Понеділок, липня 22, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Біологічний факультет за 210 років закінчило багато гідних випускників, серед яких всесвітньо відомий Нобелівський лауреат І.І. Мечников. Сьогодні факультет готує висококваліфікованих випускників-біологів за спеціальністю 091  «Біологія» на восьми кафедрах за десятьма спеціалізаціями: біоекологія і ботаніка; біохімія; генетика і цитологія; зоологія і екологія тварин; лабораторна діагностика; мікологія і фітоімунологія; мікробіологія і вірусологія; фізіологія і біохімія рослин, фізіологія людини і тварин. З 2015/2016 навчального року розпочата підготовка студентів-бакалаврів ще за однією спеціальністю 162 ‒  «Біотехнологія та біоінженерія».

Навчання на біологічному факультеті відбувається за денною та заочною формами. Додатково здійснюється прийом на другий курс на базі освітньої кваліфікації молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей. Є можливість отримати другу вищу освіту на контрактній основі.

В освітньому процесі на факультеті пріоритетною є професійно-практична підготовка студентів. Важливе значення надається численним практикам. Свої перші науково-дослідні роботи студенти виконують саме під час навчально-польової та виробничої практик. У мальовничих місцях Харківщини знаходяться структурні підрозділи біологічного факультету: лабораторія екології водних організмів у с. Мартове на Печенізькому водосховищі та біологічна станція у с. Гайдари Зміївського району на річці Сіверський Донець, які використовуються як у навчальній, так і науковій діяльності. Основним напрямком наукової роботи на факультеті є дослідження, присвячені вивченню закономірностей функціонування живих систем на різних рівнях їх організації – від молекулярно-клітинного до біосферного, результати яких висвітлюються, зокрема і на наукових конференціях, які проводяться на факультеті. Так, у вересні 2017 року на факультеті була проведена Всеукраїнська зоологічна конференція з міжнародною участю «Фауна України на межі ХХ-ХХІ століть: Нові концепції зоологічних досліджень». Низка доповідей на ній були зроблені студентами факультету. Наукову роботу студенти проводять на базі Гербарію Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна CWU, колекції дрозофіл, які мають статус Національного надбання України, а також на базі лабораторій молекулярно-біологічних досліджень, культури рослин in vitro, які функціонують на факультеті. Студентське наукове товариство факультету щорічно успішно проводить Міжнародну наукову  конференцію молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери» яка важлива для реалізації науково-творчого потенціалу її учасників, а також налагодження дружніх стосунків зі студентами та аспірантами інших ВНЗ України та зарубіжжя.

У 2017 році студенти факультету Іван Черепашук та Марія Рекротчук вибороли ІІІ призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки Біологія. Вочевидь, вчитися та працювати на біологічному факультеті цікаво і шляхетно. Ми всебічно вивчаємо та зберігаємо найголовніше  ‒  ЖИТТЯ!

Проф. В. ЖМУРКО, декан біологічного факультету.