетів університету. У 2009 р. − «Гран-прі», у 2011 році − друге місце, у 2014 та 2015 рр. − перше місце, у 2016 − третє. У конкурсі творчості «Красуня університету-2016» наша студентка Дар’я ТЮКОВА стала першою віце-міс.

Студенти факультету організовують та проводять традиційні факультетські свята: День факультету, День довкілля тощо. У рамках святкування Міжнародного дня студента кожного року проходить «Посвячення у студенти» для першокурсників. П’ятеро наших кураторів разом зі своїми групами були переможцями конкурсу на кращу студентську групу ХНУ імені В. Н. Каразіна. Це  проф. А. Н. Некос, доц. М. І. Кулик, доц. К. Б. Уткіна, проф. О. М. Крайнюков.

У Спартакіадах університету наші спортсмени за 10 років виборювали призові місця у загальному заліку вісім разів. Третє місце у 2009-2010, 2011-2012 та 2012-2013 навчальних роках. Друге місце займали у 2007-2008 та 2015-2016 навчальному роках. А в 2013-2014 та 2014-2015 н. р. вибороли перше місце у загальному заліку.

 

Навчально-виробничі практики: польові умови, заповідні території

Зазвичай студенти 1 курсу проходять практику у с. Фігуровка, де разом із викладачем вивчають параметри компонентів довкілля, відбирають проби, проводять моніторингові дослідження.

Для 2 курсу пропонується практика на каналі Дніпро-Донбас. На 3 курсі − виробнича практика. Студенти, які успішно навчаються можуть поїхати на практику у Лодзинську Політехніку (Польща). Вперше 2016 року п’ятеро студентів-третьокурсників проходили практику на державному спеціалізованому підприємстві «Екоцентр», що у м. Чорнобиль. Загалом студенти 3 курсу проходять практику в різних організаціях та установах України таких як ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (м. Харків), Державна екологічна інспекція (м. Полтава), Національний природний парк «Слобожанський» (м. Краснокутськ, Харківська обл.), Державна екологічна інспекція у Харківській області (м. Харків), Комунальна установа Історико-культурний заповідник «Більськ» (м. Котельва, Полтавська обл.), Науково-виробнича медико-біологічна корпорація «Лазер и Здоровье» (м. Харків), Державна санітарно-епідеміологічна служба України «Полтавський обласний лабораторний центр ДСЕСУ» (м. Полтава), Асоціація Харківського міжгалузевого центру екологічної освіти, виховання та науково-практичної діяльності «ХАРКІВ-ЕКОЦЕНТР» (м. Харків) та багато інших.

На 5 курсі проходить науково-виробнича практика, в ході якої студенти можуть вдосконалити набуті навички у навчально-дослідній лабораторії аналітичних екологічних досліджень екологічного факультету, що є потужним центром дослідження.

 

Коло працевлаштування випускників

Доц. Н. В. МАКСИМЕНКО, завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування:

− Значна частка наших випускників працюють за фахом. Вони не забувають університет і часто зустрічаються зі студентами, розповідаючи про свої професійні досягнення. Екологічну кар’єру вибудовують: Департамент екології і природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації (І. Ладоня, Н. Коваль, О. Преснякова), Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів  та регулювання рибальства в Харківській області (О. Гоголь, О. Титечко, П. Стоянов), Державна екологічна інспекція в Харківській області − І. Знахуренко, в Полтавській області − Д. Дрягун, в Одеській області − Ю. Павлович, Харківський гідрометцентр − Н. Валуйських, ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН України (Є. Гладкіх, О. Сябрук, М. Солоха, К. Вінніченко, І. Дуденко, О. Недоцюк, О. Дрозд, Я. Заіченко,  І. Ногіна), ДП НДІ екологічних проблем (С. Сегеда, О. Чистякова, Н. Хорошун), Радіоастрономічний інститут НАН України − А. Соіна, Національний природний парк «Слобожанський» − А. Шумілова, підприємство ПРАТ «ТЕРМОЛАЙФ» − О. Жолтікова, ДП завод «Електороважмаш» − А. Лєонов, О. Скрипнік, КП «Харківзеленбуд» − І. Джумалієва, ПАТ Філіп Морріс − Б. Матвєєв, ТОВ «Харків-Еко» − М. Баларірєв, Д. Мірошніченко.

Педагогічний шлях обрали багато випускників, які відтепер працюють у навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації − А. Ачасов, Г. Тітенко, Є. Гладкіх, Н. Серік, С. Носік, О. Адаменко, С. Широкоступ, В. Дудченко, А. Клєщ, Н. Золотопуп та ін.

Сторінку підготувала Аліна ОРЛОВА.