П'ятниця, липня 19, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Факультет іноземних мов

 

Факультет іноземних мов здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Філологія»» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр». Ми пропонуємо денну, заочну, паралельну форми навчання та перекваліфікацію (другу вищу освіту).

На факультеті викладається англійська, німецька, французька, іспанська, китайська, арабська, а також італійська та японська мови.

Така кількість мов, що викладаються, якість їх викладання та знань, які отримують студенти є головними досягненнями факультету за понад 90 років його існування. Саме тому популярність нашого факультету серед абітурієнтів є цілком природньою, і найкращі шанси до вступу мають абітурієнти з якісною підготовкою з дисциплін зовнішнього незалежного оцінювання.

Студенти вивчають фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни: країнознавство, мовознавство, латина, лексикологія, теоретична граматика, стилістика, теорія та практика перекладу, педагогіка, методика викладання іноземних мов, теорія міжкультурної комунікації, зарубіжна література, літературознавство. Пропонуються фахові спецкурси на вибір. Студенти проходять серйозні практики з педагогіки та перекладу. Серед викладачів факультету – фахівці з науковими ступенями з філології, педагогіки, літератури.

Студенти мають можливість навчатися за грантами у закордонних університетах. Ми співпрацюємо з представництвами закордонних навчальних установ у Харкові: Будинок Нюрнберга, Французький Альянс та Інститут Конфуція. Зокрема, усі успішні студенти, які вивчають китайську мову, проходять мовне стажування у провідних університетах Китаю.

Ми заохочуємо студентів до наукового пошуку. Зацікавлені студенти беруть участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, їх доповіді отримують високі оцінки фахівців в Україні.

Слід відзначити потужний вплив системи студентського самоврядування на факультеті. Активні студенти приділяють значну увагу освітньому і позаосвітньому процесам.

В умовах карантину активно розвиваються соціальні мережі факультету: проводяться розважальні заходи, корисні навчальні рубрики, а також вебінари, що стосуються академічної мобільності. Постійно підтримується зв‘язок зі студентами завдяки моніторингам якості навчання, регулярним зустрічам та цікавим заходам у дистанційному форматі.

Пріоритетом для нас є виховання у студентів необхідних професійних якостей, широкого світогляду, патріотизму, суспільної свідомості та загальної культури.

Випускники факультету мають право роботи з двома та більше іноземними мовами, адже на факультеті існує можливість вивчення додаткових мов поза програмою. Наші випускники здатні успішно працювати у багатьох галузях. Більшість з них – це блискучі викладачі, науковці, відомі діячі культури, перекладачі, дипломати, управлінці фірм, фахівці у галузі IT-технологій та мас-медійних установах.

Запрошуємо до Каразінського  ін’язу – потужного факультету з навчання іноземних мов та сучасної комунікації.

Проф. В. ПАСИНОК, декан факультету іноземних мов