Неділя, червня 16, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

У руслі Стратегії розвитку

Світовий рівень досліджень

ВІД РЕДАКЦІЇ. В грудні 2019 року біологічний факультет отримав від університету новий мікроскоп, про що ми вже розповідали на шпальтах нашої газети. Це унікальний флуоресцентний мікроскоп фірми “Leica Microsystems GmbH”. А сьогодні ми поговоримо про цілий комплекс приладів та їхню роль в дослідженнях факультету.

Декан біологічного факультету ЖМУРКО Василь Васильович розповідає, що, окрім цього мікроскопу, згідно зі Стратегією розвитку університету були придбані лазерний скануючий конфокальний мікроскоп Olympus FV10i-LIV та спектрофотометр/флуорометр DS-11 FX. Усі мікроскопи коштують понад мільйон гривень, зазначає декан, але не це головне. Головне визначитися, з якою метою та для чого були придбані прилади.

- Розвиток досліджень в галузі біології потребує нових методичних та методологічних підходів. У зв’язку з цим для розвитку наукових досліджень на європейському та світовому рівнях в університеті створюється база приладів, які дозволяють працювати у цьому напрямку. З такою метою на біологічному факультеті, спеціалізованому на дослідженні функціонування живих систем на всіх рівнях їхньої організації, придбані сучасні прилади, які у сукупності дозволяють поглиблено вивчати процеси, які відбуваються на рівні клітин, залежно від фактору середовища. Мета їх застосування - виконання тих проектів Стратегії розвитку університету, які визначають його місце у світовому науковому просторі, досягнення істотного поглиблення досліджень у галузі біології.

- Які дослідження будуть проводитися?

- Це дослідження в галузі молекулярної еволюції, генетики людини. Загалом будуть поглиблюватися дослідження в напрямку розкриття глибинних механізмів функціонування живих систем: організмів людини, тварини, мікроорганізмів, рослин на всіх рівнях їхньої організації: молекулярному, клітинному, організменному, популяційному. Завдяки наявності таких досконалих приладів учені біологічного факультету зможуть досягти світового рівня досліджень

Вже зараз лазерний скануючий конфокальний мікроскоп Olympus FV10i-LIV інтегрований до навчального процесу на біологічному факультеті при виконанні студентами лабораторних робіт, проходження ними виробничої та науково-дослідної практик, виконанні кваліфікаційних робіт бакалаврів, магістрів та дисертаційних робіт PhD. Цей мікроскоп призначений для флуоресцентної візуалізації та аналізу особливостей структури різноманітних фіксованих або живих біологічних зразків тваринного або рослинного походження, мікроорганізмів, дослідження метаболічних процесів в них. Методи конфокальної мікроскопії дозволяють досліджувати локалізацію хімічних сполук у ядрі, цитоплазмі та інших структурах клітин. Це дозволяє широко використовувати конфокальну мікроскопію в біомедичних дослідженнях. На сьогодні робота з використанням цього мікроскопу проводиться за 9 науковими напрямками, 4 з яких - в співпраці з установами НАН та НАМН України.

Спектрофотометр/флуорометр DS-11 FX поєднує три прилади в одному: наноспектрофотометр, звичайний спектрофотометр і флуорометр. Основні функції -визначення концентрацій ДНК, РНК і білків у мікрооб’ємах, контроль якості очищення продуктів виділення і ампліфікації. Прилад надає можливості вимірювати концентрацію ДНК, РНК і білків у дуже малих об’ємах - крапля від 0,5-1,0 мкл без застосування реактивів.

Загалом на біологічному факультеті останніми роками істотно розширена база сучасних приладів та обладнання для вдосконалення навчального процесу та наукових досліджень, що значно розширює можливості підвищення якості підготовки фахівців-біологів.

Анна УДНІКОВА.