П'ятниця, липня 19, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

На кафедрах

НАЙКРАЩА СЕРЕД КРАЩИХ

ВІД РЕДАКЦІЇ. За словами директора ГАРЯЧЕВСЬКОЇ Ірини Василівни, в навчально-науковому інституті комп’ютерної фізики та енергетики найпотужнішою серед чотирьох кафедр стала кафедра комп’ютерної фізики, бо за результатами вступної кампанії та показниками наукової активності викладачів, вона випереджає інші.

Доц. І. В. ГАРЯЧЕВСЬКА, директор навчально-наукового інституту:

-          "Кафедра комп’ютерної фізики є наймолодшою з усіх чотирьох кафедр навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики. ЇЇ було відкрито у 2018 році. Звичайно, було витрачено багато сил та часу на відкриття, але спільною працею викладачі тоді ще фізико-енергетичного факультету виконали цю непросту місію! З моменту відкриття кафедра комп’ютерної фізики з року в рік займає лідируючу позицію за кількістю поданих заяв від абітурієнтів. У цьому навчальному році було подано майже 220 заяв від абітурієнтів на перший (бакалаврський) рівень, з них 85 заяв на освітню програму «комп’ютерна фізика» кафедри комп’ютерної фізики. Кафедру комп’ютерної фізики очолює доктор фізико-математичних наук, професор НЄМЧЕНКО Костянтин Едуардович, який має великий досвід не тільки в науковій та освітній діяльності, але й в управлінський. На даному етапі на кафедрі працює 10 науково-педагогічних працівників, з них три доктора фізико-математичних наук та два випускники навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики, а також аспіранти, які готуються до захисту своїх дисертацій. Підтвердженням наукової активності кафедри є найвищий h-index в наукометричній базі Scopus її працівників, серед усіх співробітників навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики. Серед штатних найбільший h-index належить завідувачу кафедри комп’ютерної фізики Нємченко К.Е, який дорівнює 12. Найбільший h-index серед працівників, що працюють за сумісництвом належить Фертман О.Л. – 10. Серед молодих вчених, найбільший h-index у нашого випускника ЄРМАКОВА О.Є – 6. Хочу додати, що ЄРМАКОВ О.Є  - гордість навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики".

Проф. К. Е. НЄМЧЕНКО, завідувач кафедри комп`ютерної фізики:


-               - Які події відбулися на кафедрі комп`ютерної фізики у 2020 навчальному році?

-         - Маємо  дуже приємну новину! Під час карантину, в червні 2020 року, ми випустили перших магістрів  кафедри комп’ютерної фізики. При цьому, переддипломна практика та захист відбувалися дистанційно.  Успішно пройшла й вступна кампанія 2020 року. На освітню програму «Комп’ютерна фізика» було подано 85 заяв від абітурієнтів. В результаті на перший курс за цією програмою було прийнято 15 студентів.


- Ваше ставлення до дистанційного навчання?

- Ситуацію з дистанційним навчанням можна розглядати з декількох сторін. З одного боку важко навчити студента користуватися паяльником. Подібні лабораторні заняття повинні проходити в очній формі. З іншого  боку, ми маємо забезпечити академічну мобільність нашим студентам і створити їм можливість навчатися в дистанційному форматі, зокрема, в режимі офлайн. Наша мета – навчати якісно за будь-яких умов.

-               - Кого з молодих вчених кафедри Ви можете відмітити?

-          - Перш за все, це випускник нашого факультету Олег ЄРМАКОВ. Він тільки готується стати доктором філософії, але вже має велику кількість статей в журналах, які індексуються в базі SCOPU. Він переможець міжнародних конкурсів, наукових робіт і викладає на нашій кафедрі дисципліни з фотоніки із застосуванням нанотехнологій. Також треба відзначити аспіранта нашої кафедри, Артема КАРАЄВА. Він не тільки успішно виконує план підготовки кандидатської дисертації, а також бере активну участь в навчальній роботі.

-            - Як зараз працює кафедра? Що нового розробляєте?

 

-          - Серед найактуальніших робіт є автоматична діагностика захворювань за допомогою рентгенівських зображень. Зокрема це кардіологічні захворювання, остеопороз, та окремі види пневмонії. Подібні дослідження можливі лише при залученні методик штучного інтелекту. Також ми плануємо проводити  фізичні дослідження в галузі теплових властивостей наноречовин. Ці дослідження є сумісними з лабораторією  університету Université Paris-Sud. У грудні 2019 року було місяцеве відрядження в Париж, яке проходило в лабораторії паризького університету. Завдяки цьому відрядженню ми розробили план роботи по вивченню теплових речовин, наноречовин, нанострічок, нанопроволок і т.д. Головна мета цих досліджень: як прибрати тепло з робочих приладів, як змусити ваш телефон, або іншу техніку не перегріватися під час роботи. Ця поїздка була дуже корисною, адже було отримано нові наукові результати, а також захищено два магістерських та один бакалаврський дипломи.

Юля БРЕЖНЄВА.