Понеділок, червня 24, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Трибуна декана юрфаку

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Історія юридичного факультету бере свій початок від моменту заснування Харківського імператорського університету у 1804 році з факультету морально-політичних наук. Новітня історія факультету розпочалася у 2004 році з дати відновлення юридичного факультету у структурі класичного Каразінського університету.

Сьогодні підготовка фахівців на юридичному факультеті здійснюється за освітніми програмами «Право» та «Міжнародне право».

Для здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр та магістр за спеціальністю 081 «Право» передбачено вибір спеціалізації за одним з трьох профілів підготовки: державно-правовий, цивільно-правовий, кримінально-правовий.

Важливим елементом підготовки правника є навчальна та виробнича практика, яку здобувачі проходять в судах, правоохоронних органах, органах прокуратури, установах Міністерства юстиції України, юридичних департаментах та відділах органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних службах підприємств, установ та організацій.

На факультеті запроваджено наукове співробітництво на вітчизняному і міжнародному рівні, що сприяє повноцінній підготовці фахівців. Успішно реалізуються міжнародні науково-освітні проекти, в межах яких відбувається навчання та стажування, проводяться відкриті лекції відомих правників з провідних університетів світу.

Випускники юридичного факультету за спеціальністю 081 «Право» можуть працювати в органах виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, у громадських організаціях, на підприємствах та в організаціях усіх форм власності.

Випускники юридичного факультету за спеціальністю 293 «Міжнародне право» мають перспективи працевлаштування в органах зовнішніх відносин, міжнародних міждержавних і недержавних організаціях, органах виконавчої та судової влади; органах місцевого самоврядування; громадських організаціях.

До важливих наукових здобутків юридичного факультету варто віднести аспірантуру, яка готує здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії (PhD)) за спеціальністю 081 Право за такими профілями: історико-теоретичний; цивільно-правовий; адміністративно-правовий; кримінально-правовий та за спеціальністю 293 Міжнародне право і докторантуру, яка готує здобувачів наукового рівня вищої освіти (доктор юридичних наук) за такими профілями: цивільно-правовий; адміністративно-правовий.

Також на факультеті діє дві спеціалізовані вчені ради: Д 64.051.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; К 64.051.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Структурно факультет складається з 5-ти кафедр: кафедра державно-правових дисциплін; кафедра цивільно-правових дисциплін; кафедра кримінально-правових дисциплін; кафедра конституційного і муніципального права; кафедра міжнародного і європейського права. Також на факультеті працює практико-освітній центр «Юридична допомога».

Освітню діяльність на юридичному факультеті здійснює понад 80 науково-педагогічних працівників, понад 40 з яких – доктори юридичних наук і понад 20 – кандидати наук.

Факультет має власний сайт та сторінки у мережі Facebook та Instagram.

Контакти: ст.м. «Держпром», «Університет», майдан Свободи, 6, праве крило, поверх 4

Тел.: (057)707-53-81, 707-52-70, 707-53-75

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Проф. Т. КАГАНОВСЬКА, декан юридичного факультету.