Неділя, червня 23, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Відродження

Шлях у 100 років!

ВІД РЕДАКЦІЇЇ. На медичному факультеті створено спеціалізовану вчену раду Д 64.051.33 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 14.01.03 – хірургія, 14.01.02 – внутрішні хвороби та 14.03.08 – імунологія та алергологія (медичні науки). Фактично відбулося відродження спецради на медичному

Проф. І. БЕЛОЗЬОРОВ, декан медичного факультету: «100 років не було спецради з медичних наук у Харківському університеті. У 1919 р. спецради в університетах скасували, а в 1920 р. наш університет взагалі переформатували. До речі, в Україні є лише одна спецрада з імунології та алергології в Каразінському університеті. Ми ініціювали відкриття ради ще 9 років тому, коли я прийшов працювати до університету, але реалізувати справу вдалося тільки зараз. У період 2016-2019 рр. факультет значно виріс і зміцнів: відкрито 5 кафедр, 8 клінічних баз, вирішено питання з приводу 3 ліцензій, працюємо над університетською клінікою. До ювілею університету підготували симуляційний центр. Я вдячний проф. С. М. Куделку, який надав інформацію та фотографію останнього засідання Спеціалізованої Вченої Ради медичного факультету 1919 р. – наша славна історія!»


Створення спеціалізованої вченої ради на медичному факультеті продиктовано необхідністю розширення підготовки фахівців вищої кваліфікації. Це подальше поглиблення наукових досліджень, відкриття нових клінічних баз, ліцензування навчання в аспірантурі на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина», а також зростання кількості здобувачів вищої освіти та підвищення наукового рівня науково-педагогічних працівників.

К. БОНДАР.