Четвер, червня 20, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Нова кафедра – нові завдання…

ВІД РЕДАКЦІЇ. На початку 2010 року світ побачив наказ за підписом ректора проф.. В. С. БАКІРОВА, в якому мова йшла про перейменування та реорганізацію кафедри медичного факультету «Цивільної оборони, медицини катастроф і основ медичних знань» у кафедру «Загальної практики – сімейної медицини». Так в університеті з’явилася нова кафедра, з новими задачами та новими можливостями. Про неї і піде мова…
Історія кафедри
Кафедра загальної практики сімейної медицини коріннями сягає кафедри цивільної оборони та підготовки медсестер, організованої у 1961 році. У 1961-1975 роках кафедру очолював Герой Радянського Союзу генерал-майор В.І. ЗАЙЦЕВ. Протягом 27 років з грудня 1975 р. кафедрою завідував полковник медичної служби, кандидат медичних наук, професор Іван Петрович БУЛАЄНКО. З 2002 - 2009р. кафедрою цивільної оборони, медицини катастроф і основ медичних знань завідував професор, член-кореспондент міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, з 2007 року декан медичного факультету Віктор Миколайович САВЧЕНКО. З 2009 кафедрою завідує проф. Є. Я. НІКОЛЕНКО На початку 2010 кафедра була перейменована та реорганізована в кафедру загальної практики сімейної медицини.. …
Причина «зміни»
Як казав класик «Если звезды зажигаются, то это кому-нибудь нужно», отож реорганізація та перейменування кафедри також було комусь потрібним і мало власну мету.
Професор Євген Яковлевич НІКОЛЕНКО, завідувач кафедри «Загальної практики – сімейної медицини»: «Кожен із нас розуміє, що витоки здоров’я знаходяться у родині, саме тому медицина України поступово перелаштовується і звертає більше уваги на розвиток саме сімейної медицини. Сьогодні найпопулярнішим методом лікування від більшості хвороб для звичайної людини є амбулаторно-поліклінічне лікування, представником якого є поліклініки та сімейні лікарі. Так ось, якщо поліклінічна база в Україні досить розвинена, то сімейних лікарів не так багато в нас є. Саме тому і стало необхідним перейменування та реорганізація кафедри «Цивільної оборони…», така реорганізація дозволить нам відкрити нову спеціалізацію: загальна практика сімейної медицини та випускати медиків – сімейних лікарів. Набір студентів за новою спеціалізацією розпочнеться з першого вересня 2010 року. Студенти за новою спеціалізацією вивчатимуть механізми розвитку та хронізації соматичних захворювань, методів їх профілактики, раннього виявлення та лікування».
Наукова робота
На кафедрі працюють 1 доктор медичних наук, 9 кандидатів наук, 2 професора, 8 доцентів, 4 старших викладача, 1 магістр фізичної реабілітації. Цей колектив активно займається науковою діяльністю: сумісно з кафедрою фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій спеціалісти кафедри виконують НДР «Комплекс приладів реєстрації медичних та біологічних показників», проводяться наукові дослідження стану популяційного та індивідуального здоров‘я студентів, виявлення ранніх патологічних зрушень щодо подальшої їх корекції. Спеціалісти кафедри розробили та впровадили методологію проведення клініко-популяційного досліджень.
Є. Я. НІКОЛЕНКО: «Зараз доц. А. С. КРАТЕНКО виконує дисертаційну робота на здобуття ступеню доктора медичних наук «Обґрунтування імуномоделюючої дії ендогенних нейроактивних метаболітів за умов емоційного стресу (експериментальне дослідження)». Готує також дисертаційну роботу на здобуття ступеню доктора медичних наук доц. О. Г Захаров: «Клініко-епідеміологічні аспекти професійної патології східного регіону»».
Євген Яковлевич розповідає, що упродовж 2008 - 2009 років працівники кафедри випустили такі основні наукові статті та праці: К. В. ВОВК «Опыт применения симвастатина при метаболическом синдроме у больных хроническим холециститом и сахарным диабетом 2 типа», Н. Г ЩЕРБАНЬ, Е. А. ШЕВЧЕНКО «Токсиколого-гигиеническая характеристика блоксополимера оксиэтилена и пропилена марки Л-2402 «Ц»», Є.Я НІКОЛЕНКО, В. М. САВЧЕНКО, О. В. СОКРУТО, К. В. ВОВК «Медицинские знания в проблеме адаптации студентов к процессу о высшем учебном заведении (ВУЗ)» Також за цей період працівники кафедри випустили такі навчальні посібники та методичні рекомендації: Е. М. СОЛОШЕНКО «Основи екології людини: Навчальний посібник», М. А. ВЛАСЕНКО, Н. А. ОЛЕКСІЄНКО, О. М. ГОДЛЕВСЬКА, О. А.ЧУЧЕЛИНА «Рак легких».
За 2008-2009 роки спеціалісти кафедри встигли напрацювати такі патенти на авторські свідоцтва: О. М ЧЕРНИШЕВА, Є. Я. НІКОЛЕНКО, В. М. ЛІСОВОЙ,С. І. ТКАЧ, Н. О. ПИЛИПЕНКО, В. М. АБАШИН, С. І. МОРОЗОВА, О. Г. МЕЛЬНИК «Спосіб виявлення сенсибілізації організму до мікобактерій туберкульозу» (Патент України № 29041), В. М. АБАШИН, Є. Я. НІКОЛЕНКО, В. М. ЛІСОВОЙ, О. М. ЧЕРНИШЕВА, В. П. БРИКАЛІН, І. М. ОКСЕНЮК «Спосіб для виміру світлорозсіювання мутних середовищ» (Патент України №30692), В. А. ГЕОРГІЯНЦ, І. П. БАННИЙ, В. М. САВЧЕНКО «Оптимізація пошуку ефективних лікарськіх засобів серед похідних γ-( R – бензолсульфонілок-самідо) – бутанових кислот» (Інформаційний лист МОЗ України (про нововведення в системі охорони здоров’я) № 141. – 2009).
Навчальна робота
Викладачі кафедри загальної практики сімейної медицини викладають курси «Основ медичних знань» практично на сіх факультетах університету. Загалом працівники кафедри навчають біля 1800 студентів. Саме студентів-медиків на кафедрі навчається біля 700. Кафедра є випускною, поки випуск студентів кафедра проводить за такими основними напрямками: основи медичних знань, цивільна оборона, медицина катастроф, а з вересня 2010 випускатиме за спеціальністю загальна практика сімейної медицини.
Для студентів медиків на факультеті працює СНТ, наукова спрямованість кафедри – це частина тематики СНТ, систематизована у наукові гуртки. Студенти-члени наукових гуртків кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях. Зокрема в конференціях, які організовує кафедра: наукова медична конференція студентів та молодих вчених “Актуальні питання в сучасній медицині”, наукова конференція студентів: « Здоровий спосіб життя – крок у майбутнє».
Медична практика
На сьогоднішній день клінічна базою кафедри – це Комунальний заклад охорони здоров’я «Міська поліклініка №26 м. Харкова».цей заклад цілком влаштовує нас, як місце постійної практики студентів, навіть з урахуванням реорганізації кафедри, адже поліклініка має відділення сімейної медицини, де можуть проходити підготовку лікарі загальної практики-сімейної медицини.
Є. Я. НІКОЛЕНКО: «У зв’язку з реорганізацію кафедри ми сьогодні плануємо заключати договори про співробітництво і з іншими лікувально-профілактичними закладами Харкова, де б наші студенти змогли проходити практику, навчатися разом із лікарями, курувати хворих тощо.
Стратегічна мета
Працівники кафедри розповідають, що сьогодні їх стратегічною метою є не тільки навчання студентів, наукова робота, практика, а ще й просвітницька діяльність: випуск науково-популярної літератури, проведення пізнавальних лекцій для молоді, проведення пізнавальних заходів тощо.
Доц. О. Г. ЗАХАРОВ: «Наша мета – розповсюджувати знання про здоровий спосіб життя та про методи профілактики захворювань серед молоді, адже, якщо молодь знатиме про наслідки, наприклад, куріння, алкоголізму, нерозбірливих статевих стосунків, малої фізичної активності, то вона матиме вибір, і ми намагатимемося зробити все можливе, щоб вибір молоді все ж таки схилився у бік здорового способу життя. Ми в цьому зацікавлені, адже здоров’я сьогоднішньої молоді – це запорука здоров’я майбутньої нації. Ми вже в межах нової кафедри почали просвітницьку роботу, хоча поки тільки спрямовану на студентів-медиків: 15-16 березня 2010 року за підтримки Ізраїльського культурного центру в Харкові при Посольстві держави Ізраїль в Україні ми організували зустріч студентів та викладачів медичного факультету з професором Hebrew University (Єрусалим) Леонідом Гринбергом, який ознайомив спільноту університету з питаннями організації охорони здоров'я, освіти, науки в Ізраїлі за напрямками: «Медицина в Ізраїлі: організація, досягнення» та «Медицина в Ізраїлі: освіта, кар'єра, перспективи»».


А. ЧАЛА, наш спецкор.