Субота, червня 15, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Трибуна декана біофаку

 


Біологічний факультет

Цього року Каразінський університет відзначає своє 215-ліття. Разом з університетом цю дату відзначає і біологічний факультет, бо фундаментальні біологічні дисципліни викладалися у ньому викладалися від дня заснування.


За 215 років на факультеті підготовлені сотні гідних біологів, серед яких всесвітньо відомий Нобелівський лауреат І.І. Мечников. Сьогодні факультет готує висококваліфікованих випускників-біологів за спеціальністю 091  «Біологія» на восьми кафедрах за десятьма спеціалізаціями: ботаніка і екологія рослин, біохімія, генетика і цитологія, зоологія і екологія тварин, лабораторна діагностика, мікологія і фітоімунологія, мікробіологія і вірусологія, фізіологія і біохімія рослин, фізіологія людини і тварин. З 2015/2016 навчального року розпочата підготовка студентів-бакалаврів ще за однією спеціальністю 162 ‒  «Біотехнологія та біоінженерія», а з 2019/2020 навчального року починається навчання студентів за спеціальністю 01405 – середня освіта «Біологія та здоров’я людини».

Навчання на біологічному факультеті відбувається за денною та заочною формами. Додатково здійснюється прийом на другий курс на базі освітньої кваліфікації молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей. Є можливість отримати другу вищу освіту на контрактній основі.

В освітньому процесі на факультеті пріоритетною є професійно-практична підготовка студентів. Важливе значення надається численним практикам. Свої перші науково-дослідні роботи студенти виконують саме під час навчально-польової та виробничої практик. У мальовничих місцях Харківщини знаходяться структурні підрозділи біологічного факультету: лабораторія екології водних організмів у с. Мартове на Печенізькому водосховищі та біологічна станція у с. Гайдари Зміївського району на річці Сіверський Донець, які використовуються як у навчальній, так і науковій діяльності. На біологічній станції та лабораторії за два минулі роки створені комфортні умови для проживання студентів та для занять під час навчально-польової практики. Студенти мешкають у нових будиночках та навчаються у відремонтованих лабораторіях, які оснащені необхідними приладами та обладнанням.

Основним напрямком наукової роботи на факультеті є вивчення закономірностей функціонування живих систем на різних рівнях їх організації – від молекулярно-клітинного до біосферного. Їх результати широко висвітлюються у наукових публікаціях вітчизняних і зарубіжних виданнях, співавторами яких часто є студенти факультету. Результати досліджень науковців факультету, аспірантів та студентів оприлюднюються у доповідях на наукових конференціях, зокрема і міжнародних, які проводяться на факультеті. Так, у вересні 2017 року на факультеті була проведена Всеукраїнська зоологічна конференція з міжнародною участю «Фауна України на межі ХХ-ХХІ століть: «Нові концепції зоологічних досліджень», у жовтні 2018 року відбулася Міжнародна конференція «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти» Низка доповідей на цих конференціях була зроблені студентами факультету. Наукову роботу студенти проводять на базі Гербарію Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна CWU, колекції дрозофіл, які мають статус Національного надбання України, а також на базі лабораторій молекулярно-біологічних досліджень, культури рослин in vitro, які функціонують на факультеті. Студентське наукове товариство факультету щорічно успішно проводить Міжнародну наукову  конференцію молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери» яка важлива для реалізації науково-творчого потенціалу її учасників, а також налагодження творчих та дружніх зв’язків зі студентами та аспірантами інших ВНЗ України та зарубіжжя.

Науковій роботі студентів сприяє наявність на кафедрах факультету сучасного обладнання, придбаного останніми роками – прилади для молекулярно-біологічних досліджень, конфокального лазерного мікроскопу, спектрофлуориметру, флуоресцентного мікроскопу, що дозволяє проводити дослідження процесів життєдіяльності різноманітних організмів на клітинному рівні.

Студенти факультету беруть участь у академічній мобільності, яка дає можливість навчатися чи проходити практику у інших університетах України та у зарубіжних університетах. Зокрема, у Львівському національному університеті імені Івана Франка, та у відділі біології Люблянського університету – провідного вишу Словенії. Це сприяє значному підвищенню рівня підготовки наших студентів, розширенню академічних зв’язків нашого факультету зі спорідненими факультетами низки університетів.

Студентське життя на факультеті не обмежується тільки навчанням – заняття спортом, участь у різного роду творчих та мистецьких конкурсах – невід’ємна його складова, яка є запорукою формування сучасної особистості громадянина нашої держави.

Без сумніву, навчатися та працювати на біологічному факультеті цікаво і шляхетно, бо «Біологія – наука ХХІ століття»

Проф. В. ЖМУРКО, декан біологічного факультету.