Вівторок, червня 25, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Підрозділи

Центр менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу

ВІД РЕДАКЦІЇ: Раніше представників контролюючих органів зустрічали зі страхом, пам’ятаєте слова з п’єси М. В. Гоголя  «Ревізор»? Сьогодні ж наші університетські ревізори не ставлять за мету покарати, а допомагають університету працювати краще.

Які вони, університетські ревізори в освіті, поговоримо з  директором  Центру менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу Управління якості освіти доц. С. В. ЄЛЬЦОВИМ.

– Сергію Віталійовичу,  хто був ініціатором створення нового контролюючого  підрозділу, як він виник та на яких засадах?

– Каразінський університет  – передовий у багатьох напрямках діяльності вищої школи. Щоб витримати жорстку конкурентну боротьбу на ринку послуг у сфері вищої освіти Харківський університет відповідно до вимог міжнародних стандартів уже кілька років поспіль впевнено упроваджує систему менеджменту якості освіти. Відповідно до рішення Вченої ради наказом ректора № 0201-1/524 від 14 листопада 2016 р. в структурі уні¬вер-ситету було створено Управління якості освіти на чолі з доц. Л. О. Іваненко. Зараз усі ми знаємо, що це університетська розгалужена структура, що має широке коло завдань та складається з семи навчальних центрів. Один з них – це навчальний центр менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу. Працювати ми почали з грудня 2016 р. Наш підрозділ виник у відповідності до вимог Законів України «Про освіту» та про «Вищу освіту», які визначають, що одним із провідних завдань закладу вищої освіти є забезпечення якості освіти та впровадження системи менеджменту моніторингу якості освітнього процесу. Варто наголосити, що основним організатором та ідеологом створення системи управління якості освіти в нашому університеті був проф. Ю. В. Холін. Усі щаблі роботи у нашому центрі ми свого часу обговорювали з Юрієм Валентиновичем.

Головний напрямок роботи нашого центру, говорячи простими словами, – це ПЕРЕВІРКА. Провіряючий орган має бути незалежним. Саме тому і був потрібен такий окремий невеликий центр, який займається суто перевірками, контролем якості продукції, що випускає університет –  це рівень знань наших випускників та якість наукових досліджень. У цілому, основні завдання Центру – це  планування, організація, методичне і нормативне забезпечення, контроль реалізації заходів із забезпечення якості освіти.

– Хто ж  ці «ревізори», розкажіть про штат та напрямки роботи підрозділу?

– У нашому Центрі крім директора працюють ще три співробітники. Така структура визначається трьома основними напрямками діяльності, і за кожний напрямок роботи у нас відповідає певна особа.

Перший напрям роботи центру, за який відповідає Ю. І. Чуйко, – це проведення внутрішнього та зовнішнього аудитів у відповідності до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». Ми можемо, у певному сенсі, говорити про діяльність університету, як таку, що направлена на випуск наукової та освітньої продукції. Система управління якістю за моделлю ISO 9001 являє собою дієвий механізм зміцнення конкурентоздатності організації на ринку послуг та виробництва, в тому числі у сфері вищої освіти, який стимулює поліпшення системи менеджменту якістю та підвищення ефективності роботи співробітників на всіх рівнях. Основними принципами стандарту є орієнтація закладу на досягнення найвищої якості освітніх послуг та максимальне задоволення нормативних вимог і потреб замовників: студентів, їхніх батьків, роботодавців, державних органів та суспільства в цілому. Результатом роботи університету і, зокрема, нашого центру, з модернізації управління освітньою та науковою діяльністю стало отримання ним у червні 2017 року сертифіката відповідності стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» від німецької компанії TÜV Rheinland Cert GmbH.

Другим напрямом роботи, за який відповідає П. О. Наборська, є організація та проведення ректорського контролю знань. Ця робота виконується безпосередньо разом з Інститутом післядипломної освіти. Сьогодні ректорський контроль проводиться з використанням системи електронного навчання Moodle. В університеті проведено роботу зі створення бази даних завдань для багатьох навчальних курсів, які мають навантаження два та більше кредитів ЄКТС. Ректорський контроль проводиться у комп’ютерних класах, його особливістю є те, що його перевірка проходить без участі викладача, таким чином, нівелюється фактор суб’єктивної взаємодії викладача та студента, що робить результати оцінювання більш об’єктивними. 

Третій напрям діяльності центру (відповідальна – Л. Л. Замігайло) – робота з організації та проведення перевірки дипломних робіт, дисертацій, навчальних та наукових видань університету на наявність плагіату. Цей напрям роботи проводиться у відповідності до вимог Закону України «Про освіту» з дотримання принципів академічної доброчесності. Зараз для перевірки використовуємо антиплагіатну інтернет-систему Strikeplagiarism.com.

– З якими проблемами стикаєтеся?

– По-перше, ще й досі тривають дискусії з приводу, що саме рахувати плагіатом, або, використовуючи більш м’яку термінологію, подібністю текстів робіт, що перевіряються до текстів, які розміщені у вільному доступі в мережі Інтернет, у яких відсотках він допустимий тощо. По-друге, звичайно,  і викладачам, і студентам психологічно важко бути постійно готовими до всіляких перевірок. Але по-трохи усі учасники універ¬ситетсь-кої спільноти уже звикають та ставляться з розумінням до університетських ревізорів.

– Робота на перспективу?

– Зараз плануємо підключитися до антиплагіатного сервісу Unicheck, який пропонує безкоштовне проведення певних видів перевірок документів, протестувати роботу даної системи на  практиці та продовжувати працювати в стаціонарному  режимі – перевірка наукових робіт, ректорські контрольні тощо.

– Сергію Віталійовичу, ваші ідеї та бачення контролю?

–  Обговорюємо ідею впровадити також і поточний ректорський контроль для студентів, адже, я вважаю, що лише відтермінованого контролю замало. Нам здається, що поточний контроль, проведений з використанням системи електронного навчання Moodle, виявить справжні знання. У студента буде більша мотивація готуватися саме до такої контрольної роботи.

– Ваш погляд у майбутнє. Яким буде центр?

– Живемо сьогоденням. Прагнемо добре освоїти виконання тих завдань, які маємо. Хочеться, щоб наші студенти мали певну культуру написання текстів курсових та дипломних робіт, не «ліпили» свої наукові роботи із того, що випадково надибали в Інтернеті, а здивували нас своєю ефективною зануреною у навчання та науку працею. Буде розумна молодь – буде і майбутнє.

 

Ліна ТИМАРСЬКА.