Субота, травня 18, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Фізичний факультет

Фізичний факультет має славну історію, яка нараховує вже понад 200 років плідної праці на терені освіти, науки і культури. Сьогодні ми приймаємо вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія (термін навчання – 4 роки) та ступеня магістра за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія (термін навчання – 1 р. 4 м., 1 р., 9 м.) з підготовкою фахівців за двома освітніми програми: “Фізика”, наукові напрями: 1. Фізика магнітних явищ. 2. Магнетизм нанорозмірних систем. 3. Оптика і спектроскопія. 4. Нелінійна оптика нанорозмірних структур. 5. Фотоніка і оптоінформатика. 6. Фізика кристалів і функціональних матеріалів. 7. Фізика нанокристалів і наносистем. 8. Фізика низьких температур. 9. Фізика надпровідності. 10. Теоретична фізика. 11. Фізичне матеріалознавство та комп'ютерна металографія. 12. Фізика біоматеріалів і медичне матеріалознавство; “Астрономія та космічна інформатика, наукові напрями: 1. Астрофізика. 2. Фізика Сонячної системи. 3. Космічна інформатика.

Факультет має потужний потенціал: у фаховій підготовці студентів беруть участь викладачі 9-ти кафедр, серед яких 2 дійсні члени та 3 члени-кореспонденти Національної академії наук України, академік Транспортної академії наук України, Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 28 докторів наук, професорів, і 45 кандидатів наук, доцентів. У тісній співдружності з Інститутом сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України створено науково-навчальний центр “Функціональні матеріали”, науковці якого виграли тендер у розмірі 800 тисяч гривень (у 2013 році). Останнім часом отримано гранти для наукової роботи та співпраці з науково-дослідним центром «Демокрітос» (м. Афіни, Греція), Брайтонським університетом, університетом Ексетера (Велика Британія), Фридріх Шиллер-університетом (Йєна, Німеччина), грант 823Г/22-13 Armory Research Laboratory (США); виконується сьома Міжнародна дослідна програма академічного обміну (IRSES) Горизонт 20-20, яка здійснюється в рамках проекту «MaglC» (Grant Agreement number 644348 – MaglC-H2020-MSCA-RISE-2014), що фінансується Європейською спільнотою. Студенти проходять наукове стажування в СеNIDE (Центр наноінтеграції та біоматеріалів) при університеті Дуйсбург-Ессена (Німеччина), Інституті низьких температур та структурних досліджень Польської Академії наук (м. Вроцлав), Інституті фізики Університету ім. П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина), відвідують літню школу Лодзінського технічного університету (Польща), фізико-технічний факультет Казахського національного університету ім. аль-Фарабі. У 2018 р. фізичний факультет уклав договір з університетом імені П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина), згідно з яким наші студенти здобувають також європейську вищу освіту і отримують одночасно два дипломи – диплом магістра університету імені В.Н. Каразіна і диплом магістра університету імені П.Й. Шафарика.

Протягом навчання студенти фізичного факультету одержують не тільки звичайні та підвищені стипендії, але й мають можливість здобути стипендію Президента України, стипендії різних благодійних фондів. Наші студенти мають можливість одержувати стипендію фонду Леонарда Ейлера (Німецька служба академічних обмінів DAAD), стипендію від ERASMUS, а також стипендії інших міжнародних фондів.

Випускники фізичного факультету працевлаштовуються в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, інститутах Національної академії наук України (НАНУ) м. Харкова (Фізико-технічному інституті низьких температур (ФТІНТ) імені Б.І. Вєркіна, ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», Інституті електрофізики, НТК «Інститут монокристалів», Інстиуті радіофізики і електроніки ім. В.Я. Усикова, Інституті радіоастрономії) та інших міст України, науково-виробничих підприємствах, об’єднаннях та фірмах, працюють викладачками у вищих навчальних закладах м. Харкова та інших міст України. Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра деякі студенти фізичного факультету навчалися за фахом на магістратурі в США, Німеччині, Швеції тощо, здобувають освіту за програмою з фінансової математики (м. Ульм, Німеччина). Здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, випускники фізичного факультету продовжують навчання в аспірантурі, а потім докторантурі в Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна, наукових установах Національної академії наук України, університетах та наукових установах Польщі, Словаччини, Німеччини, Бельгії, Франції, Португалії, Швеції, Англії, Канади. США, Австралії тощо. Випускники кафедри астрономії та космічної інформатики працюють у наукових установах України, Казахстану, Грузії, Азербайджану, Узбекистану, Туркменістану, Німеччини, Франції, США, Японії, Монголії, В’єтнаму, Китаю та інших країн. Програма фізичного факультету зі співробітництва вищих навчальних закладів України з роботодавцями, яку було подано на конкурс «Куда пойти учиться, чтобы найти работу. Листинг вузовских программ: самые перспективные отрасли и профессии», увійшла до переліку найкращих освітніх програм університетів України (журнал «Фокус» №21 (333) від 24.05.2013 р.). Науково-метрична база даних SciVerse Scopus оприлюднила в 2013 р. рейтинг молодих учених України. Серед кращих п'ятдесяти молодих науковців − три випускника фізичного факультету.

Проф. Р. ВОВК, декан фізичного факультету