Понеділок, липня 22, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Університетська продукція

 

Нова наукова література з вітчизняної історії

ВІД РЕДАКЦІЇ. Вийшли у світ навчальні посібники «Історія Слобідської України» та «Історія України», авторами яких є проф. В. І. ТАНЦЮРА, проф. С. М. Куліш, аспірант кафедри політології філософського факультету О. О. ПЕРЕСАДА.


В. І. ТАНЦЮРА: «Навчальний посібник «Історія України» висвітлює вітчизняну історію від стародавніх часів до сучасності. Головним завданням для себе ми вбачали у необхідності обґрунтування існування української державності, її становлення та розвитку. Особлива увага зосереджувалася на об’єктивному в сучасних умовах визначенні ролі та місця історичних процесів і політичної боротьби. Багато явищ нашої історії з відкриттям нових джерел, розширенням нашого кругозору, вдосконаленням теоретичного знання сьогодні оцінюються інакше, ніж п’ять-десять років тому. За останні роки вийшли з друку безліч нових підручників та посібників з історії України, які нерідко страждають теоретичною невизначеністю, багатофакторними підходами, численністю другорядних матеріалів. Тому в теоретико-методологічному плані викладання історії України не повинно обмежуватися лише функцією історичної пам’яті, а нести пізнавальне навантаження відповідно до наукових знань і методів викладання, котрі враховуватимуть сучасний технологічний рівень. Важливо відтворити в курсі історії України з  максимальною достовірністю найважливіші елементи й ознаки суспільного буття українців, особливості, що раніше не бралися до уваги. В цьому відношенні в тяжкому стані знаходилася політична історія України. Вона як наука свідомо ігнорувалася протягом цілих століть. На жаль, поки що не розроблено чіткої концепції викладання історії України у вузах. В зв’язку з цим ми пропонуємо у вузівському курсі історії України виділити, перш за все, політичну історію, як одну з основних складових частин загальної історії. Адже головною центральною найболючішою проблемою нашої історії є боротьба українського народу, його політичних сил за власну державу. Як наукова дисципліна політична історія України особливу увагу надає дослідженню етногенезу, формуванню станів та верств суспільства, національно-визвольного руху, особливостей етнополітичних відносин, виникненню та діяльності національних політичних партій, інших громадських організацій. Посібник має дві частини - лекційну та навчально-методичну. Другий розділ сприяє послідовному та глибокому вивченню історії України, дозволяє вивчати предмет не лише на стаціонарних заняттях, а й дистанційно.

Другий навчальний посібник, «Історія Слобідської України», видано у співавторстві з Олексієм Пересадою. Збірник висвітлює історію нашого регіону від становлення Слобідської України до сучасності. Найбільшу увагу приділили безпосередньому зв’язку між минулим і сучасністю Слобожанщини. Завдяки виданню цих посібників, а також збірнику документів з історії Слобідської України проф. Д. М. ЧОРНОГО, можемо ставити питання про визначення дисциплін «Історія України», а особливо «Історія Слобідської України», не як вибіркових, а як обов’язкових».

Т. ЄРОХІНА.