П'ятниця, травня 24, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Одноголосно схвалено

14 жовтня 2010 року Конференція трудового колективу одноголосно схвалила звіт ректора університету проф. В.С. Бакірова за період з 2003 по 2010 роки та затвердила Програму розвитку Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на 2010-2020 роки.

14 жовтня 2010 року в актовій залі університету пройшла Конференція трудового колективу університету, на порядку денному якої стояли два питання: по-перше, звіт ректора університету проф. В.С. Бакірова за 2003-2010 роки, по-друге, затвердження Програми розвитку Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на 2010-2020 роки.

Після доповіді ректора та її обговорення, в якому взяли участь проф. В. О. Катрич, начальник науково-дослідної частини університету, проф. С. І. Посохов, декан історичного факультету, проф. І. О. Гірка, директор Інститут високих технологій, декан фізико-технічного факультету, доц. Л. І. Воробйова, декан біологічного факультету, доц. А. А. Завгородній, декан фізичного факультету, О. О. Чабан, голова студентського наукового товариства університету, проф. О. Ф. Тирнов, голова профкому співробітників університету, В. А. Ландсман, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації, академік НАН України Л. М. Литвиненко, заступник голови Наглядової ради університету, Конференція трудового колектива університету одноголосно схвалила роботу ректора університету проф. В. С. Бакірова з наступним формулюванням: «Зважаючи на значне посилення кадрового потенціалу університету, суттєве підвищення продуктивності наукової роботи, успіхи у вдосконаленні навчально-виховного процесу і підвищенні якості підготовки фахівців, активний розвиток міжнародного співробітництва, системні перетворення в демократизації управління університетом, значне посилення матеріально-технічної бази університету, успішне виконання Стратегії розвитку університету на 2004 - 2010 роки та видатний особистий внесок проф. В. С. Бакірова у поступ університету,схвалити звіт ректора університету професора В. С. Бакірова за 2003-2010 роки».

Після цього Конференція трудового колективу одноголосно затвердила Програму розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2010-2020 роки, доручивши редакційній комісій у складі М. О. Азарєнкова, член-кореспондента НАН України, проректора з науково-педагогічної роботи, проф. Ю. В. Холіна, проректора з науково-педагогічної роботи, В. М. Ришкова, проректора з економічних питань - головного бухгалтера, проф. Г. М. Жолткевича, декана механіко-математичного факультету, доц. С. М. Куліша, начальника відділу кадрів, внести до тексту програми доповнення відповідно до пропозицій, висловлених під час обговорення. Конференція трудового колективу одноголосно схвалила звіт ректора університету профессора В.С. Бакірова за період з 2003 по 2010 роки та затвердила Програму розвитку Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на 2010-2020 роки