Субота, липня 20, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Факультет геології, географії, рекреації і туризму

 

Нашому факультету майже два століття, у його стінах викладали кращі геологи та географи країни, а його випускники працюють на усіх континентах і в усіх частинах світу. В майбутній вступній кампанії факультет здійснюватиме набір абітурієнтів за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія та 014.07 Середня освіта (Географія), які є базовими для підготовки магістрів за освітніми програмами з «Геології», «Гідрогеології», «Геології нафти і газу», «Економічної та соціальної географії», «Географії», «Географії рекреації та туризму», «Картографії, геоінформаційних систем і дистанційного зондування Землі», «Географії людини і природи та туристської роботи».

На п’яти кафедрах факультету працюють 15 докторів наук і професорів, 30 доцентів і кандидатів наук, два лауреати державної премії України, заслужені професори Харківського національного університету, заслужені діячі науки і техніки України.

На факультеті діють сім навчальних і три науково-дослідні лабораторії, дві навчальні польові бази у Зміївському (с. Гайдари) і Ізюмському (с. Кам'янка) районах Харківської області, діє ряд філіалів кафедр (на Комунальному закладі «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради, на державних підприємствах «Східгеоінформ», «Укрземпроект», «ПівденУкргеологія», в ліцеях, школах і гімназіях Харкова і області).

Факультет проводить навчальні та виробничі практики в Харківській області, в Карпатах та в інших регіонах України, а також в Білорусі, Молдові, Польщі, Румунії, Туреччині, а з цього року планується практика в Грузії. Студенти проходять магістерські стажування в організаціях-замовниках – Інституті географії НАН України, ДНВП «Картографія», ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» УААН, УкрНДІ екологічних проблем, Харківській комплексній геологорозвідувальній експедиції, УкрНДІІНТВ, УкрНДП, компанії «TezTour» та інших.

Підготовка фахівців вищої категорії здійснюється за спеціальностями: «Географічна картографія», «Фізична географія», «Геофізика і геохімія ландшафтів», «Економічна та соціальна географія», діє фахова рада з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Економічна та соціальна географія».

На факультеті проходить шість міжнародних і регіональних наукових конференцій, видається три фахових збірника (один із них входить до наукометричної бази Web of Science»), два збірника наукових робіт студентів, аспірантів і молодих учених, матеріали конференцій, методична література, діє наукове студентське товариство і по закінченні університету майже кожен випускник має кілька вітчизняних і зарубіжних публікацій. Студенти і аспіранти нашого факультету стають призерами Всеукраїнських конкурсних наукових студентських робіт, олімпіад з географії і геології, мають можливість стажуватися за межами України по програмї Erasmus + в країнах Європи, зокрема в Іспанії, Польщі, Норвегії, Румінії.

Насичене, цікаве і різноманітне життя студентів факультету залишиться в пам'яті на все життя, а отримані знання і вміння роблять наших випускників конкурентоспроможними на ринку праці як в Україні, так і за її межами.

Наші старшокурсники, а потім випускники працюють у провідних ІТ-компаніях України, у сфері нафтогазової геології та інженерної геології, в науково-дослідних інститутах в Україні та за її межами, а також в органах законодавчої і виконавчої влади.

Проф. В. ПЕРЕСАДЬКО,
декан факультету геології, географії, рекреації і туризму.