Вівторок, червня 25, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Трибуна директора ННІ екології

КАРАЗІНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ

«Classics Ahead of Time» - випромінює Каразінський університет, «Modern in Classics» - доводить Каразінський ННІ екології (до 2019 р. - екологічний факультет). Екологи в Каразінському – це активна міжнародна проектна діяльність, академічна мобільність, інновації в освітньому процесі, реальні наукові здобутки викладачів та студентів, незабутні практики студентів та захоплююча атмосфера партнерства.


До складу інституту входять кафедри: екології та неоекології, екологічної безпеки та екологічної освіти, моніторингу довкілля та природокористування й навчально-наукові лабораторії: аналітичних екологічних досліджень та  еколого-токсикологічних досліджень (обидві лабораторії мають Свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005).

Фахова екологічна підготовка здійснюється за спеціальністю 101 «Екологія» на першому (бакалаврському) рівні, на другому (магістерському) рівні та на третьому (освітньо-науковому) рівні підготовки доктора філософії у галузі «Науки про Землю».

У 2020-2021 н.р. нові освітні програми «Екологічний контроль та аудит», «Заповідна справа» та «Екологічна безпека» відкриті і для бакалаврів, і для магістрів.

Здійснюється підготовка фахівців за магістерською програмою «Екогеохімія нафти та газу» спільно з хімічним факультетом та факультетом геології, географії, рекреації та туризму на замовлення компанії Шелл.

Діє аспірантура та докторантура. Видаються 2 фахові збірки (географічні науки) для публікації результатів наукових досліджень.

Підготовку майбутніх фахівців-екологів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад інституту (2 академіки НААН України; 2 заслужених діяча науки та техніки України,  10 професорів, докторів наук; 17 доцентів, кандидатів наук).

Задля максимальної відповідності сучасної екологічної освіти вимогам ринку праці до планування, організації освітнього процесу та організації практик залучені провідні фахівці спеціалізованих наукових установ, підприємств-замовників та органів державного управління в галузі екології, в т.ч. ННЦ «Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН, УкрНДІ екологічних проблем, Департаменту екології та природних ресурсів ХОДА, Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів  та регулювання рибальства в Харківській області, Державних екологічних  інспекцій в Харківській області та в Полтавській області, Національних природних парків «Слобожанський», «Дворічанський», «Гомільшанські ліси» та ін. Ці ж установи часто виступають замовниками для працевлаштування випускників екологів.

Студенти та викладачі постійно беруть участь у реалізації різноманітних міжнародних проектів наукового та освітнього спрямування, у міжнародних та всеукраїнських конференціях та безпосередньо організують проведення 3-4 конференцій щорічно. Наразі реалізується 4 міжнародні проекти. За програмами подвійних дипломів та іншими формами міжнародного співробітництва щорічно студенти навчаються або проходять практику у провідних європейських ВНЗ.

Фах еколога передбачає володіння тими компетентностями, які надають можливість побудови успішної кар`єри в управлінській, науковій, освітній та громадській діяльності. Чекаємо на небайдужих, розумних та відчайдушних з generation ECO!

Наш сайт: http://ecology.karazin.ua/

Ганна  ТІТЕНКО, в.о. директора Каразінського навчально-наукового інституту екології.