Вівторок, червня 25, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Створений 10 років тому в Каразінському університеті факультет був першим екологічним факультетом в класичному університеті країни. Екологічний факультет сьогодні – це активна міжнародна проектна діяльність та академічна мобільність, інновації з підвищення якості навчального процесу, вагомі наукові здобутки викладачів та студентів, незабутні практики студентів та атмосфера творчої та демократичної співпраці.

До складу факультету входять кафедри: екології та неоекології, екологічної безпеки та екологічної освіти, моніторингу довкілля та природокористування та навчально-наукові лабораторії: аналітичних екологічних досліджень та  еколого-токсикологічних досліджень (обидві лабораторії мають Свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005).

Фахова екологічна підготовка здійснюється за спеціальністю 101 «Екологія» на першому (бакалаврському) рівні, на другому (магістерському) рівні та на третьому (освітньо-науковому) рівні підготовки доктора філософії у галузі «Науки про Землю». Спільно з хімічним факультетом та факультетом геології, географії, рекреації та туризму на замовлення компанії Шелл ведеться підготовка фахівців за магістерською програмою «Екогеохімія нафти та газу».

На факультеті функціонує аспірантура та докторантура. Працюють  дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора  філософії та доктора наук  за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів  та 21.06.01  - Екологічна безпека. Видаються три фахові збірки (географічні та технічні науки) для публікації результатів наукових досліджень.

Підготовку майбутніх фахівців-екологів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету (2 академіка НААН України; 2 заслужених діяча науки та техніки України,  10 професорів, докторів наук; 17 доцентів, кандидатів наук).

До навчального процесу та організації практик залучені провідні фахівці спеціалізованих наукових установ, підприємств-замовників та органів державного управління в галузі екології, в т.ч. ННЦ «Інституту ґрунтознавства та агрохімімії О. Н. Соколовського» УААН, УкрНДІ екологічних проблем, Департаменту екології та природних ресурсів ХОДА, Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів  та регулювання рибальства в Харківській області, Державних екологічних  інспекцій в Харківській області та в Полтавській області, Національних природних парків «Слобожанський», «Дворічанський», «Гомільшанські ліси» та ін. Ці ж установи часто виступають замовниками для працевлаштування випускників екологів.

На факультеті щорічно організовуютьсяі міжнародні та всеукраїнські конференції.

Студенти та викладачі беруть участь у реалізації різноманітних міжнародних проектів наукового та освітнього спрямування. За програмами подвійних дипломів та іншими формами міжнародного співробітництва щорічно студенти навчаються або проходять практику у провідних європейських ВНЗ. У 2017 р. реалізується 5 міжнародних проектів. Фах еколога передбачає володіння тими компетентностями, які надають можливість побудови успішної кар`єри в управлінській, науковій, освітній та громадській діяльності.

Наш сайт: www-ecology.univer. kharkov.ua

Доц. Г.  ТІТЕНКО, декан екологічного факультету.