Неділя, червня 16, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Трибуна декана хімфаку

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Хімія в університеті викладається з перших років його існування. Перший у світі курс фізичної хімії був прочитаний видатним хіміком М. М. Бекетовим в Харківському університеті у 1865 році за 20 років до того, як це вперше відбулося в Європі.

Наразі хімічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна надає унікальну можливість опанувати фундаментальними знаннями в галузі хімії та практичним їх застосуванням на користь людству. В основі унікальності - передові досягнення в науці, широке впровадження наукових досягнень в навчальний процес, використання новітніх методик викладання, співпраця з науково-дослідними інститутами та університетами м. Харкова, України, Америки та Європи, високий рівень матеріально-технічної бази.  Завдяки цим складовим на хімічному факультеті можна одержати дійсно якісну освіту світового рівня і опанувати професію XXI століття - професію хіміка.

Підготовку студентів здійснюють 6 кафедр: фізичної хімії, неорганічної хімії, хімічної метрології, органічної хімії, хімічного матеріалознавства та прикладної хімії. Високий рівень викладання хімії забезпечують понад 50 викладачів високої кваліфікації, серед яких 35 доцентів, 13 професорів та 2 члена-кореспондента НАН України.

На факультеті проводиться підготовка бакалаврів та магістрів (денна та заочна форма навчання) за спеціальністю 102 Хімія в межах факультетських спеціалізацій: «Фізична та неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Аналітична хімія і хімічна метрологія», «Комп`ютерна хімія і молекулярний дизайн».

Магістри навчаються за освітньо-науковою програмою (1 рік 9 міс.) «Хімія» або за освітньо-професійними програмами (1 рік 4 міс.) «Хімія», «Екогеохімія нафти та газу» та  «Фармацевтична хімія».

Підготовка студентів старших курсів проводиться на базі сучасного лабораторного обладнання провідного науково-дослідного центру НТК «Інститут монокристалів» НАН України. На хімічному факультеті впроваджена в навчальний процес єдина в Україні дисципліна «Радіохімія та радіоекологія», що надає можливість підготовки спеціалістів в галузі радіохімічного та радіаційного контролю.

На базі договорів з університетами Лазурного Берегу(м. Ніцца) та Лілля (Франція) студенти старших курсів мають можливість навчатися закордоном за програмами подвійних магістратур.

Факультет має ліцензію на підготовку аспірантів (PhD студентів) за спеціальністю 102 Хімія.

На факультеті створено всі умови для науково-дослідної роботи студентів, працює наукове товариство студентів, аспірантів та докторантів, щорічно на факультеті проводиться Всеукраїнська наукова конференція «Хімічні Каразінські читання».

Випускники успішно працюють за фахом у фармацевтичних компаніях, органах державної сертифікації та експертизи, екологічного та митного контролю, на хімічних підприємствах і в приватних фірмах, продовжують наукову діяльність в наукових лабораторіях та інститутах, викладають хімію у вищих і середніх навчальних закладах, продовжують навчання в аспірантурі в університетах України, Європи та США.

Студенти з інших міст забезпечуються гуртожитком.

Проф. О.КАЛУГІН, декан хімічного факультету.