Вівторок, червня 25, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Соціологічний факультет

Соціологічний факультет нашого університету було засновано в 1990 р. Він став першим серед подібних факультетів в університетах України. Вже 30 років ми посідаємо провідні позиції у сфері соціологічної освіти та науки. Не в останню чергу цьому сприяє висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Так, на факультеті працюють близько 100 викладачів, серед яких академік НАН України, 17 докторів наук, професорів, 55 кандидатів наук, доцентів.

Усього на факультеті за спеціальностями «соціологія» (освітні програми «соціально-політичні та маркетингові дослідження» та «соціологія комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю»), «соціальна робота», «медіакомунікації» та «журналістика» (освітня програма «медіакомунікації та зв’язки з громадськістю»), навчається близько 800 студентів, підготовку яких здійснюють 6 кафедр: кафедра соціології, кафедра прикладної соціології та соціальних комунікацій, кафедра методів соціологічних досліджень, кафедра соціології управління та соціальної роботи, кафедра політичної соціології, кафедра медіакомунікацій.

Студентам факультету пропонуються десятки різноманітних навчальних курсів, серед яких такі, як: методологія та організація соціологічних досліджень, соціологія молоді, соціологія економіки, соціологія міста, соціологія культури, соціологічні основи маркетингу, конфліктологія, етносоціологія, зв’язки з громадськістю, соціологія реклами, соціологія масових комунікацій, електоральна соціологія, політичні еліти та лідерство, політична регіоналістика, медіа-теорія, Інтернет-комунікації та веб-дизайн, кіберкультура, медіа-мистецтво, медіа-менеджмент та багато інших.

Окрім навчання студенти факультету активно залучені до наукової діяльності, чому сприяє робота Студентського наукового товариства, проведення щорічної міжнародної наукової конференції «Соціологія у (пост)сучасності», участь у студентських Олімпіадах та конкурсах наукових робіт тощо.

У позанавчальний час студенти соціологічного факультету беруть активну участь та стають призерами університетських конкурсів «Альма Матер», «Красуня університету», «Містер університет», спортивних змагань, починаючи з університетських Спартакіад та закінчуючи міжнародними турнірами.

Факультет має розгалужену мережу баз практики. Студенти факультету щорічно мають можливість брати участь у програмах міжнародного обміну, стажуватись у провідних дослідних та наукових установах України та поза її межами, відвідувати тренінги, семінари провідних фахівців у галузях соціології, політології, маркетингу, реклами, зв’язків з громадськістю, медіакомунікації тощо.

Випускники факультету працюють в органах державного управління та місцевого самоврядування, університетах, дослідницьких та аналітичних експертних центрах, фірмах з вивчення громадської думки, консалтингових, рекламних, туристичних, маркетингових та рекрутингових агенціях, медіа-бізнесі, прес-службах, засобах масової інформації, соціальних службах по роботі з різними соціальними групами та верствами населення, благодійних установах та громадських організаціях тощо.

Сьогодні, як і завжди, соціологічний факультет шукає нові шляхи вдосконалення форм і методів навчання, розробляє нові навчальні курси, намагаючись максимально наблизити їхній зміст до майбутньої практичної діяльності випускників факультету, активно залучає студентів до всеукраїнських та міжнародних емпіричних досліджень, розширює форми практичної роботи, встановлюючи відносини з новими базами практики, ініціює виконання нових освітніх, дослідницьких, просвітницьких, культурних проєктів, що дає можливість розкрити багатогранні таланти студентської молоді та сприяє її самореалізації у різних сферах суспільного життя.

Головним здобутком соціологічного факультету за майже 30 років його історії є створення особливого морально-психологічного клімату, партнерських, доброзичливих стосунків між студентами та викладачами. Не випадково ми називаємо наш факультет SOCIOFAMILY.

Доц. О. Мурадян, декан соціологічного факультету.