Середа, листопада 29, 2023

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Захисти

 

У скарбниці філологічного

ВІД РЕДАКЦІЇ. На  філологічному факультеті з’явився ще один доктор філологічних наук!  У травні в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ) докторську дисертацію захистила доцент кафедри історії української літератури Тетяна Степанівна МАТВЄЄВА. Докторська дисертація на тему «Романний дискурс української літератури другої половини ХІХ століття як метатекст: модель світу, жанрові трансформації» отримала схвальні відгуки від знаних науковців України. Офіційні опоненти -  доктор філологічних  наук, професор, віце-президент з навчальної роботи Національного університету «Києво-Могилянська академія» В.Є. Панченко,  доктор філологічних  наук, професор,  завідувач кафедри культурології та українознавства Запорізького державного медичного університету О. Д. Турган та доктор філологічних  наук, професор кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільского національного педагогічного університету імені В. Гнатюка  М. П. Ткачук.

Про важливість наукових досліджень у докторській дисертації розповів декан філологічного  факультету, проф. Ю. М. БЕЗХУТРИЙ:

- Кожен захист дисертації - це хвилюючий момент у житті факультету, кафедри та науковця зокрема. Ми дуже раді за Тетяну Степанівну! Пишаємося! Вона працювала над  дисертацією понад 10 років, паралельно виконуючи велике навчальне й організаційне (вона секретар Ученої ради факультету) навантаження. Як і належить, за темою дисертації авторка видала монографію, яка знайшла схвальні відгуки серед колег-літературознавців, опублікувала понад сорок наукових статей, з яких  кілька включені до міжнародних наукометричних баз.  Тема дисертації - складна, вона охоплює  значний, більш ніж п’ятдесятилітній період історії української літератури і вимагає залучення величезного  фактичного матеріалу, творів як класиків літератури, так і менш відомих письменників. У дисертації проаналізовано як цілісність витворену українською романістикою другої половини ХІХ століття модель світу - віддзеркалення об’єктивних історичних, суспільно-політичних, культурно-мистецьких засад існування соціуму й суб’єктивних інтенцій авторів. Змодельований світ розглядався як трирівневе утворення, формування й функціонування якого зумовлене специфікою зв’язку таких елементів, як  людина, час та простір. Той науковий підхід, який запропонувала Тетяна Степанівна в дисертації, відкриває нові шляхи у вивченні яскравого й значущого періоду в розвитку української літератури.

Важливий етап життя - захист докторської дисертації - у минулому, тож можна зосередитися на викладанні та наступних проектах. Усі бажаючі можуть завітати до Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка та ознайомитись із роботою талановитого вченого.

Ліна ТИМАРСЬКА.