Понеділок, липня 22, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

День науки

 

 

Потужний потенціал

Кожної третьої суботи травня щороку у незалежній Україні відзначають ДЕНЬ НАУКИ.  На підтримку ініціативи відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України День науки був встановлений Указом № 145/97 від 14-го лютого 1997-го року. Нинішнього травня цей день припадає на 16 травня.  Відносно молоде свято для українських учених, хоча НАН України було створено ще 28 жовтня 1918 р. Наші вітання зі святом потужному колективу науковців Каразінського, Золотому Фонду, який пильно зберігається державою у найтяжчі часи історії. Вашій увазі – інтерв’ю із проректором університету з наукової роботи, професором Віктором Олександровичем КАТРИЧЕМ.

День науки он-лайн: результати, завдання, виклики

ВІД РЕДАКЦІЇ: Формат 2020 року, власне епідемічна ситуація, примусила  віх нас навчатися та працювати дистанційно.  Звісно, задля мінімізації ризиків усі масштабні заходи - семінари, конференції, засідання - тимчасово відстроковано,  або переходять поступово в он-лайн режим. Це вдарило по можливості просувати наукові проекти, захищати наукові роботи,  віддалило людей від робочих місць, реалізації задумів, відкинуло усіх науковців в певний вакуум. Хочемо ми того чи ні, але  ще недавно таке фантастичне явище, як  ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ, віртуальний світ, сьогодні твердо входить у всі сфери життя.  Втім, щоб там не було, треба рухатися вперед! Як КАРАЗІНСЬКА НАУКА призвичаїлась до екстрено непередбачуваного сьогодення, про основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2019/2020 рр., про завдання та виклики проректор з наукової роботи,  проф. В.О. КАТРИЧ.

ЦИФРИ та ФАКТИ:

Сьогодні Каразінський університет має потужний науковий потенціал. У викладацькій і науковій діяльності ХНУ імені В. Н. Каразіна беруть участь 30 академіків і членів-кореспондентів НАН України, 438 докторів наук, професорів і 1274 кандидати наук, доценти. Чисельність штатних науково-педагогічних працівників склала 1729 осіб, штатними працівниками НДЧ є 269 осіб, у тому числі 19 докторів наук й 83 кандидати наук, 312 осіб у НДЧ працюють за сумісництвом, з них 296 – за внутрішнім сумісництвом.  Опубліковано 127 монографії, з них 70 – за кордоном, 257 навчальних посібників та підручників; проведено 198 наукових заходів, з них 57 – міжнародних; взято участь у 262 виставках, з них у 3-х міжнародних.

- -     - Вікторе Олександровичу, якими науковими досягненнями може  пишатися Каразінський університет за минулий навчальний рік?

- - Головним пріоритетом діяльності університету були і залишаються наукові дослідження, на яких базується навчальний процес.   У 2019 році за даними міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science кількість опублікованих наукових праць (станом на 01.02.2020 р.) становить відповідно 667 та 463. Інтегральний h-індекс університету – 73. Протягом року опубліковано 5234 наукових праць, з них 1781 закордоном. Наукометричною базою даних Web of Science індексуються 3 наукові видання університету, на моніторингу в Scopus перебувають 10 журналів. Згідно цих показників у світовому вимірі, варто згадати рейтинг QS World University Rankings 2020, за даними якого Каразінський університет  уп'яте  поспіль увійшов до 500 найкращих університетів світу, посівши 491 позицію – найвищу в рейтингу порівняно з іншими українськими університетами. Також минулого року наш університет став переможцем Scopus Awards Ukraine – 2019 та отримав нагороду від компанії Elsevier «За науковий внесок у життя і сільськогосподарські науки». Маємо вагомі досягнення і на вітчизняних теренах. Каразінський університет отримав 2 Державні премії України в галузі науки і техніки 2019 року,
1 грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, 1 Іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, 5 науковців отримують стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, 3 вчені університету отримують премії імені видатних учених НАН України, стипендії Президента України одержують 17 студентів.

-Зупиніться на досягненнях молодих вчених, студентів, інноваційних процесах в університеті заради і для наступних поколінь…

- - - У 2019 році працювали 24 спеціалізовані учені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій (15 – із захисту докторських і 9 – із захисту кандидатських дисертацій) за 51 спеціальністю. Усього у 2019 році у спеціалізованих учених радах університету захистили 84 кандидатських і 8 докторських дисертацій. Працівники університету захистили 73 кандидатські дисертації (з них 41 у спецрадах університету і 32 – у спецрадах за межами університету) та 15 докторських дисертацій (з них 3 – у спецрадах університету і 12 – у спецрадах за межами університету). Наразі, чисельність молодих учених в університеті становить 714 осіб, з них 6 докторів наук, 179 кандидатів наук, в аспірантурі університету - 312 осіб, у докторантурі – 6 осіб. 15 каразінських студентів стали переможцями міжнародних конкурсів студентських НДР. Молоді вчені впродовж минулого року взяли участь у багатьох міжнародних та національних конференціях, форумах, круглих столах, конкурсах, виставках тощо інноваційного напрямку, зокрема, у XVI Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека ‑ 2019». Наш університет проводив вагому роботу, спрямовану на розвиток інноваційної діяльності. З метою підвищення ефективності роботи щодо комерціалізації університетських розробок та спрощення взаємодії з бізнес-партнерами створено ТОВ «УНІВЕР-ПРОЄКТ», в якому університет має 100% долю в статутному капіталі.

- Вікторе Олександровичу, нещодавно Міністерство освіти і науки опублікувало розподіл коштів з державного бюджету між закладами вищої освіти в 2020 році. Згідно державної політики,  обсяг фінансування зростає за показниками масштабів університету,  позиції у міжнародних рейтингах, кількості міжнародних грантів тощо… Як відбувається фінансування у Каразінському?

- - - Питання фінансування є доволі болючим для академічного середовища України. Але завдяки стратегічному плануванню керівництва нашого університету, згідно Стратегії розвитку університету 2019-2025 рр., наші справи йдуть добре, узгоджено,  за планом. Каразінський університет стабільно виділяє кошти на збереження та розвиток своїх наукових шкіл, проектів, програм та вчених. Показово, що лише на оновлення науково-технічного новітнього обладнання з внутрішніх резервів університет виділив цього року понад 60 млн. грн., в той час як держава виділила на збереження  5ти  наукових напрямів ХНУ імені В. Н. Каразіна  лише 2 млн. грн.  У порівнянні з минулим роком загальний фонд фінансування наукових проектів становив 65 млн. грн. Отож, основу фінансування наукової діяльності в університеті складають кошти загального фонду державного бюджету. Ці кошти університет отримує тільки за результатами конкурсного відбору МОН України проектів наукових досліджень і розробок. До тематичного плану наукових досліджень і розробок, які виконував університет у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, було включено 91 науково-дослідну роботу із загальним обсягом фінансування 75 776,357 тис. грн., у тому числі 60 НДР виконувалось за фундаментальними дослідженнями на суму 48 378,99 тис. грн, 29 НДР за прикладними дослідженнями на суму 25 004,867 тис. грн. та 2 прикладні розробки на суму 2 392,5 тис. грн. Співвідношення між фундаментальними та прикладними дослідженнями і розробками становить 60% : 40%. На збереження 5 наукових об’єктів університету, що становлять національне надбання, із загального фонду державного бюджету було виділено 2843,6 тис. грн.  На проведення міжнародних наукових заходів було виділено 50,0 тис. грн. державних коштів. Усього обсяг фінансування науково-технічної діяльності із загального фонду склав
78 669,957 тис. грн. У 2019 році було завершено виконання 33-х науково-дослідних робіт, які фінансувалися із загального фонду державного бюджету, на загальну суму 21 020,122 тис. грн. До МОН України направлено 41 проєкт НДР, що пропонується до виконання за рахунок коштів державного бюджету починаючи з 2020 року, на загальну суму 50696,158 тис. грн. Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та науково-технічної діяльності склав 29 818,657 тис. грн. За кошти замовників виконувалася 51 робота, у тому числі 35 робіт – за госпдоговорами, 3 роботи – за міжнародними договорами на виконання наукових та науково-технічних робіт, 13 – за міжнародними грантами. Показово, що за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, спеціального фонду й коштів спонсорів та інвесторів було придбано нове наукове обладнання на суму 22 566,624 тис. грн. (з них 3 604,1 тис грн. університет отримав із загального фонду держбюджету

- - Головні завдання, які стоять перед університетом в науковому просторі та виклики часу?

- - Серед основних завдань з організації наукової діяльності та виконання наукових досліджень в Каразінському університеті слід відзначити такі:

· - зміцнення провідних позицій університету серед закладів вищої освіти України у сфері наукової діяльності за всіма пріоритетними напрямами досліджень та галузями знань і отримання результатів світового рівня; підвищення показників з результативності, потенціалу розвитку та ефективності наукових досліджень за вимогами МОН України;

· - збільшення публікацій у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, за всіма галузями знань і підвищенні їх якості;

· - розвиток досліджень зі створення продукції подвійного використання і критичних технологій та застосування їх у сфері забезпечення обороноздатності та енергетичної безпеки держави;

· - збільшення обсягу позабюджетного фінансування (господарчі договори, гранти, фонди, послуги тощо) та обсягу прикладних робіт і розробок;

· - розвиток інноваційної, комерціалізаційної, бізнесової активності з впровадження науково-технічних розробок; розробка і капіталізація стартап проектів;

· - підвищення конкурентоспроможності наукових проектів досліджень і розробок університету в конкурсах державного фонду досліджень (ДФД).
(З 2020 року ДФД – основний розпорядник коштів із фінансування наукових досліджень і розробок за рахунок загального фонду державного бюджету);

· - вирішення питань організації наукової діяльності в частині цільових та своєчасних витрат державних коштів на виконання НДР; удосконалення порядку проходження документації стосовно необхідних закупівель наукового обладнання, приладів, матеріалів тощо;

· - розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень.

Завдання складні. Є чимало труднощів, викликів часу, таких як карантин, політичні зміни в державі, що примушують усіх нас  працювати дистанційно та вдома, хоча в науці це малоефективно, змусили перенести усі наукові заходи на невизначений час.  Втім, є потужний колектив університету, зусиллями якого ось вже протягом багатьох років університет займає провідні позиції серед університетів та закладів вищої освіти України практично за всіма складовими його діяльності. Треба наголосити, що це є й результатом продуманої, активної й чітко спрямованої на розвиток нашого університету як університету світового рівня роботи керівництва університету в особі ректора академіка НАН України проф. В.С.Бакірова. Тому усі виклики та катаклізми соціуму та Всесвіту ми впевнено долали, продовжуючи розвиватися, удосконалюватися, тримати високий рівень.

– Вікторе Олександровичу,  наостанок розмови, щоби хотілося сказати  колективу До Дня науки?

– Наукова діяльність – невід’ємна складова діяльності та функціонування класичного університету в процесі підготовки висококваліфікованих  фахівців. За 215-річну історію існування, Каразінський  університет знайшов своє місце,  як на світовій арені, так і серед українських закладів, як кращий затребуваний передовий заклад освіти та науки.   Сердечно вітаю наших талановитих науковців, викладачів, співробітників і студентів університету зі святом Дня науки! Зичу славетному колективу передусім благодатної атмосфери, всебічної взаємоповаги,  плідної роботи, натхнення та нових творчих успіхів!

Ліна ТИМАРСЬКА.