Понеділок, липня 15, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Наукова робота

Від студента до науковця – 6 років

ВІД РЕДАКЦІЇ. СНТ – основна рушійна сила наукового життя молоді. Люди, які спочатку беруть участь у проведенні круглих столів, згодом стають аспірантами, викладачами. Заступником декана з наукової роботи, проф. Максим Валерійович ДАНЬШИН розповів про наукове життя на факультеті та його останні новини:


– Напередодні 15-річчя відновлення юридичного факультету можна впевнено констатувати, що факультет пройшов період свого становлення та міцно тримає свій біло-блакитний штандарт у стінах класичного Каразінського Університету. На сьогодні факультет має потужний науково-педагогічний склад. Активно функціонують три спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до захисту докторських та кандидатських дисертацій, діє аспірантура зі спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», видається науково-теоретичний правничий журнал, наші науковці постійно захищають власні дисертаційні дослідження та гідно представляють факультет на певних рівнях атестації наукових кадрів та при рецензуванні наукової продукції. Зараз факультет за відносно короткий термін, перебуваючи в дійсно конкурентній боротьбі з потужними науковими вітчизняними правовими школами, відстояв своє ім’я та відповідає усім стандартам, що ставляться не тільки за формальними критеріями до рівня викладання та науково-дослідної роботи, але ще й заробив власний науковий авторитет. Юридичний   факультет ініціює науковий круглий стіл молодих вчених, аспірантів та магістрів під загальною назвою «Верховенство права – основоположний принцип правової держави», Міжнародну науково-практичну конференцію «Верховенство права – основоположний принцип правової держави». 18 квітня цього року відбулося ювілейне десяте засідання наукового круглого столу молодих вчених, а 19 квітня провели п’ятнадцяту науково-практичну конференцію за тематикою «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації». Наукові заходи дають реальну змогу усім учасникам апробувати власні наукові дослідження, розвинути вміння використовувати багатий арсенал науки та долучитися до неї молодим дослідникам, котрі тільки роблять перші самостійні кроки. Наприклад, минулого року на міжнародно-правовій конференції розглядали проблематику протидії та стримування злочинності, а також захист прав людини у міжнародно-правовому вимірі. Інша – студентська, відбувалася у рамках Internet-форуму, в збірник якої увійшли тези молодих вчених, присвячених широкому колу проблем становлення громадянського суспільства і правової держави в Україні. Взагалі, можливо довго говорити про наші наукові плани та досягнення – все це є на нашому сайті у науковому розділі. Хочу зазначити, що факультет вважати успішним можна тоді, коли він готує власні науково-педагогічні кадри. Саме з моменту коли наш студент, пройшовши аспірантуру,  захистив власне дисертаційне дослідження в нашій спеціалізованій вченій раді, почав працювати в університеті. На сьогодні можливо говорити про ще одну започатковану традицію – це підготовка дійсно професіоналів, котрі пройшли шлях від абітурієнта юридичного факультету, котрий підготував роботу при Малій академії наук, вступив до юридичного факультету, отримав диплом бакалавра та магістра, далі – до аспірантури, захистив дисертацію та працює на юридичному факультеті. У нас це не поодинокі випадки.

—        Максиме Валерійовичу, Ви акцентували увагу на питанні залучення молоді до науки. Як це вирішується на юридичному факультеті?

— Для нашого факультету немає такої проблеми. Керівництво  факультету, особисто декан, приділяє прискіпливу увагу питанням науки, студентських наукових гуртків, науковим заходам студентів та аспірантів, студентському науковому товариству. Як наслідок зростає престиж наукового студентського руху, активно діють на всіх кафедрах наукові гуртки, бути членом СНТ юридичного факультету це гідно, регулярно проходять наукові студентські конференції та наукові круглі столи, не маємо дефіциту кандидатів до аспірантури.  Наш факультет займає ПРОВІДНЕ місце серед факультетів університету по кількості аспірантів, які подають заявки з бажанням навчатися як на денній, так і на заочній формах навчання.

Скажіть, будь ласка, особисто Ви, чому отримаєте задоволення від роботи?

— По-перше, якби не отримував позитивний заряд сил від спілкування зі своїми колегами, аспірантами, студентами, абітурієнтами, намагався би звільнитися від жодного суспільного навантаження на факультеті. Для мене існує своє особисте уявлення про Каразінський університет як про життєстверджуючу руйнівну силу, яка насичена дуже обізнаними та досвідченими людьми. Воно виникло ще в дитинстві, коли мої батьки-студенти брали мене з собою до університету, зі спогадів моєї бабусі, Алли Петрівни, котра у 50-х роках закінчила факультет іноземних мов, з атмосфери домашніх зустрічей у будинку мого дідуся Івана Миколайовича, проректора тоді з наукової роботи Харківського юридичного інституту, з іменитими та визнаними у всьому світі вченими. По-друге, у нашому колективі склалася дуже специфічна внутрішня атмосфера командної роботи усього колективу, яка припускає особистий індивідуальний професійний розвиток кожного. Є реальна можливість до самореалізації. Наприклад, я прийшов у 2006 році на факультет, мав науковий ступень кандидата юридичних наук та практичний досвід правоохоронної діяльності, певної педагогічної роботи. Згодом отримав вчене звання доцента, захистив докторську дисертацію, отримав звання професора, став головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних досліджень. Все це я вважаю можливо тільки тоді, коли тебе оточують цікаві та талановиті особистості. У нас навчається талановита молодь та працюють закохані у своє діло викладачі, визнані науковою спільнотою вчені, досвідчені, з активною соціальною позицією завідувачі кафедр. Очолює колектив яскрава особистість та системний керівник – декан факультету. У кожній професії є свої особливості та у роботі трапляються неприємності. Ми зіштовхуємося з певними труднощами. На мою думку, саме з них небезпечне – це рутинність. Її допомагає перемагати специфіка нашої роботи – спілкування з молоддю, перспективними та досить своєрідними майбутніми господарями нашої країни. Я вважаю, мені дуже особисто пощастило у свій час розпочати роботу на посаді заступника декана з наукової роботи під керівництвом такої неординарної людини, як Ілля Іванович Залюбовський. Він був втіленням університетського духу свободи, енергії наукової думки та спокійного урівноваженого мислення. Саме його настанови ставитися до будь-якої справи як до своєї особистої допомагають мені й досі.

Карина БОНДАР.