Понеділок, липня 15, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Факультет комп'ютерних наук

 

Основною метою діяльності факультету є забезпечення необхідних умов для
отримання здобувачами ступеня бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, якісної підготовки наукових спеціалістів вищої кваліфікації, яка ґрунтується на сучасному рівні знань та наукових досліджень, а також виховання професіоналів, які спроможні успішно працювати в конкурентному середовищі України та за її межами.
Концепція діяльності факультету – забезпечити всі сфери життя суспільства висококваліфікованими, конкурентоспроможними, творчими кадрами, які здатні прискорити інноваційний розвиток країни.

Факультет готує фахівців в галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій, кібербезпеки, комп'ютерної інженерії, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, використання інформаційних технологій в експериментальних дослідженнях та комп’ютерному моделюванні.Могут працювати на посадах: розробників програмного забезпечення, програмістів, системних аналітиків і адміністраторів,

До складу факультету входить п’ять кафедр: «Моделювання систем і технологій», «Теоретичної та прикладної системотехніки», «Безпеки інформаційних систем і технологій»,  «Електроніки та управляючих систем», «Штучного інтелекту та програмного забезпечення» та шість навчальних лабораторій, які забезпечують професійну підготовку здобувачів.

Діяльність факультету спрямована на якісну підготовку й проведення освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальностями:

- 122 «Комп’ютерні науки»

- 123 «Комп’ютерна інженерія»

- 151 «Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані  технології»

- 125 «Кібербезпека»

Факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів денної та заочної форм навчання:

Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» - 4 роки

Ліцензійний обсяг за спеціальностями:

- 122 «Комп’ютерні науки» - 100 осіб (за денною )- 30 (за заочною)

-         123 «Комп’ютерна інженерія» - 50 осіб (за денною ) – 10 ( за заочною).

-         151 «Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані  технології» - 30 осіб (за денною );

-         125 «Кібербезпека» - 60 осіб (за денною ).

Кількість бюджетних місць щорічно уточнюється Міністерством освіти і науки України, та публікується на сайті приймальної комісії.

Складові конкурсного балу для вступу на бакалаврат :

Українська мова та література (k=0.30, min=110). (Подається сертифікат ЗНО)

Математика (k=0.4, min=110). (Подається сертифікат ЗНО)

Фізика або Іноземна мова (англійська, французька, німецька) історія України, біологія, географія, хімія. (k=0.2, min=110). (Подається сертифікат ЗНО)

Середній бал документа про освіту (k=0.10, min=100).

Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» - 1,4 роки

Ліцензійний обсяг за освітніми програмами:

-«Інформаційні управляючі системи та технології» - 30 осіб  (за денною )  (10 за заочною)

-«Комп'ютеризовані системи управління та автоматика» –25 осіб (за денною ), (5 за заочною);

-«Безпека інформаційних і комунікаційних систем» - 60 осіб (за денною ).

-«Комп’ютерна інженерія»- 35 осіб (за денною ), 5 (за заочною)

Складові конкурсного балу для вступу в магістратуру:

ЄВІ з іноземної мови ((Подається сертифікат ЗНО)

Результати ФВВ здається у закладі вищої освіти

Середній бал додатка до диплома бакалавра (спеціаліста/магістра)

В основі факультету лежить математична та фізична школи Харківського національного університету. Факультет має тісні зв’язки з провідними вітчизняними та зарубіжними ІТ- фірмами, що дає можливість в реальних умовах поряд з класичною університетською освітою отримувати практичні навички.  Сьогодні наші випускники є одними з найбільш затребуваних фахівців на ринку праці в Україні та за їі межами.

Проф. В.  ЛАЗУРИК, декан ФКН