П'ятниця, червня 14, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Підготовка фахівців на юридичному факультеті проводиться за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на денній та заочній формі навчання за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти за одним з трьох профілів підготовки: державно-правовий, цивільно-правовий, кримінально-правовий. Під час навчання здобувачі вищої освіти послідовно вивчають базові юридичні дисципліни, а також дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Важливим елементом підготовки правника є навчальна та виробнича практика, яку здобувачі проходять в судах, правоохоронних органах, органах прокуратури, установах Міністерства юстиції України, юридичних департаментах та відділах органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних службах підприємств, установ та організацій.

На факультеті здійснюється наукове співробітництво на міжнародному рівні, що сприяє повноцінній підготовці фахівців. Реалізуються міжнародні науково-освітні проекти TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, Leavitt Institute та інші, в межах яких відбувається навчання та стажування здобувачів вищої освіти та викладачів. Проводяться відкриті лекції відомих правників з провідних університетів країн Європи та Північної Америки, студенти факультету мають можливість брати участь у міжнародних науково-практичних заходах.

Діє аспірантура. Функціонують спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за юридичними спеціальностями. На факультеті активно діє Студентське наукове товариство.

Випускники спеціальності 081 Право можуть працювати в органах виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, у громадських організаціях, на підприємствах та в організаціях усіх форм власності.

Випускники спеціальності 082 Міжнародне право можуть працювати у середовищі, зумовленому специфікою знання взаємопов’язаних дисциплін: міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, європейського права, а також національного законодавства та декількох іноземних мов.

На факультеті створено потужний професорсько-викладацький колектив, представлений понад, ніж 20-ма докторами і 40-ка кандидатами юридичних наук. Підготовку здобувачів вищої освіти здійснюють кафедри: державно-правових дисциплін; цивільно-правових дисциплін; кримінально-правових дисциплін; конституційного і муніципального права; міжнародного і європейського права.

Проф. Т. КАГАНОВСЬКА, декан юридичного факультету

Наші контакти: ст.м. «Університет», «Держпром», майдан Свободи, 6, поверх 4

Тел.: (057)707-52-70, 707-53-75, 707-53-81

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Сайт юридичного факультету: http://www-jurfak.univer.kharkov.ua