Понеділок, липня 22, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Економічний факультет

 

В 2021 році економічному факультету Каразінського університету виповнюється 88 років. Він є одним із перших економічних факультетів в Україні. Сьогодні економічний факультет є потужним структурним підрозділом університету, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за широким спектром спеціальностей та освітніх програм. На факультеті відбувається підготовка: бакалаврів – за 7 спеціальностями і 18 освітніми програмами, магістрів –  за 6 спеціальностями і 17 освітніми програмами. Зараз на економічному факультеті за денною та заочною формою навчання навчається більш ніж 1700 студентів. Нині у своєму складі економічний факультет має 8 кафедр: економічної теорії та економічних методів управління; економічної кібернетики та прикладної економіки; фінансів, банківської справи та страхування; статистики, обліку та аудиту; економіки та менеджменту; маркетингу, менеджменту та підприємництва; міжнародної економіки та світового господарства; математичних методів в економіці. Освітній процес на факультеті забезпечують понад 120 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких 1 член-кореспондент НАН України; 30 докторів наук, професорів; 80 кандидатів наук, доцентів.

Студенти економічного факультету мають широкі можливості для участі в міжнародних освітніх програмах.

Майбутнє місце роботи випускників економічного факультету - органи державної і місцевої влади та управління; вітчизняні та іноземні підприємства (компанії); установи фінансово-банківської системи України та інших країн; міжнародні організації;  вищі навчальні заклади;  науково-дослідницькі установи.

Випускники економічного факультету працюють на посадах керівників і заступників керівників  підприємств, установ і організацій, а також керівників їх функціональних підрозділів; на посадах економістів, менеджерів, фінансистів, маркетологів, аналітиків, аудиторів, наукових співробітників, викладачів.

Проф. О. ДАВИДОВ, декан економічного факультету