Понеділок, липня 15, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Хімія в університеті викладається з перших років його існування. Перший у світі курс фізичної хімії був прочитаний видатним хіміком М. М. Бекетовим в Харківському університеті у 1865 році за 20 років до того, як це вперше відбулося в Європі.

Наразі хімічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна надає унікальну можливість опанувати фундаментальними знаннями в галузі хімії та практичним їх застосуванням на користь людству. В основі унікальності - високий рівень професорсько-викладацького складу, передові досягнення в науці, широке впровадження наукових досягнень в учбовий процес, використання новітніх методик викладання, співпраця з науково-дослідними інститутами та університетами м. Харкова, України, Америки та Європи, високий рівень матеріально-технічної бази.  Завдяки цим складовим на хімічному факультеті можна одержати дійсно якісну освіту світового рівня і опанувати професію XXI століття - професію хіміка.

Сьогодні факультет об'єднує 6 кафедр: фізичної хімії, неорганічної хімії, хімічної метрології, органічної хімії, хімічного матеріалознавства та прикладної хімії, де працюють 15 професорів та 35 доцентів, навчаються близько 350 студентів. Передбачені бюджетні та контрактні форми навчання на заочному та денному відділеннях.

На факультеті проводиться підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 102 «Хімія» з можливістю спеціалізації за науковими напрямками: «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Аналітична хімія і хімічна метрологія», «Дизайн матеріалів і хімічна інформатика», «Функціональні матеріали та хімічний контроль довкілля», «Фізична хімія неводних розчинів та нанодисперсних систем», «Фармацевтична хімія», «Комп'ютерна хімія і молекулярний дизайн». З 1 вересня 2015 р. спільно з екологічним факультетом та факультетом геології, географії, рекреації та туризму за підтримки компанії Шелл в Україні відкрито нову магістерську програму «Екогеохімія нафти та газу». На старших курсах студенти хімічного факультету проходять навчання в сучасних лабораторіях ДП НТК «Інститут монокристалів» НАН України.  На базі договорів з університетами Ніцци Софія Антіполіс та Лілля (Франція) студенти старших курсів мають можливість навчатися закордоном за програмами подвійних магістратур.

На факультеті створено всі умови для науково-дослідної роботи студентів, працює наукове товариство студентів, аспірантів та докторантів, щорічно на факультеті проводиться Всеукраїнська наукова конференція «Хімічні Каразінські читання».

Випускники хімічного факультету успішно працюють за фахом в органах державної сертифікації та експертизи, екологічного та митного контролю, на хімічних та фармацевтичних підприємствах і в приватних фірмах, продовжують наукову діяльність в наукових лабораторіях та інститутах, викладають хімію у вищих і середніх навчальних закладах

 

Проф. О.КАЛУГІН, декан хімічного факультету.