Четвер, грудня 07, 2023

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Трибуна ректора

За Кодексом цінностей Каразінського університету


…Спостерігається поступове формування і тривала тяглість певного кола принципових ціннісних позицій, які визначали і визначають по сей день корпоративну свідомість, неповторну духовну ауру Каразінського університету, його глибинний культурний код.

Михайло Георгійович Халанський, ординарний професор історико-філологічного факультету так написав у книжці, присвяченій 100-річчю факультету: «Из-под периодического чередования уставов, бороздивших более или менее глубоко поверхность университета, в пестрой и разнообразной смене частных фактов внутренней жизни факультета, разных постановлений его и представлений сквозит несколько основных мыслей, выражается более или менее ясно и определенно несколько желаний, являющихся идеалом университетского быта и вместе практическим выводом из его столетней жизни и деятельности» (стр. 168).

Ці слова були написані сто років назад. З того часу на долю університету випало ще багато випробувань та потрясінь, але робота із формування, розширення, збереження, захисту і продовження ціннісних аксіом Каразінського університету не припинялася.

Сьогодні в деяких вищих навчальних закладах пишуть і затверджують Кодекси поведінки, які зводяться, зазвичай, до переліку банальних рекомендацій добропорядної поведінки, як-то: бути взаємно ввічливими, не списувати, не смітити, берегти майно тощо.  І мабуть це для них корисно і не зайве.

Але справжні, класичні університети   створюють  Канон своїх цінностей,   довгою історією і перевіряють їх століттями. Ці цінності пронизують університетські статути, документи професорських зібрань, вони представлені в актових промовах ректорів і деканів, у статтях, книгах професорів і випускників, і − головне − вони персоніфіковані у житті видатних університетських постатей, втілені в їх справах, в їх ставленні до науки, культури, громадського життя.

Уже перша спроба їх систематизувати показує, що Каразінський університет впродовж своє довгої, славетної і багатостраждальної історії виплекав, принаймні, дванадцять фундаментальних цінностей.

Цінність єднання науки і навчання

Цінність демократичного, колегіального самоврядування

Цінність громадянськості

Цінність просвітительства

Цінність національно-культурної ідентичності

Демократизм.

Вільнодумство.

Гуманізм.

Креативність.

Академічна відповідальність і чесність.

Відкритість.

Досконалість.

……………………………………………………………………………

Всі хвилі українського відродження, починаючи з перших десятиліть XIX ст., були пов’язані з Харківським університетом, який сам постав найбільш яскравою подією українського відродження кінця XVIII − початку XIX ст. Ця традиція, піклування про свій край, свою землю, закладена ще Василем Каразіним, який мріяв зробити добро своїй люб’язній Україні, не переривається понині. Університет завжди жив інтересами народу і, в повному розумінні цього слова, є першим українським університетом.

В. БАКІРОВ, академік,  ректор.