Понеділок, червня 24, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Сьогодні в номері

Практика, ще раз практика

ВІД РЕДАКЦІЇ. Проф. О.І. ЦІВЕНКО, заступник декана з лікувальної роботи, працює в Каразінському університеті 20 років. З 1998 по 2001 рр. працював асистентом. У 2002 р. йому присвоїли вчене звання доцента кафедри хірургічних хвороб. У 2009 р. захистив докторську дисертацію. З 2010 р. — професор кафедри хірургічних хвороб.


— У чому полягає специфіка Вашої діяльності як заступника декана?

— Відповідаю за організацію та проведення виробничої практики на клінічних базах (мед. сестринської та лікарської на ІІ — V курсах). Нещодавно змінився порядок розподілення випускників, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням. Відтепер в університеті створена Комісія сприяння працевлаштуванню випускників. Головою комісії є ректор університету. У мої обов’язки входить підготовка до засідання цієї комісії, проведення зборів зі студентами, консультації. Кожен рік Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації надає інформацію про вакантні місця в лікувальних закладах регіону. Переважно це спеціалізація з загальної практики — сімейної медицини, але є пропозиції з вузьких спеціалізацій. На засіданні деканату ми визначаємо рейтинг кожного випускника, який складається з академічної успішності, наукової та суспільної роботи. Характеристики — рекомендації, які вони отримують, нами обов’язково беруться до уваги. Завдання Комісії полягає в тому, щоб інтереси наших випускників, їхні мрії та бажання співпадали з вакантними місцями, аби всі якомога краще реалізували себе в закладах охорони здоров’я України. Систематизуємо відомості, як випускники влаштувалися на робочих місцях. Я займався питаннями працевлаштування ще перших випускників факультету. Беру участь в організації проведення лікувально-консультативної роботи співробітниками клінічних кафедр.

– В яких лікарнях проходять практику студенти?

– Клінічними базами кафедр факультету є: Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова АМН України, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, Харківська обласна інфекційна лікарня, Харківський міський перинатальний центр, Харківська міська клінічна лікарня №13, Клініка репропродуктивної медицини імені академіка В. І. Грищенко та ін.

– Щоб хотіли побажати медичному факультету до ювілею?

– Колективу факультету та студентам зичу здоров’я, натхнення, невтомного прагнення до пізнання та успіхів у роботі.

К. БОНДАРЧУК.