П'ятниця, травня 24, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Наукова робота

 

 

Думки та серце з медициною

ВІД РЕДАКЦІЇ. М. С. МАТВЄЄНКО заступник декана з наукової роботи. Вона спеціалізується з анестезіології та інтенсивної терапії. Випускниця «Луганського державного медичного університету». Поєднує роботу в університеті з практичною діяльністю в Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної допомоги імені проф. О. І. Мещанінова.


– Маріє Сергіївно, скільки нині на медичному аспірантів?

Сьогодні маємо 6 аспірантів на денному та заочному відділеннях. Працюємо з 10 здобувачами. Готуються дисертації під керівництвом професорів М. І. Яблучанського, Є. Я. Ніколенка, І. В. Белозьорова,  О. С. Проценко. У 2017 році на факультеті захистилася 1 докторська (Савіна М. В.) та 5 кандидатських (Вишневська І. В., Шульга М. В., Пісоцька К. О., Удовікова Н. О., Шлєєнкова Г. О.).

–  Назвіть основні журнали та бази, де публікуються результати наукових досліджень?

Безперечно, престижними є публікації у виданнях, які індексуються наукометричними базами Scopus  та «Web of Science». Оскільки нині медицина орієнтується на вузьку спеціалізацію, то статті розміщуються у вузькоспеціалізованих виданнях. Журнал «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», серія «Медицина», вважається мультидисциплінарним, ним займається проф. М. І. Яблучанський, публікуються здебільшого дослідження терапевтичного та кардіологічного профілю. Зараз цей журнал робить все необхідне, аби увійти до науковометричної бази даних «Scopus». Серія «Медицина» була успішно оцінена в ICI Journals Master List 2014. Також хотілося б відзначити науково-практичний журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія», редактор – проф. В. І. ПОНОМАРЬОВ. Можна довго вести перелік інших журналів, відповідно до того, скільки існує галузей медицини, стільки є певна кількість видань. Нині розробляємо журнал «Актуальність проблем сучасної медицини». Займаємося моніторингом наукової діяльності публікацій співробітників, де створюються відповідні рейтинги та звіти.

Наведіть, будь ласка, показові цифри.

Ми організували і провели 10 конференцій. Публікації за 2017 р.: кількість статей у вісниках ХНУ – 31, тези – 369 (міжнародні - 34), навчальні посібники (вітчизняні) – 8, статті – 279 (Scopus - 23), навчально-методичні видання – 22, підручники – 29, монографії – 9, з них 5 міжнародних, кількість охоронних документів: (патент, корисна модель) – 19.

– Як співпрацюєте із СНТ?

З Науковим товариством щорічно проводимо Міжнародну наукову конференцію «Актуальні питання сучасної медицини». Тісно співпрацюємо з товариством молодих учених. Найактивніші студенти: Олена Деліч, Володимир Саво, Катерина Стоказ, Катерина Любомудрова, Любов Харченко. Олена Деліч під керівництвом доц. кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології О. Ю. Меркулової презентувала наукову роботу «Neuromyelitis optica: a case report» на Міжнародній конференції «Захворювання центральної нервової системи та терапія» (м. Відень, Австрія).  Студенти англомовної форми навчання  виступали в науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи медицини граничних станів». А третьокурсниця Юлія Жадан взяла участь у роботі наукової конференції з міжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку спортивних ігор та єдиноборств у вищих навчальних закладах». Оголошено конкурс студентських науково-дослідних робіт на здобуття премій для студентів за 2018 рік.

К. БОНД.