Неділя, червня 16, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Філологічний факультет

Це один із найстаріших в університеті факультетів. Він існує з 1804 року – з часу заснування університету. Протягом 216-літньої історії факультету на ньому працювали видатні вчені, які зробили значний внесок у розвиток вітчизняної філології – І. Срезневський, О. Потебня, Д. Овсянико-Куликовський, М. Сумцов, О. Білецький, Л. Булаховський, Ю. Шевельов та багато інших.

Сьогодні факультет готує фахівців за двома спеціальностями – «Філологія» та «Журналістика». У межах спеціальності «Філологія» за денною формою навчання факультет пропонує такі освітні програми, як «Українська мова і література», «Українська мова і література та англійська мова», «Українська мова і література, літературне редагування», «Польська мова і література та українська мова», «Класичні мови і літератури та англійська мова», «Мова і література (російська), літературне редагування і створення контенту», «Прикладна лінгвістика та англійська мова». Освітні програми «Українська мова і література», «Українська мова і література та англійська мова», «Українська мова і література, літературне редагування», «Мова і література (російська), літературне редагування і створення контенту», а також «Журналістика» за однойменною спеціальністю студенти можуть опанувати і за заочною формою навчання.

Залежно від отриманої кваліфікації випускники факультету можуть працювати викладачами відповідних мов і літератур вищих або середніх спеціальних навчальних закладів, учителями шкіл, гімназій, ліцеїв, перекладачами, літературними редакторами, коректорами у видавництвах, кореспондентами на радіо та телебаченні, друкованих та електронних засобах масової інформації. програмістами, викладачами інформатики тощо.

Той, хто виявив здібності до наукової праці, має можливість продовжити своє навчання в аспірантурі і здобути науковий ступінь. На факультеті активно працює Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, регулярно відбуваються студентські наукові конференції, у тому числі Всеукраїнські. Факультет має два комп’ютерні класи, обладнані сучасною технікою, начальну телестудію, мультимедійні комплекси. Студенти факультету також успішно виступають у різноманітних позанавчальних заходах – олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях.

Проф. Ю. Безхутрий, декан філологічного факультету.