Понеділок, липня 15, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Це один із найстаріших в університеті факультетів.  Він існує з 1804 року – з часу заснування університету. Протягом  213-літньої історії факультету на ньому працювали видатні вчені, які зробили значний внесок у розвиток вітчизняної філології – І. Срезневський, О. Потебня, Д. Овсянико-Куликовський, М. Сумцов, О. Білецький, Л. Булаxовський, Ю. Шевельов та багато інших.

Сьогодні факультет готує фахівців за двома напрямами – «Філологія» та «Журналістика» і шістьма  спеціальностями: «Українська мова і література», «Мова і література (російська)», «Мова і література (польська)», «Мова і література (латинська)», «Прикладна лінгвістика», «Журналістика».

Навчання  здійснюється за денною («Українська мова і література», «Мова і література (російська)», «Мова і література (польська)», «Мова і література (латинська)», «Прикладна лінгвістика», «Журналістика»)  та заочною («Українська мова і література», «Мова і література (російська)»,  «Журналістика») формами.

Студенти спеціальності «Українська мова і література» мають можливість отримати спеціалізацію «українська мова  як іноземна». Студенти спеціальності «Мова і література (латинська)» проходять спеціалізацію за фахом «англійська мова та література», а студенти спеціальності «Мова та література (російська)» – за фахом  «літературний редактор».

Залежно від отриманої кваліфікації випускники факультету можуть працювати викладачами вищих або середніх спеціальних навчальних закладів, учителями шкіл, гімназій, ліцеїв, перекладачами, літературними редакторами, коректорами у видавництвах, кореспондентами на радіо, телебаченні, друкованих та електронних засобах масової інформації. Випускники відділення прикладної лінгвістики можуть працювати перекладачами, програмістами, викладачами інформатики та англійської мови.

Той, хто виявив здібності до наукової праці, має можливість продовжити своє навчання в аспірантурі і здобути науковий ступінь. На факультеті активно працює Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, регулярно відбуваються студентські наукові конференції, у тому числі Всеукраїнські. Факультет має два комп'ютерні класи, обладнані сучасною технікою, навчальну телестудію, мультимедійні комплекси.   Студенти факультету  також успішно виступають у різноманітних позанавчальних заходах – олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях.

 

Проф. Ю. БЕЗХУТРИЙ, декан філологічного факультету.